“Наваряване, заваряване и шлайфане на трамвайни релси и стрелкови елементи и възстановяване на стрелкови елементи”

Последни обществени поръчки
Печат
"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,
  обявява  oбществена поръчка, чрез публично състезание за:

                                                                           
       “Наваряване, заваряване и шлайфане на трамвайни релси и стрелкови елементи и възстановяване на стрелкови елементи”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (817 KB).

 

 

Удължаване срока за подаване на оферти  (к.07.01.2020г.)

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за удължаване на срока за подаване на оферти
RAR формат (377 KB).

 

 

Съобщение за отваряне на цени (к. 17.02.2020г.)

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (56 КB).

 

 

 

Протоколи 1, 2, 3  и обобщен протокол от заседанията на комисията  (к. 12.03.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Протоколи (4,70 MB)

 

 

 

Решение за класиране  (к. 12.03.2020г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат

Решение за класиране (549 КB)

 

 

 

Договор: № CE-TE-ОП-2/07.04.2020г.,  за изпълнение на поръчката (к.28.04.2020г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (3,39 МB).

 

 

Обявление за възложена поръчка (к.28.04.2020г.)

  Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (167 KB).