Процедура на договаряне с покана за възлагане на обществена поръчка

Понеделник, 29 Ноември 2010 09:31
Печат

 Процедурата е прикличила!

Процедура на договаряне с покана за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: "Ремонт на редуктор тип “Гайдаров” и изработване на ново ленкерно окачване за моторни талиги, необходими при извършването на основен ремонт и модернизация на трамвайни мотриси тип Т6М-700"