С П И С Ъ К На неодобрените кандидати за участие в курс за Водачи на трамвайна мотриса

Петък, 23 Април 2021 07:41
Печат
С П И С Ъ К
На неодобрените кандидати за участие в курс
за Водачи на трамвайна мотриса /ватмани/

1.Георги Димитров Герасимов – неподходяща възраст;
2.Георги Руменов Андреев – множество нарушения на ЗДвП;
3.Ивайло Йорданов Тодоров - множество нарушения на ЗДвП;
4.Николай Борисов Истилиянов - множество нарушения на ЗДвП;
5.Красимир Григоров Величков – неподходяща възраст + множество нарушения на ЗДвП;
6. Марио Данаилов Еленков - неподходяща възраст + множество нарушения на ЗДвП;
7. Иван Георгиев Димов – неподходяща възраст + липса на образование или специални курсове с техническа насоченост;
8. Богомил Николаев Михайлов - множество нарушения на ЗДвП;
9. Мариян Богомилов Асенов – недопуснат след изследване;
10. Любомир Огнянов Чекуров - множество нарушения на ЗДвП;
11. Ася Маринова Асенова - неподходяща възраст;
12. Верислав Тодоров Савов – непредставил изискуемите документи;
13. Йордан Славчев Димитров - неподходяща възраст + множество нарушения на ЗДвП;
14. Христо Богомилов Любенов - непредставил изискуемите документи;
15. Веселин Николаев Андонов - неподходяща възраст;
16. Пламен Христов Илиев - неподходяща възраст;
17. Иван Михайлов Иванов - непредставил изискуемите документи;
18. Сашо Димчев Илиев - множество нарушения на ЗДвП;