1.3 милиарда чака СОС през 2011 г.

Петък, 21 Януари 2011 12:45
Печат

В-к "Дума"
21.01.2011 г., стр. 2

1.3 милиарда чака СОС през 2011 г.

Столичната община очаква през настоящата година 1.3 млрд. лв. приходи, половината от тях собствени. Това обяви зам.-кметът Минко Герджиков при обсъждането на бюджета за 2011 г. на столицата. По думите му това ще са приходи от европейски програми. Очаква се увеличение размера на данъчните и неданъчните приходи и по-висока събираемост.
В рамките на програмата за ремонт на столичните булеварди и улици през изминалата година Столична община е отпуснала 16.3 млн. лв. за ремонта на бул. "Брюксел", а за изграждане на метрото са дадени 17 млн. лв. Герджиков посочи, че са поискани 21 млн. лв. за закупуване на нови метровлакове, как-tOv-и 28 милиона за подобряване на градския транспорт.
Предвижда се през 2011 г. намаляване на приходите от собственост. Имало намаление обаче на разходите в направление "Култура", което идвало от по-ниските заплати в библиотеки и културни институти.
Столичната община ще ползва кредити за съфинансиране по европейските програми. Част от тези проекти са за изграждане на канализация, изграждане на завода за отпадъци и на надлези на две нива, обясни Герджиков.

 

В-к "Класа"
21.01.2011 г., стр.4

София иска 62 млн. лева за транспорта

Столичната община ще Внесе през февруари проект за интелигентна система за градския транспорт по ОП "Регионално развитие" на обща стойност от 62 млн. лв. Това заяви Вчера зам.-кметът по транспорт В Со­фия Любомир Христов по Време на семинар за бюджета на града. В тези средства е предвидено доизграждането на трамвайна линия от пл. "Велчова забера" до ЖК "Студентски град", която ще има контакт с метрото на две места. В рамките на тези средства ще се включи и покупката на нови транс­портни средства за тролей­бусния транспорт. През тази година ще започне и изграждането на кръстовища на две нива. Столичната об­щина и ЕБВР са постигнали споразумение по искания заем от 50 млн. лв. за град­ския транспорт. Общината разработва устройствени проекти за ромските гета В столицата. Готов е планът за кв. "Филиповци". За него ще се търси еврофинансиране, съобщи главният архи­тект на столицата Петър Диков.