Архив 2015 г.

“Доставка на инструменти”

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез  открита процедура за:

 “Доставка на инструменти”


Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (4,52 МB).

 

 

  Съобщения до вестници и медии за откриване на поръчката:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (910 КB).

 

 
Отговори 1 и 2 на постъпили запитвания /к.16.04.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (121 КB).

 

 

 Отговор 3 на постъпилo запитванe /к.21.04.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (121 КB).

 

 

 Отговор 4 на постъпилo запитванe /к.11.05.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (119 КB).

 

 

 Протокол 1 от заседание на комисията /к.22.06.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (20,2 КB).

 

 

Оценяване на участниците,  без цени  /к.11.08.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (22 КВ).

 

Отваряне на цените  /к.11.08.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (116 КВ).

 

Протоколи от заседанията на комисията  /к.31.08.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (3000 КВ).

 

Решение за класиране /к.31.08.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (143 КВ).

 

 

Освобождаване на гаранция за участие на отстранените и на трето място /к.18.09.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (6 КВ).

 

 

Договор 151/25.09.2015г.;Договор 155/29.09.2015г.; Договор 159/01.10.2015г.; Договор 160/01.10.2015г.за изпълнение на поръчката  /к.07.10.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (23 МB).

 

 

 

 

Освобождаване на гаранция за участие на 1 и 2-ро място /к.13.10.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (6 КВ).

 

 

 

Окончателно плащане по Договор 151/25.09.2015г. /к.20.11.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

JPG формат (205 КВ).

 

 

Окончателни и междинни  плащания по Договори 159 и 160/01.10.2015г. /к.18.12.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (606 КВ).

 

 

Окончателни и междинни  плащания по Договори 151, 159 и 160/01.10.2015г. /к.20.01.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,15 MВ).

 

 

Окончателни  плащания по Договори 159 и 160/01.10.2015г. /к.19.02.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (345 КВ).

 

 

Окончателни и междинни  плащания по Договори 151, 155, 159 и 160/01.10.2015г. /к.18.03.2016г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,60 MВ).

 

 

 Обявление за изпълнена поръчка: (к.25.09.2018г.)

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (489 КВ).

 

 

 

“Доставка на консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез  открита процедура за:

“Доставка на  консумативи за трамвайни мотриси и тролейбуси”Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (2,50 МB).

 

 

  Съобщения до вестници и медии за откриване на поръчката:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (373 КB).

 

 

Протокол 1 от заседание на комисията /к.29.05.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (26,5 КB).

 

 Протокол от отваряне на цени /к.08.06.2015г./:

Изтегли документацията в RAR формат

Отваряне на цени
RAR формат (115 КВ).


 Протокол оценка без цени /к.08.06.2015г./:

Изтегли документацията в RAR формат

Оценка без цени
RAR формат (7 КB).

 

 

Протоколи от заседание на комисията /к.17.06.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (72 КB).

 

 

 

Решение за класиране /к.17.06.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (10 КB).

 

 

Договори №105/16.07.2015г.; №106/16.07.2015г.; №109/20.07.2015г. за изпълнение на поръчката /к.23.07.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (19,6 МB).

 

 

Договори №110/22.07.2015г.; №111/23.07.2015г., за изпълнение на поръчката /к.27.07.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (7,85 МB).

 

 

Информация за връщане на гаранции за участие на участниците. /к.27.07.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (5,23 КB).

 


Плащания по договор  №105/16.07.2015 . /к.18.09.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (319 КB).

 

 

Плащания по договор  №110/22.07.2015 . /к.18.09.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (282 КB).

 

 

 Междинни плащания по договор  №105/16.07.2015 . /к.20.10.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (201 КB).

 

 

 

Окончателно плащане по договор  №110/22.07.2015 . /к.20.10.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (199 КB).

 

 

 Междинни  и окончателни плащания по договор  №105/16.07.2015 . /к.20.10.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (223 КB).

 

 

 Междинни и окончателни плащания по договор  №105/16.07.2015 . /к.20.11.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (375 КB).

 

 

 Междинни плащания по договор  №106/16.07.2015 . /к.20.11.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

JPG формат (250 КB).

 

 

 Междинно плащане по договор  №111/23.07.2015 . /к.20.11.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

JPG формат (209 КB).

