Доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел

Friday, 19 June 2009 00:00
Print
There are no translations available.

Процедурата е приключила и е сключен договор!

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
oбществена поръчка за доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел

“Доставка на контактен проводник, бронзови въжета и бронзова тел”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (85 KB).