Курс II – очаквано начало края на месец Август 2021г.

Петък, 23 Април 2021 08:46
Печат
Курс II – очаквано начало края на месец Август 2021г.

1.Васил Илиев Златков                         
2.Людмил Атанасов Иванов                     
3.Кирил Георгиев Пенев                         
4.Стефан Петров Йоловски                     
5. Тони Стефанов Антонов                     
6.Михаил Славейков Джиков                     
7.Димитър Емилов Стоянов                     
8.Венцислав Валентинов Бенов                     
9.Ивайло Боянов Стоянов                         
10.Цветомир Стоянов Николов                     
11.Костадин Димитров Кличев                     
12.Десислава Димитрова Давкова                 
13.Александър Стефанов Младенов                 
14.Илияна Симеонова Благоева                     
15.Благовеста Любенова Пешева                      

Резерва:
16.Сашка Георгиева Велкова                     


Одобрените лица своевременно да си набавят Удостоверение за психологическа годност с отметнати квадратчета Ттм и Превоз на пътници. Своевременно ще Ви се обади служител за точната дата на започване на курса.
т с отметнати квадратчета Ттм и Превоз на пътници. Своевременно ще Ви се обади служител за точната дата на започване на курса.