 

 

 Окончателно плащане по договор  №105/16.07.2015 . /к.18.12.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (349 КB).

 

 

 Междинни плащания по договор  №106/16.07.2015 . и договор №110/22.07.2015/к.18.12.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

JPG формат (508 КB).

 

 

 Междинни и окончателни плащания по договор №105/16.07.2015;  №106/16.07.2015; №109/20.07.2015; №110/22.07.2015; и №111/23.07.2015 /к.20.01.2016г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,18 МB).

 

 

 Окончателно плащане по договор  №105/16.07.2015 . /к.19.02.2016г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (230 КB).

 

 

Междинни плащания по договор №105/16.07.2015;  №106/16.07.2015; №109/20.07.2015; №110/22.07.2015; и №111/23.07.2015 /к.18.03.2016г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,18 МB).

 

 

 Обявление за изпълнена поръчка: /к. 30.07.2020г./

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (166 КВ).

 

 

 

 

“Доставка на лагери”

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез  открита процедура за:

“Доставка на лагери”


Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (529 КB).

 

 

  Съобщения до вестници и медии за откриване на поръчката:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (696 КB).

 

 

 Отговор 1 на постъпил въпрос от участник в процедурата /к.03.04.2015г./:


Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (119 КB).

 

 

 

 Отговор 2 на постъпил въпрос от участник в процедурата /к.29.04.2015г./:


Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (118 КB).

 

 

 

Протокол 1 от заседание на комисията /к.20.05.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (33,1 КB).

 

 

 

Протокол отваряне без цени  /к.08.06.2015г./:

 

 

Изтегли документацията в RAR формат

Отваряне без цени
RAR формат (115 КВ).


 

Протокол оценка без цени  /к.08.06.2015г./:

Изтегли документацията в RAR формат

Оценка без цени
RAR формат (22 КB).

 

 

 

 

Протоколи от заседание на комисията и класиране /к.17.07.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (245 КB).

 

 

 

Решение за класиране /к.17.07.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (12 КB).

 

 

Информация за освобождаване на гаранцията за участие  /к.05.08.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (12 КB).

 

 

Договори: №117/11.08.2015г.; №118/11.08.2015г.;№121/12.08.2015г.  /к.17.08.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (14 МB).

 

 

 

Информация за освобождаване на гаранцията за участие  /к.19.08.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (6 КB).

 

 

 

Окончателно плащане по договор: №117/11.08.2015г.  /к.18.09.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (279 КB).

 

 

 

Окончателно плащане по договор: №117/11.08.2015г.  /к.20.10.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (207 КB).

 

 

 

Окончателно и междинно плащане по договор: №118/11.08.2015г.  /к.20.10.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (260 КB).

 

 

 

Окончателно и междинно плащане по договор: №117/11.08.2015г.  /к.20.11.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (390 КB).

 

 

 

Окончателно и междинно плащане по договор: №118/11.08.2015г.  /к.20.11.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

JPG формат (259 КB).

 

 

 

Окончателни  и междинни плащания по договори: №117, 118/11.08.2015г., и №121/12.08.2015г.  /к.18.12.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

JPG формат (1 МB).

 

 

 

Окончателни  и междинни плащания по договори: №117, 118/11.08.2015г., и №121/12.08.2015г.  /к.20.01.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,07 МB).

 

 

 

Окончателни  и междинни плащания по договори: №117, 118/11.08.2015г.,  /к.19.02.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (388 КB).

 

 

 

Окончателни  и междинни плащания по договори: №117, 118/11.08.2015г.,  /к.18.03.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (876 КB).

 

“Доставка на гумени изделия, ремъци; семеринги; маркучи гумени с накрайник”

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез  открита процедура за:

“Доставка  на  гумени  изделия,  ремъци;  семеринги; маркучи гумени с накрайник”


Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (626 КB).

 

 

  Съобщения до вестници и медии за откриване на поръчката:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (372 КB).

 

 Отговор 1 на постъпил въпрос от участник в процедурата /к.06.04.2015г./


 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (118 КB).

 

 Отговор 2 на постъпил въпрос от участник в процедурата /к.07.04.2015г./


 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (119 КB).

 

 

Протокол 1 от заседание на комисията /к.03.06.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (25,5 КB).

