Начало | Финансови отчети
Финансови отчети
 • Годишен доклад за дейността, Доклад на независимия одитор, Финансов отчет - 2019г.
 • Годишен доклад за дейността, Доклад на независимия одитор, Финансов отчет - 2018г.
 • Годишен доклад за дейността, Доклад на независимия одитор, Финансов отчет - 2017г.
 • Годишен доклад за дейността, Доклад на независимия одитор, Финансов отчет -2016г.
 • Столичен общински съвет прие Инвестиционната програма на "Столичен електротранспорт"ЕАД за периода от 2017-2020 година.
 • Финансов отчет за 2015 г
 • Финансов отчет за 2014 г
 • Финансов отчет за 2013 г
 • Решение No 720 на Столичния общински съвет
 • Решение No 727 на Столичния общински съвет
 • Финансов отчет за 2012 г.
 • Финансов отчет за 2011 г.
 •                                   Анализ на дейносттa 2011 г. - част 1.
 •                                   Анализ на дейносттa 2011 г. - част 2.
 •                                   Анализ на дейносттa 2011 г. - част 3.
 • Финансов отчет за 2010 г.
 •                                   Анализ на дейносттa 2010 г. - част 1.
 •                                   Анализ на дейносттa 2010 г. - част 2.
 •                                   Анализ на дейносттa 2010 г. - част 3.
 • Финансов отчет за 2009 г.
 •                                   Анализ на дейността 2009 г.
 • Финансов отчет за 2008 г.
 •                                   Анализ на дейността 2008 г.
 • Финансов отчет за 2007 г.

 • Полезни връзки