Сбогом на билетчето в София през 2012 г.

Friday, 21 January 2011 12:43
Print
There are no translations available.

В-к "Труд"
21.01.2011 г., стр.10

Сбогом на билетчето в София през 2012 г.

В градския транспорт в София ще се пътува само с електронна карта от пролетта на 2012 г. Дотогава и в автобусите ще бъде въведена единна тикет система за таксуване на пътници, обяви зам.-кметът Любомир Христов при обсъждане на бюджета на града за 2011 г.
Сега електронни валидизатори и автомати за продажба на билети има монтирани само в тролеите и трамваите. След като и автобусите бъдат оборудвани с такива устройства, сигнали от всички машини ще се предават до център на градския транспорт. Така ще се отчитат по-добре приходите от продажбите, пътуванията и натовареността на линиите, обясни Христов. Тикет системата ще струва около 7 млн. евро, а средствата ще се осигурят чрез заем от Европейската банка за възстановяване и развитие. Сега по линиите се движат около 650 автобуса.
С въвеждане на електронната система за таксуване постепенно ще бъдат премахнати хартиените карти и пътниците ще се возят само с електронни. Плановете на общината са засега по спирките да не бъдат монтирани автомати за продажба на билети. “По-удобно ни се струва гражданите да могат да си купуват билети в превозните средства”, смята зам.-кметът.
Над 1,3 млрд. лв. ще е бюджетът на София за 2011 г. Инвестиционната програма на града ще е най-богатата - за 624 млн. лв. В нея са включени и парите, които ще усвои общината по европейски програми - 323 млн.лв., в това число и средствата по все още неодобрения от Брюксел проект за завод за боклука.
За първи път от години 13 млн. лв. се отделят за озеленяване. Очаква се да започне строителството на три естакади със заем от Европейската инвестиционна банка за 48 млн. евро.
Кръстовища на две нива ще се строят на бул. “Андрей Сахаров” и “Андрей Ляпчев”, на бул. “Алея Яворов” при телевизионната кула и на Лъвов мост. Ще продължи и изграждането на втория лъч на метрото.

 

 

В-к "Телеграф"
21.01.2011 г.,стр. 8

От новия бюджет на София
ПЪТУВАМЕ В РЕЙСА C ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ


Тикет системата за елект­ронно таксуване на пътници­те в градския транспорт предстои да бъде въведена във всички автобуси в столи­цата.
В момента такава съществу­ва в тролеите и трамваите. В резултат на нея приходите на Центъра за градска мобилност от билети през миналата годи­на са се увеличили с 3 млн ле­ва. Електротранспортът обс­лужва едва една четвърт от пътниците в София, обясни зам.-кметът Любомир Христов. По думите му след внедряване­то на тази система и в рейсове­те приходите от билети за град­ския транспорт ще нараснат с 5 млн. лева. Оптимистичната прогноза е, че електронното таксуване ще бъде въведено във всички автобуси до края на годината. По-вероятно е обаче това да се случи през пролетта на 2012. За целта Столична об­щина е осигурила заем в раз­мер на 7 млн. евро.
През тази година ще започне и строителството на кръстови­ща на две нива в „Младост,, и в района на Телевизионната ку­ла. Предстои и изграждането на кръгово кръстовище на Лъвов мост.
Еко
Другият водещ приоритет в бюджета на столицата за тази година е екологията, обясни зам.-кметът Мария Бояджийс­ка. 1,2 млн. лева са отделени за изграждането на нов парк в столичния квартал „Възраждане,,. В Западния парк пък ще бъ­де изграден голям лунапарк по подобие на Софияленд. Тръж­ните документи за него вече са готови. 300 000 лева пък ще бъ­дат вложени за въвеждане на система за видеонаблюдение в парковете. Предстои да бъдат ремонтирани и всички опасни детски площадки в зелените площи, както и в междублоковите пространства. През тази година ще бъдат изградени и шест нови детски градини.