Архив 2014 г.

Механизирано шлайфане на релсовия път

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

"Механизирано шлайфане на релсовия път"


Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (551 kB).

 

 

Протокол 1 от заседаниe на комисията. /к.24.02.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (3,25 МB).

 

 

 

Резултати от оценяване по всички показатели, без цената. /к.25.02.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (4,83 МB).

 

 

 

Съобщение за отваряне на ценовите оферти на участниците. /к.25.02.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (189 КB).

 

 

 

Протоколи от заседания  на комисията. /к.16.03.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (6,49 МB).

 

 

 

Писмо и решение за избор на изпълнител . /к.16.03.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,19 МB).

 

 

 Договор №ОП 125/20.04.2015г., за изпълнение на поръчката /к.17.04.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (5,97 МB).

 

 

 Информация за връщане на гаранция за участие /к.30.04.2015г./

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (330 КB).

 

 

  Обявление за изпълнена поръчка  /к.12.06.2018г./

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (143
КB).

 

 

 

Доставка на кабели, проводници и електроматериали

Е-мейл Печат

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“ДОСТАВКА НА КАБЕЛИ, ПРОВОДНИЦИ И ЕЛЕКТРОМАТЕРИАЛИ“


Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (481 kB).

 

 

 

Отговор на въпрос 1 /к. 23.01.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (121 kB).

 

 

 

Протокол 1 от заседание на комисията /к. 09.03.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (17,6 kB).

 

 

 

Временно класиране на участниците, без цената /к. 19.03.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (6,18 kB).

 

 

 

Съобщение за отваряне на цената /к. 19.03.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (116 kB).

 

 

 

Протоколи от заседание на комисията /к. 30.03.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (5,51 kB).

 

 

Решение за избор на изпълнител /к. 30.03.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (10,6 kB).

 

 

 Договор №51/14.04.2015г., за изпълнение на поръчката /к.15.04.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (10,6 МB).

 

 

 Договор №52/14.04.2015г., за изпълнение на поръчката /к.15.04.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (9,27 МB).

 

 

 

Информация за връщане на гаранции за участие на участниците. /к.16.04.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (403 КB).

 

 

 Окончателно плащане по договор №51/14.04.2015г., /к.18.09.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (421 КB).

 

 

 Окончателно и междинно плащане по договор №52/14.04.2015г., /к.18.09.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (482 КB).

 

 

Междинно плащане по договор №52/14.04.2015г., /к.20.10.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (422 КB).

 

 

 Окончателно плащане по договор №52/14.04.2015г., /к.20.10.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (237 КB).

 

 

 Окончателно плащане по договор №51/14.04.2015г., /к.20.10.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (257 КB)

 

 

Окончателно и междинно плащане по договор №51/14.04.2015г., /к.20.11.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (444 КB).

 

 

Окончателно и междинно плащане по договор №52/14.04.2015г., /к.20.11.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (401 КB).

 

 

Окончателно  плащане по договор №51/14.04.2015г., /к.18.12.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (398 КB).

 

 

 Окончателно и междинно плащане по договор №52/14.04.2015г./к.18.12.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (375 КB).

 

 

 Окончателно и междинно плащане по договори №51/14.04.2015г. и договор №52/14.04.2015г./к.20.01.2016г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (505 КB).

 

 

 Междинно плащане по договори №51/14.04.2015г. и договор №52/14.04.2015г./к.20.01.2016г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (682 КB).

 

 

 Окончателно и междинно плащане по договори №51/14.04.2015г. и договор №52/14.04.2015г./к.19.02.2016г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (441 КB).

 

 

 Окончателно и междинно плащане по договори №51/14.04.2015г. и договор №52/14.04.2015г./к.18.03.2016г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,12 MB).

 

 

 

“Доставка на бандажи за трамваи“

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

“Доставка  на  бандажи за трамваи“


Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (7,54 MB).

 


 Информация за публикуване в медии и преса:

 

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (807 КB).

 

 

Информация за публикуване в АОП.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (411 КB).

 

 

Протокол 1, от заседание на комисията /к.10.02.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (2,94 МB).

 

 

 

Съобщение за дата за отваряне на ценови предложения. Резултати от оценяване на офертите  по всички други показатели, без цената. /к.11.02.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (123 КB).

 

 

 

Протоколи от заседания на комисията. /к.23.02.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (6,55 МB).

 

 

 

Решение 303/20.02.15г. за класиране на участниците. /к.23.02.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (404 КB).

