Проект „Модернизирани трамваи в град София”

Tuesday, 25 April 2017 13:12
Print
There are no translations available.

Проект „Модернизирани трамваи в град София”

Историята на електрическия трамвай датира от 01.12.1898 г., когато Столична община отдава Концесия за снабдяване на града с електрическа енергия и построяване на трамвайни линии на френското дружество "Марсилия" и на анонимното белгийско дружество "Електрически трамваи".

На 01.01.1901 г. тържествено е открито движението на трамваите в София, с 25 мотриси и 10 ремаркета, по 6 трамвайни маршрута с обща дължина на линиите 23 км единичен коловоз. София посреща новия ХХ век с изградена трамвайна мрежа със следните линии: От гарата през Шарения (Лъвовия) мост до днешния площад "Славейков"; Цариградската линия; Княжевската; Подуянската; Алабинската и т.н.

Междурелсието от 1009 mm е уникално. През 1987 г. започва изграждането на трамваен релсов път с нормално междурелсие - 1435 мм.    
Към 2017 г. трамвайните превози на територията на град София се извършват от “Столичен електротранспорт” ЕАД. Годишно дружеството превозва над 100 млн. пътници с трамваен транспорт. “Столичен електротранспорт” ЕАД обслужва 14 трамвайни линии с обща дължина
135 км. От тях около 40 км са със стандартно междурелсие от 1435 мм, докато останалите са с междурелсие 1009 мм.
Дружеството разполага с 280 трамвайни мотриси, от които: 268 бр. и 44 бр. ремаркета са в експлоатация, 2 учебни, 1 музейна, 7 работни и две ретромотриси /с 1 ретроремарке/. От общият брой мотриси 192 и 20 ремаркета се движат по релсов път с междурелсие 1009 мм, а 78 мотриси, заедно с 24 ремаркета са предназначени за нормално междурелсие - 1435 мм. Средната възраст на трамвайния транспорт, обслужващ градските линии в София, е 25.6 години. Най-старите трамваи са мотрисите и ремаркетата от тип “Дюваг” /25 бр. и 9 бр.ремаркета/, които са произведени в периода 1957г. – 1962г., а са въведени в експлоатация у нас през 1995 г., като от този момент са с изминат пробег между 600 хил.кm и 1000 хил.кm. Те се експлоатират на стандартно междурелсие 1435 мм. Трамваите с 100% нисък под са 25 броя (под 10 %), със средна възраст 2.8 години. Трамвайните мотриси с частично нисък под са 42 броя (15%). Останалите 213 трамваи (над 75%) са с висок под.
С реализацията на проект „Модернизирани трамваи за град София” през периода 2016-2018 г. „Столичен електротранспорт” ЕАД ще получи 28 употребявани трамваи Be 4/6 S за междурелсие 1000 (1009) мм от Базелската транспортна компания (BVB).

Трамваите ще бъдат предоставени под формата на дарение от Швейцарският държавен секретариат по икономическите въпроси (SECO) по проект „Модернизирани трамваи за град София”, съфинансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Проектът за доставка на трамваите е на обща стойност 3 млн. швейцарски франка, като от тях над 2,5 млн. франка са безвъзмездни средства.

Съгласно договора доставката на трамвайните мотриси следва да се осъществи през 2017г. Всяка мотриса разполага с 57 седящи и 158 стоящи места за пътници, общо за 215 пътници. Трамваите са основно модернизирани през периода 1998-2002 г., като в процеса на модернизация им е монтирана средна нископодова част, което ги прави достъпни за хора с увреждания и майки с детски колички. С  доставката на тези 28 трамвая, ще започне подмяната на всички трамваи тип „Т6М-700“ на възраст 27.8 години.Вследствие на тази подмяна ще бъдат извадени  от експлоатация и предложени на Столична община да бъдат бракувани 28 броя трамваи тип „Т6М-700“.