 

 

Оценяване на участниците,  без цени  /к.21.07.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (6,71 КВ).

 

Отваряне на цените  /к.21.07.2015г./:

 

 Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (114 КВ).

 

 

Протоколи от заседание на комисията и класиране /к.10.08.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (131 КB).

 

 

 

Решение за класиране /к.10.08.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (10 КB).

 

 

 

Освобождаване на гаранция за участие на отстранените участници  и на  3-то място  /к.26.08.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (6 КB).

 

 

 

 Договор 127/28.08.2015г. за изпълнение /к.09.09.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (3,87 МB).

 

 

 Договор 130/01.09.2015г. за изпълнение /к.09.09.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (8,52 МB).

 

 

 Договор 131/01.09.2015г. за изпълнение /к.09.09.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (4,61 МB).

 

 

 Договор 134/03.09.2015г. за изпълнение /к.09.09.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (5,59 МB).

 

 

Освобождаване на гаранция за участие 1 и 2 място  /к.14.09.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (6 КB).

 

 

 

Междинно плащане по договор 127/28.08.2015г.  /к.20.10.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (194 КB).

 

 

 

Междинно плащане по договор 134/03.09.2015г.  /к.20.10.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (201 КB).

 

 

Окончателно плащане по договор 131/01.09.2015г.  /к.20.10.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (202 КB).

 

 

 Окончателно плащане по договор 134/03.09.2015г.  /к.20.10.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (235 КB).

 

 

Окончателно плащане по договор 127/28.08.2015г.  /к.20.11.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

JPG формат (210 КB).

 

 

Окончателно плащане по договор 134/03.09.2015г.  /к.20.11.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

JPG формат (256 КB).

 

 

 

Междинно плащане по договор 131/01.09.2015г.  /к.20.11.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (218 КB).

 

 

Окончателни плащания по договори 127/28.08.2015г.  и  договор 134/03.09.2015г.  /к.18.12.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (558 КB).

 

 
Междинни плащания по договори
134/03.09.2015г.  и  договор 131/01.09.2015г.  /к.18.12.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (533 КB).

 

 

 Междинни и окончателни плащания по договори 127/28.08.2015; 130/01.09.2015г.; 131/01.09.2015г. и  договор  134/03.09.2015г.   /к.20.01.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,12 МB).

 

 

 Междинни и окончателни плащания по договори 127/28.08.2015; 130/01.09.2015г.; 131/01.09.2015г. и  договор  134/03.09.2015г.   /к.19.02.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (868 КB).

 

 Междинни и окончателни плащания по договори 127/28.08.2015; 130/01.09.2015г.; 131/01.09.2015г. и  договор  134/03.09.2015г.   /к.18.03.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,30 МB).

 

 

 

 

"Доставка на масла и греси"- борсова сделка

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез борсова сделка за:

"Доставка на масла и греси"- борсова сделка


Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (206 КB).

 

 

Съобщения до вестници и медии за откриване на поръчката:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (889 КB).

 

 

 Договор №67/22.04.2015г., за изпълнение на поръчката /к.24.04.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (9,09 МB).

 

 

Междинни плащания по Договор №67/22.04.2015г.,/к.17.07.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (28 КB).

 

 

 

Междинни плащания по Договор №67/22.04.2015г.,/к.17.08.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (307 КB).

 

 

 

Междинни плащания по Договор №67/22.04.2015г.,/к.19.08.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (457 КB).

 

 

 

Междинни плащания по Договор №67/22.04.2015г.,/к.18.09.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (257 КB).

 

 

 

Окончателно и междинни плащания по Договор №67/22.04.2015г.,/к.18.09.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (349 КB).

 

 

 

Окончателно и междинни плащания по Договор №67/22.04.2015г.,/к.20.10.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (225 КB).

 

 

 

Междинни плащания по Договор №67/22.04.2015г.,/к.20.11.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

JPG формат (214 КB).

 

 

 

Междинни  и окончателни  плащания по Договор №67/22.04.2015г.,/к.20.01.2016г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (376 КB).

 

 

 Окончателни  плащания по Договор №67/22.04.2015г.,/к.19.02.2016г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (209 КB).

 

 

 Междинни   плащания по Договор №67/22.04.2015г.,/к.18.03.2016г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (325 КB).

 

 


Страница 1 от 3

Полезни връзки