 

 

 

 Договор №47/03.04.2015г., за изпълнение на поръчката /к.06.04.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (4,68 МB).

 

 

 Допълнително споразумение към договор №47/03.04.2015г., за изпълнение на поръчката /к.07.04.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (1,14 МB).

 

 

 

Информация за връщане на гаранции за участие на участниците. /к.15.04.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (440 КB).

 

 

 Междинно плащане по Договор №47/03.04.2015г.,  /к.17.07.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (27 КB).

 

 

 

 Междинно плащане по Договор №47/03.04.2015г.  /к.19.08.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (522 КB).

 

 

 Междинно плащане по Договор №47/03.04.2015г.  /к.18.09.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (279 КB).

 

 

 Междинно плащане по Договор №47/03.04.2015г.  /к.20.10.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (187 КB).

 

 

 

 Междинно плащане по Договор №47/03.04.2015г.  /к.18.12.2015г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (319 КB).

 

 

 

 Окончателно плащане по Договор №47/03.04.2015г.  /к.20.01.2016г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (205 КB).

 

 

 Междинно плащане по Договор №47/03.04.2015г.  /к.18.03.2016г./.

Изтегли документацията в RAR формат

RAR формат (328 КB).

 

 

 

„Поддържанe на счетоводна софтуерна система PROFIT”

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД,  обявява
 oбществена поръчка, чрез договаряне без обявление за:

„Поддържанe на счетоводна софтуерна система PROFIT”


Решение за откриване на процедурата: :

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (150 КB).

 


 

Решение, доклад и протокол от комисията:

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (1,51 МB).

 

 

 

 Сключен договор 130/21.11.2014г.  за изпълнение:

 Изтегли документацията в RAR формат

Договор в RAR формат (1,13 МB).

 

 

 Информация за връщане на гаранция за участие:

 Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (429 КB).

 

Междинно плащане по договор 130/21.11.2014г.:/20.10.2015г./

 Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (227 КB).

 

 Междинно плащане по договор 130/21.11.2014г.:/20.11.2015г./

 Изтегли документацията в RAR формат

 JPG формат (220 КB).

 

  Междинно плащане по договор 130/21.11.2014г.:/18.12.2015г./

 Изтегли документацията в RAR формат

 JPG формат (319 КB).

 

 Междинно плащане по договор 130/21.11.2014г.:/20.01.2016г./

 Изтегли документацията в RAR формат

 JPG формат (205 КB).

 

 Междинно плащане по договор 130/21.11.2014г.:/19.02.2016г./

 Изтегли документацията в RAR формат

 JPG формат (209 КB).

 

 Междинно плащане по договор 130/21.11.2014г.:/18.03.2016г./

 Изтегли документацията в RAR формат

 JPG формат (313 КB).

 

“Доставка на бензиново, дизелово гориво и газ пропан-бутан чрез зареждане с PIN карти”

Е-мейл Печат


"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, под. "Трансенерго и РП"
обявява
 oбществена поръчка, чрез договаряне без обявление за:

“Доставка на бензиново, дизелово гориво и газ пропан-бутан чрез
зареждане с PIN карти”

 

Решение за откриване на процедурата:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (140 КB).

 


 

Договор №680/ 22.10.2014г., със избрания изпълнител:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (2,30 МB).

 

 

 

Плащания по договора:

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (14,3 МB).

 

 

Междинни плащания по договор №680/22.10.14г.//к.19.01.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (603 КB).

 

 

 

Междинни плащания по договор №680/22.10.14г. //к.18.02.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (437 КB).

 

 

Междинни плащания по договор №680/22.10.14г. //к.09.04.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (343 КB).

 

 

Междинни плащания по договор №680/22.10.14г. //к.11.05.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (499 КB).

 

 

 

Междинни плащания по договор №680/22.10.14г. //к.19.06.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (464 КB).

 

 

 

Междинни плащания по договор №680/22.10.14г. //к.17.07.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (44 КB).

 

 

 

Междинни плащания по договор №680/22.10.14г. //к.17.08.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (440 КB).

 

 

 

Междинни плащания по договор №680/22.10.14г. //к.20.10.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (335 КB).

 

 

 

Междинни плащания по договор №680/22.10.14г. //к.18.12.2015г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (439 КB).

 

 

 

Междинни плащания по договор №680/22.10.14г. //к.20.01.2016г./:

 

Изтегли документацията в RAR формат

 RAR формат (279 КB).

 

 


Страница 1 от 5

Полезни връзки