„Изграждане на комплектни трансформаторни постове (КТП) – инженеринг“ -- 2

Последни обществени поръчки
Печат
"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:
 
„Изграждане на комплектни трансформаторни постове (КТП) – инженеринг“ 
 
 
 

Пълната документация за участие, може да изтеглите от следният линк:

https://drive.google.com/file/d/1yeDpqkRyM1jPOxr5ouLFOwdst7MB-FLL/view?usp=sharing  (к.03.09.2021г.)

 

 

Решение за извършена промяна в документацията за участие:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (259 KB).
(к.21.09.2021г.)

 

 

 

Протокол 1 от заседание на комисията  (к. 26.10.2021г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протокол 1 (180 КB)