Home | Gallery | Споразумение за кредит с ЕВБР
Gallery - Споразумение за кредит с ЕВБР

Между Столична община , "Столичен Електротранспорт" ЕАД и Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) се подписа споразумение за общинска подкрепа (Договор 119 / 31.07.2009) във връзка с отпускане на кредит за доставка на 30 бр. нови нископодови тролейбуси и реконструкция на 4 бр. токоизправителни станции.

Category List
m1
m1
m2
m2
m3
m3

 

 

Useful links