„Реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции“

Последни обществени поръчки
Печат

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

„Реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции“


 

Може да изтеглите решението и обявлението за откриване на поръчката /публикувани в регистъра на АОП на 27.02.2020г./ от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (825 КB).

 

 

Може да изтеглите документацията за участие за откриване на поръчката  от долния линк: /к.28.02.2020г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (314 КB).

 

Чертежи, схеми, количествено-стойностни сметки и обяснителни записки към документацията за участие /к.28.02.2020г./

 

 

Променена документацията за участие за  поръчката  от долния линк: /к.16.03.2020г./

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (839 КB).

 

 

Чертежи, схеми, количествено-стойностни сметки и обяснителни записки към документацията за участие /к.16.03.2020г./

 

 

 

 Удължаване срока за подаване на оферти  (к.27.04.2020г.)

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за удължаване на срока за подаване на оферти
RAR формат (426 KB).

 

 

 

Отговор 1 на постъпило запитване (к. 26.05.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (366 KB).