Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Сряда, 18 Април 2012 12:26
Печат
                                      “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ” ЕАД
                                                             ОБЯВЯВА
                         Конкурси за отдаване пoд наем за срок от 3 години
                                                        на следните обекти:

1.Конкурс №4 : Павилион смесена конструкция     с обща площ от 9 кв.м.,       находящ   се  на първа трамвайна  спирка   “Хладилника”(продължение на спирковия навес)         
       Първоначална месечна наемна цена : 60 лв ( без  вкл.ДДС);

2.Конкурс №5 : Павилион  с обща площ от 33.50 кв.м., прилежащ санитарен възел   , находящ   се  на последна спирка тролейбус № 1 – “V-та градска болница”   
             Първоначална месечна наемна цена : 485 лв ( без  вкл.ДДС);

3.Конкурс №6: Павилион тухлен,    с обща площ от  20 кв.м.  , находящ   се  на бул “Кн.Мария Луиза”” -спирка надлез “Надежда”    
       Първоначална месечна наемна цена : 110 лв ( без  вкл.ДДС);

4.Конкурс №7 : Стол  за хранене и кафе в почивна база с обща площ 662 кв.м. – гр.Ахтопол
       Първоначална месечна наемна цена : 800 лв ( без  вкл.ДДС);


               Условията за провеждане на конкурсите са регламентирани в утвърдените конкурсни документации , които могат да бъдат получени от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност”   към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването им за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС (за всяка документация), издадена от касата на отдел “ФСО” на дружеството.До участие в конкурса се допускат лица , които са търговци по смисъла на Търговския закон , представили документите , изискуеми съгласно конкурсните документации. Оглед на обектите се извършва след предварително уточнен ден и час до 8.05.2012 г. вкл. - 13.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за съответния конкурс.
            Документите за участие в конкурсите се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес : гр.София , бул.”Кн.Мария Луиза” №193 , поставени в непрозрачен ,запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса , ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН   до 8.05.2012 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
          За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025   ,                          
          e-mail: www.elektrotransportsf.com