Кариери (работни места)


Набиране на кандидати за тролейбусни шофьори

E-mail Print
There are no translations available.

 

"С Т О Л И Ч Е Н Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т" Е А Д НАБИРА ШОФЬОРИ НА ЕЛЕКТРОБУСИ

E-mail Print
There are no translations available.

"С Т О Л И Ч Е Н    Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т" Е А Д

НАБИРА ШОФЬОРИ НА ЕЛЕКТРОБУСИ


Изисквания към кандидатите:
1.    Образование - средно
2.    Шофьорска книжка кат. "D"
3.    Комуникативност, отговорност, работа в екип, технически умения
4.    Удостоверение за професионална компетентност за превоз на пътници

Работно време: 8 часа / три смени
Средна брутна месечна заплата: 1 800 - 2 000 лева

Основни отговорности:
Отговаря за качествен и безопасен превоз на пътници по определени маршрути и разписания, спазва безопасно движение и култура на обслужване на пътници и следи за състоянието на повереният му електробус.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:
Бонус за качествено изпълнение на задълженията, допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит -1% на година, допълнителен платен годишен отпуск за условия на труд, втора категория труд.

Лице за контакт:

инж. Иво Василев - тел. 02 8132 262
Атанас Стоев - тел. 02 973 24 74

 

Курс за подготовка на тролейбусни шофьори

E-mail Print
There are no translations available.

„С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  10.06.2019г./понеделник/. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в деня на започване на курса  следните документи :

1.Копие от  лична карта.
2.Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3.Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4.Копие от диплома за средно образование.
5.Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“  и превоз на пътници.

Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или без договор срещу заплащане 500 лв.
Кандидатите трябва да притежават карта на водача за превоз на пътници и да нямат ТЕЛК решения, физически и психически здрави, неосъждани.

На 10.06.2019г. в 08.30 часа да се явят в трамвайно депо „Банишора“  пред  Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подп. Калитин“ №30 .
Тел. 028132378. Ако изпуснете този, курсове се провеждат периодически.
 

"Столичен електротранспорт" ЕАД набира тролейбусни шофьори

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД
НАБИРА ТРОЛЕЙБУСНИ ШОФЬОРИ


Изисквания към кандидатите:
1.Образование - средно
2.Шофьорска книжка кат. "C"
3.Комуникативност, отговорност, работа в екип, технически умения

Не се изисква стаж по професията, на кандидатите ще се проведе курс на обучение за придобиване на категория "D" и за тролейбусен шофьор - "Ттб D103". Курсът ще е безплатен с условие за сключване на договор за работа.


Заявления за обучение се подават в "Столичен електротранспорт" ЕАД, Професионално - учебен център, гр. София, бул. "Подполковник Калитин" №30.

Работно време: 8 часа / три смени
Средна брутна месечна заплата: 1 800 лв. - 2 000 лв.

Основни отговорности:
Отговаря за качествен и безопасен превоз на пътници по определени маршрути и разписания, спазва разписания и следи за състоянието на повереният му тролейбус.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:
Бонус за качествено изпълнение на задълженията, допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит - 1% на година, допълнителен платен годишен отпуск за условия на труд, втора категория труд.

Лице за контакт: инж. Мария Накова тел. 02 8132 378
Номератор (+359 2) 81 32 ... факс (+359 2) 931 61 84 e-mail: eltrans@mail.bg
se_delov@abv.bg
 Useful links