“Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси Be 4/6S и T8M-700 IT” и възстановяване на хидравлична станция тип “HGC-40PPN/01” за трамвайни мотриси тип Be 4/6S“

Последни обществени поръчки
Печат
"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

 
“Доставка на резервни части за хидравлика на трамвайни мотриси Be 4/6S и  T8M-700 IT” и възстановяване на хидравлична станция тип “HGC-40PPN/01” за трамвайни мотриси тип Be 4/6S“

 

 

Пълния комплект документи може да изтеглите от долния линк:  (к.03.11.2021г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (9,68 МB).

 

 

 

Решение и обявление за удължаване на срока за подаване на оферти: (к.28.01.2022г.)

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (84 KB).