Вътрешни правила за управление цикъла на обществени поръчки в "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД

Сряда, 03 Ноември 2021 07:37
Печат


Вътрешни правила за управление цикъла на обществени поръчки в "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД  -- 1120 КБ - PDF - (к. 11.2021г.)