Сертификати на поделение "Трансенерго и РП"

Четвъртък, 21 Октомври 2010 06:12
Печат

Поделение "Трансенерго и РП" към "Столичен Електротрансопрт" ЕАД  бе сертифицирано по ISO 14001:2005 през месец октомври 2010 г.  

Поделение "Трансенерго и РП" към "Столичен Електротрансопрт" ЕАД  бе сертифицирано по BS OHSAS 18001:2007 през м. септември 2010г.