Начало | Section Blog
Example of Section Blog layout (FAQ section)

Търг с тайно наддаване за продажба на скрап от тролейбуси за нарязване и тролейбуси за продажба на бройка

Е-мейл Печат ПДФ
“Столичен електротранспорт” ЕАД

 

ПОКАНА

 

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № № 13 по точка 5/ 07.10.2021г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от тролейбуси за нарязване и тролейбуси за продажба на бройка.

 

Търгът ще се проведе на 26.10.2021 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.

Началната тръжна цена е както следва:

За I– Продажба на тролейбуси за нарязване на скрап -  27 076,00 лв.

За II Продажба на употребявани тролейбуси за продажба на брой:

Наименование на тролейбуса за продажба на бройка

Инвентарен №

Количество, броя

Първоначална цена в BGN

1

"Икарус 280.92"

2054

1

11 260,00 лв.

2

"Икарус 280.92"

2101

1

9 450,00 лв.

3

"Икарус 280.92"

2105

1

9 720,00   

4

"Икарус 280.92"

2106

1

9 720,00 лв.

5

"Икарус 280.92"

2109

1

9 070,00 лв.

6

"Икарус 280.92"

2117

1

10 200,00 лв.

7

"Икарус 280.92"

2608

1

7 800,00 лв.

8

"Икарус 280.92"

2617

1

8 120,00 лв.

9

"Икарус 280.92"

2902

1

9 720,00 лв.

10

"Икарус 280.92"

2908

1

8 210,00 лв.

11

"Икарус 280.92"

2909

1

8 210,00 лв.

12

"Икарус 280.92"

2922

1

10 420,00 лв.

Всеки участник може да участва за всеки един тролейбус "Икарус 280.92"

 

Размерът на депозита за участие в търга е както следва:

 

I– Продажба на тролейбуси за нарязване на скрап: 3 000,00 лв. (три хиляди лева);  

Наименование на тролейбуса за продажба на бройка

Инвентарен №

Количество, броя

Депозит за участие

1

"Икарус 280.92"

2054

1

300,00 лв.

2

"Икарус 280.92"

2101

1

200,00 лв.

3

"Икарус 280.92"

2105

1

200,00 лв.

4

"Икарус 280.92"

2106

1

200,00 лв.

5

"Икарус 280.92"

2109

1

200,00 лв.

6

"Икарус 280.92"

2117

1

250,00 лв.

7

"Икарус 280.92"

2608

1

100,00 лв.

8

"Икарус 280.92"

2617

1

150,00 лв.

9

"Икарус 280.92"

2902

1

250,00 лв.

10

"Икарус 280.92"

2908

1

150,00 лв.

11

"Икарус 280.92"

2909

1

150,00 лв.

12

"Икарус 280.92"

2922

1

200,00 лв.

Всеки участник може да участва за всеки един тролейбус "Икарус 280.92".

 

Депозита се внася в касата на дружеството, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.

Цената на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16:00 ч. на 25.10.2021г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

 

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16:00 ч. на 25.10.2021г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.

Последно променен на Четвъртък, 07 Октомври 2021 13:34
 

Покана за търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат ПДФ
ПОКАНА


“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № № 12 по точка 1/ 14.09.2021г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

 

Пояснителните  документи може да изтеглите от долния линк:  (к.014.09.2021г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


ZIP формат (190 KB).

 

Последно променен на Вторник, 14 Септември 2021 10:10
 

Конкурс за отдаване пoд наем за срок от 3 години

Е-мейл Печат ПДФ
 
      "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД        
ОБЯВЯВА
                            Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години
    на :


1.    Конкурс № 15
Стол за хранене с обща площ 352 кв.м., захранен с ток и вода, санитарен възел,  находящ се в административната сграда на трамвайно депо “Красна поляна” – бул.”Никола Мушанов”№ 149.
·    Първоначална месечна наемна цена:350.00 (триста и  петдесет ) лв. без  вкл.ДДС.  
2.    Конкурс № 16
Постройка едноетажна, лека конструкция, с обща площ 72 кв.м., захранена с ток и вода, санитарен възел, находяща се до административната сграда на тролейбусно депо “Искър”- бул.”Амстердам” №7.                      
·    Първоначална месечна наемна цена: 510.00(петстотин и  десет) лв. без  вкл.ДДС.  
3.    Конкурс № 17
 Сграда едноетажна, лека конструкция с обща площ от 72 кв.м., захранена с ток и вода, санитарен възел, находяща   се  на територията  на поделение “Трамкар ”-бул.”Цар Борис ІІІ ” №126А.
·    Първоначална месечна наемна цена : 182 (сто осемдесет и два) лв. без  вкл.ДДС  
4.   Конкурс № 18
 Павилион тухлен, с обща площ от  20 кв.м., захранен с ток и вода,прилежащ санитарен възел, находящ   се  на    бул “Кн.Мария Луиза”” - спирка надлез “Надежда”
·    Първоначална месечна наемна цена: 80 (осемдесет ) лв. без  вкл.ДДС.  
5. Конкурс № 19
Помещение с обща площ 4.90 кв.м.,захранено с ток и вода, находящо се на посл.спирка  ТМ.№№11,12 – “Илиянци”
·    Първоначална месечна наемна цена : 52 (петдесет и два) лв.  без  вкл.ДДС.
6.  Конкурс №20
Помещение, лека конструкция, с обща  площ 25 кв.м., захранено с ток и вода, находящо се на посл.спирка ТМ.№№11, 12 – “Илиенци”
·    Първоначална месечна наемна цена : 80 (осемдесет  ) лв. без  вкл.ДДС .

      Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж.Красимира Гоцева – началник отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването ù за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл.ДДС, издадена от касата на отдел “ФС” на дружеството. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 22.07.2021 г. вкл. - 15.00 ч. г. и след представяне на фактура за закупена документация за   конкурса.
    Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр.София, ул.”Подполковник Калитин” №30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН  до  22.07.2021 г. вкл. – от 9.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.30 ч.
       Конкурсът ще се проведе на 23.07.2021 г., 10 часа в заседателната  зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул.”Подполковник Калитин” №30, стая №19.
За контакти – инж.Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025  
                                                                                www.elektrotransportsf.com                    
                                                                            e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com
Последно променен на Четвъртък, 08 Юли 2021 05:50
 

Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат ПДФ
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № № 7 по точка 4/ 24.06.2021г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.
 

Търгът ще се проведе на 14.07.2021 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.
Началната тръжна цена е както следва: за Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси: 88 400,00 лв. (осемдесет и осем хиляди и четиристотин лева); за Обособена позиция 2– Продажба на скрап от железни отпадъци от поделение "Трансенерго и РП": 2 250,00 лв. (двехиляда двеста и петдесет лева); за Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 173 910,00 лв. (сто седемдесет и три хиляди и деветстотин и десет лева).

Размерът на депозита за участие в търга е както следва: За обособена позиция 1 – Продажба на скрап от трамвайни релси: 3 000,00 лв. (три хиляди лева); За обособена позиция 2- Продажба на скрап от от железни отпадъци от поделение "Трансенерго и РП": 100,00 лв. (сто лева); За Обособена позиция 3-Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 2000.00 лева (две хиляди лева).;

Депозита се внася в касата на дружеството, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цената на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16:00 ч. на 13.07.2021г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16:00 ч. на 13.07.2021г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
Последно променен на Петък, 25 Юни 2021 09:59
 

Tърг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали

Е-мейл Печат ПДФ
ПОКАНА

“Столичен електротранспорт” ЕАД, на основание Наредба за реда за учредяване и упражняване правата на общината в публични предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Решение на Съвета на директорите, взето с протокол № 5 по точка 5/ 13.05.2021г., обявява търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали.

Търгът ще се проведе на 01.06.2021 г. от 15:00 часа в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул. „Подполковник Калитин” № 30.
Началната тръжна цена е както следва: за Обособена позиция 1– Продажба на скрап от трамвайни релси: 182 000,00 лв. (сто осемдесет и две хиляди лева); за Обособена позиция 2– Продажба на скрап от железни отпадъци от поделение "Трансенерго и РП": 1 350,00 лв. (хиляда триста и петдесет лева); за Обособена позиция 3 - Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 152 900,00 лв. (сто петдесет и две хиляди и деветстотин лева).

Размерът на депозита за участие в търга е както следва: За обособена позиция 1 – Продажба на скрап от трамвайни релси: 3 000,00 лв. (три хиляди лева); За обособена позиция 2- Продажба на скрап от от железни отпадъци от поделение "Трансенерго и РП": 100,00 лв. (сто лева); За Обособена позиция 3-Продажба на скрап от цветни метали от поделение "Трансенерго и РП": 2000.00 лева (две хиляди лева).;

Депозита се внася в касата на дружеството, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30 или по банков път в "Общинска банка" AД,  клон "Денкоглу", разплащателна сметка IBAN: BG 37 SOMB 9130 10 10280202, BIC: SOMBBGSF.
Цената на тръжната документация е в размер на 100 /сто/ лв. без включен ДДС. Тръжната документацията може да се закупува до 16:00 ч. на 31.05.2021г., в сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.

Краен срок за подаване на офертите за участие в търга: до 16:00 ч. на 31.05.2021г., включително. Офертите се подават в деловодството на сградата на Централно управление на “Столичен електротранспорт” ЕАД, находяща се в гр. София 1233, ул.”Подполковник Калитин” № 30.
Лице за контакти: Ивайло Узунов – тел. 02/833 41 01, факс 02 931 61 84.
 
 
 
 
 ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

Уведомяваме Ви, че в документацията за участие в търг с тайно наддаване за продажба на скрап от черни метали и цветни метали. Открит с Решение на Съвета на директорите по протокол № 5 по точка 5/ 13.05.2021г., е допусната техническа грешка, записано е:

В правила за провеждане на търга в таблицата на стр. 3 и на стр. 4 както и в ценово предложение на стр.1 е записано: Отпадък кабел HH/DC Mед (Cu) с екран от мед (Cu) СпeмШ 1х400 mm2,
 

Следва да се чете:

Отпадък кабел HH/DC Mед (Cu) с екран от мед (Cu) СПЕмТ 1х400 mm2,. 
Последно променен на Петък, 28 Май 2021 09:28
 


Страница 1 от 37

Полезни връзки