Доставка на 25 (двадесет и пет) броя нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 mm

Tuesday, 08 September 2009 00:00
Print
There are no translations available.

 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
oбществена поръчка, чрез открита процедура за доставка

 

"Доставка на 25 (двадесет и пет) броя нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 mm"

 

Може да изтеглите неофициални документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (846 KB).