Кариери (работни места)

Набиране на кандидати за курс - придобиване правоспособност за управление на трамвайна мотриса /ватман/

Е-мейл Печат

                                                               "СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД

 

ВОДАЧИ НА ТРАМВАЙНА МОТРИСА /ВАТМАН/

 

Набиране на кандидати за курс - придобиване правоспособност за управление на трамвайна мотриса /ватман/. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните условия и при определяне на дати за събеседване следва да носят със себе си:


-навършили 21 години и не повече от 50 години;

-копие от диплом за завършено най-малко средно образование;

-служебна бележка от КАТ за извършени нарушения на ЗДвП и отнети точки от контролния талон;

-свидетелство за управление на МПС най-малко „В“;

-"Удостоверение за психологическа годност“ с отбелязани „Ттм“ и „Превоз на пътници“

-химикалка.
          

Срок постоянен!

Събеседването ще се провежда в сградата на управлението на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД, ул. Подполковник Калитин №30, кв. Банишора пред комисия.

 

Тел. за връзка:  02/8132378 - инж. Мария Накова 

                           0878672143 - инж. Ивайло Стоянов

                     
                                                               „Столичен Електротранспорт“ ЕАД

 

НАБИРА ШОФЬОРИ НА ТРОЛЕЙБУСИ И ЕЛЕКТРОБУСИ

Е-мейл Печат
"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД
НАБИРА ШОФЬОРИ НА ТРОЛЕЙБУСИ И ЕЛЕКТРОБУСИ

Изисквания към кандидатите:
1. Образование - средно
2. Шофьорска книжка категория „С“ или „D”
3. Удостоверение за психологическа годност“ с отбелязани „D“, „Ттб“ и „Превоз на пътници“
4. Комуникативност, отговорност, работа в екип, технически умения

Не се изисква стаж по професията, на кандидатите ще се проведе курс на обучение за придобиване на категория „D” и след това за категория тролейбусен шофьор - "Ттб D(103)". Курсът ще е безплатен с условие за сключване на договор за работа.

Заявления за обучение се подават в "Столичен електротранспорт" ЕАД, Учебен център, гр. София, бул. "Подполковник Калитин“ №30.

Работно време: 8 часа / две смени
Средна брутна месечна заплата:  2800 лв. -  3500 лв.

Основни отговорности:
Отговаря за качествен и безопасен превоз на пътници по определени маршрути и разписания, спазва разписания и следи за състоянието на повереният му тролейбус / електробус.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:
Бонус за качествено изпълнение на задълженията, допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит - 1% на година, допълнителен платен годишен отпуск за условия на труд, втора категория труд.

Лице за контакт: 02 / 8132378 - инж. Мария Накова                0878672143 - инж. Ивайло Стоянов
                                                              e-mail: eltransofia@gmail.com
                                                                        se_delov@abv.bg
 Полезни връзки