ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД

Вторник, 25 Ноември 2014 09:42
Печат
Изтегли текста на наредбата...ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД - 15 653 КB - PDF