Кариери (работни места)


Курс за подготовка на тролейбусни шофьори

Е-мейл Печат
„С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  10.06.2019г./понеделник/. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в деня на започване на курса  следните документи :

1.Копие от  лична карта.
2.Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3.Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4.Копие от диплома за средно образование.
5.Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“  и превоз на пътници.

Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или без договор срещу заплащане 500 лв.
Кандидатите трябва да притежават карта на водача за превоз на пътници и да нямат ТЕЛК решения, физически и психически здрави, неосъждани.

На 10.06.2019г. в 08.30 часа да се явят в трамвайно депо „Банишора“  пред  Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подп. Калитин“ №30 .
Тел. 028132378. Ако изпуснете този, курсове се провеждат периодически.
 

"Столичен електротранспорт" ЕАД набира тролейбусни шофьори

Е-мейл Печат
"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД
НАБИРА ТРОЛЕЙБУСНИ ШОФЬОРИ


Изисквания към кандидатите:
1.Образование - средно
2.Шофьорска книжка кат. "C"
3.Комуникативност, отговорност, работа в екип, технически умения

Не се изисква стаж по професията, на кандидатите ще се проведе курс на обучение за придобиване на категория "D" и за тролейбусен шофьор - "Ттб D103". Курсът ще е безплатен с условие за сключване на договор за работа.


Заявления за обучение се подават в "Столичен електротранспорт" ЕАД, Професионално - учебен център, гр. София, бул. "Подполковник Калитин" №30.

Работно време: 8 часа / три смени
Средна брутна месечна заплата: 1 800 лв. - 2 000 лв.

Основни отговорности:
Отговаря за качествен и безопасен превоз на пътници по определени маршрути и разписания, спазва разписания и следи за състоянието на повереният му тролейбус.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:
Бонус за качествено изпълнение на задълженията, допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит - 1% на година, допълнителен платен годишен отпуск за условия на труд, втора категория труд.

Лице за контакт: инж. Мария Накова тел. 02 8132 378
Номератор (+359 2) 81 32 ... факс (+359 2) 931 61 84 e-mail: eltrans@mail.bg
se_delov@abv.bg
 

"Столичен електротранспорт" ЕАД набира тролейбусни шофьори

Е-мейл Печат
"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД
НАБИРА ТРОЛЕЙБУСНИ ШОФЬОРИ


Изисквания към кандидатите:
1. Образование - средно
2. Шофьорска книжка кат. "C"
3. Комуникативност, отговорност, работа в екип, технически умения.

Не се изисква стаж по професията, на кандидатите ще се проведе курс на обучение за придобиване на категория "D" и за тролейбусен шофьор - "Ттб D103". Курсът ще е безплатен с условие за сключване на договор за работа.

Заявления за обучение се подават в "Столичен електротранспорт" ЕАД, Професионално - учебен център, гр. София, бул. "Подполковник Калитин“ №30.
Работно време: 8 часа / три смени.
Брутна месечна заплата: 1 300 лв. - 1 800 лв.

Основни отговорности: Отговаря за качествен и безопасен превоз на пътници по определени маршрути и разписания, спазва разписания и следи за състоянието на повереният му тролейбус.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки:
Бонус за качествено изпълнение на задълженията, допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит - 1% на година, допълнителен платен годишен отпуск за условия на труд, втора категория труд.

Лице за контакт: инж. Мария Накова тел. 02 8132 378
                                                       e-mail: eltrans@mail.bg
                                                                 se_delov@abv.bg
 

"Столичен електротранспорт" ЕАД набира тролейбусни шофьори

Е-мейл Печат
"Столичен електротранспорт" ЕАД  набира тролейбусни шофьори

Изисквания към кандидатите:
1. Образование - средно.
2. Шофьорска книжка кат. "C".
3. Комуникативност, отговорност, работа в екип, технически умения. Не се изисква стаж по професията, на кандидатите ще се проведе курс на обучение за придобиване на категория "D" и за тролейбусен шофьор - "Ттб D103". Курсът ще е безплатен с условие за сключване на договор за работа.

Заявления за обучение се подават в "Столичен електротранспорт" ЕАД, Професионално - учебен център, гр. София, бул. "Подполковник Калитин“ №30.

Работно време: 8 часа / три смени.
Месечна заплата: 1100 лв. - 1400 лв.

Основни отговорности:
Отговаря за качествен и безопасен превоз на пътници по определени маршрути и разписания, спазва разписания и следи за състоянието на повереният му тролейбус.

Допълнителни възнаграждения и социални придобивки: Бонус за качествено изпълнение на задълженията, допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит - 1% на година, средства за храна - 13 лева на ден, допълнителен платен годишен отпуск за условия на труд, втора категория труд.

Лице за контакт: инж. Мария Накова тел. 02 8132 378
                                                                   e-mail: eltrans@mail.bg
                                                                       se_delov@abv.bg
 

Заповед за прекратяване сключване на трудови договори за всички категории персонал.

Е-мейл Печат

                                                    З А П О В Е Д

                                            No 03-183 / 26.06.2012


           Във връзка с намалена транспортна задача за ІІІ-то тримесечие на 2012г.


                                                 Н А Р Е Ж Д А М:

1.Считано от 26.06.2012г. да се прекрати сключване на трудови договори за всички категории персонал.

2. Допуска се изключение за водачи на тролейбуси и трамваи.
За друг персонал   по преценка на  ръководителите  на трамвайните и тролейбусните депа и директорите на под. “Трансенерго и РП” и “Трамкар”, след съгласуване с Изпълнителния директор, при наличие на свободни работни места, и при условие, кандидатите да не са придобили и упражнили  право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно чл.68 ал.1 и ал.2 от КСО.

3. Да не се продължават трудовите договори, сключени по реда на чл.68 от КТ.

           Контрол по изпълнението на Заповедта ще упражнявам лично.

           Настоящата Заповед отменя Заповед № 1059/06.10.2009г.

 


                                                            ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: инж. Евг. Ганчев
                                                                                                             

 

 

 

 Полезни връзки