Курс за подготовка на тролейбусни шофьори

Петък, 31 Май 2019 12:39
Печат
„С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  10.06.2019г./понеделник/. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в деня на започване на курса  следните документи :

1.Копие от  лична карта.
2.Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3.Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4.Копие от диплома за средно образование.
5.Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“  и превоз на пътници.

Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или без договор срещу заплащане 500 лв.
Кандидатите трябва да притежават карта на водача за превоз на пътници и да нямат ТЕЛК решения, физически и психически здрави, неосъждани.

На 10.06.2019г. в 08.30 часа да се явят в трамвайно депо „Банишора“  пред  Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подп. Калитин“ №30 .
Тел. 028132378. Ако изпуснете този, курсове се провеждат периодически.