“Доставка на електроизолационни материали”

Последни обществени поръчки
Печат
"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява  oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

                                                    
                                                 “Доставка на електроизолационни материали”

 

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (3,63 МB).

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3, и обобщен протокол  от заседанията на комисията  (к. 11.11.2021г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи  (4,00 MB)

 

 

 

Решение за класиране  (к. 11.11.2021г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (53 КB)