Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за трамвайни стрелки

Monday, 13 July 2009 00:00
Print
There are no translations available.

Процедурата е приключила и е сключен договор! 

 "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
малка oбществена поръчка, чрез открит конкурс за доставка

“Доставка на скрепителни елементи за трамвайния релсов път и резервни части за  трамвайни стрелки”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (99 KB).