“Провеждане на задължителни периодични медицински прегледи на работниците и служителите в „Столичен електротранспорт” ЕАД”

Обяви по чл.20 ал.3 _ ЗОП
Печат
Събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчка за възлагане чрез събиране на оферти с обява или покана до определени лица за суми по чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки

 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка  за:

“Провеждане на задължителни периодични медицински прегледи на работниците и служителите в „Столичен електротранспорт” ЕАД”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (447 KB).

 

 

Удължаване на срока за подаване на оферти: /к.05.03.2020г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (448 KB).