Мерки за овладяване на разпространението на COVID - 19

Понеделник, 16 Март 2020 13:47 Боян Стефанов
Печат

 

ЗАПОВЕД

                                                03-89/13.03.2020г.

 

 

Относно: Заповед на Кмета на Столична община с per. инд. А20 - РД09 - 1458/09.03.2020 г., указания от "ЦГМ" ЕАД с изх. № 646/12.03.2020 г. и взето решение на Софийски оперативен щаб за овладяване на разпространението на COVID - 19

 

 

НАРЕЖДАМ:

1. Временно се преустановява продажбата на превозни документи от водачите в превозните средства.

2. Да се преустанови достъпа на пътници до първа врата на превозното средство, както и достъпа до водача, в случаите когато в превозното средство не е налице стъклена преграда или кабина.

3. Да се продължи засилена дезинфекция в превозните средства /трамвайни мотриси и тролейбуси/, в административните сгради и работните халета на Дружеството.

4. Спазване на добра лична хигиена на всички служители и работници, чрез измиване и дезинфекциране на ръцете, както и редовно проветряване на помещенията.

 

Посочените мерки да бъдат приведени незабавно при строго спазване и важат до отпадане на необходимостта от изпълнението им.

 

 

                                              ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

                                                                              /инж. Евгений Ганчев/

Последно променен на Четвъртък, 19 Март 2020 11:27