Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в "Столичен електротранспорт" ЕАД

Сряда, 11 Октомври 2017 13:14
Печат

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД  -- 9322КБ - PDF - (к. 2017г.)