Фирмени новини


Списък на одобрените кандидати за курс, за придобиване категория за управление на МПС Ттм /трамвайни мотриси/

E-mail Print
There are no translations available.

Списък на одобрените кандидати за курс, за придобиване категория за управление на МПС Ттм /трамвайни мотриси/
I-ви курс – ориентировъчно начало месец X или XI.2018г.


1. Симеон Онников Пилибосян
2. Катя Димитрова Абрашева
3. Боян Игнатов Игнатов
4. Михаил Антонов Антониев
5. Любомир Иванов Тодоров
6. Симеон Бонев Бонев
7. Дани Данчов Матроски
8. Мариян Вельов Жиланов
9. Камен Илиев Желев
10. Георги Михайлов Иванов
11. Данаил Йорданов Данаилов
12. Ромео Людмилов Георгиев
13. Николай Александров Крумов
14. Веселин Методиев Миланов
15. Цветелина Симеонова Миланова

Резерви

1. Айше Димитрова Николова
2. Петко Савов Савов

Тези кандидати следва да се свържат с инж. Ивайло Стоянов, на тел.:GSM: 0878672143, 0888560953, сл.тел. 02 8132378 – преподавател по теория към Учебния център, между 01.IX и 01.X.2018г. за допълнителни инструкции. За началото на курса е необходимо да има всеки:
    -Удостоверение за издържан психотест от лицензирана психолаборатория с отбелязани квадратчета – Превоз на пътници и Ттм;
    -служебна бележка от КАТ за липса на нарушения или най-много до 6 отнети точки от контролния талон.

 

II-ри курс – ориентировъчно начало края на месец IV или месец V.2019г.


1. Петя Лефтерова Тодорова
2. Лилия Валериева Иванова
3. Кирил Велинов Николов
4. Борислав Красимиров Медаров
5. Илия Костадинов Костадинов
6. Рангел Димитров Петров
7. Детелин Милчов Цанковски
8. Виолета Валентинова Мацева
9. Татяна Венелинова Вълкова
10. Александър Юлиянов Стоянов
11. Александър Иванов Пенчев
12. Йордан Кирилов Иванов
13. Пламен Василев Асенов
14. Иванелия Венева Милчева
15. Деян Иванов Коловски

Резерва
1.Велислав Янков Йорданов
2. Йордан Димитров Димитров

Тези кандидати следва да проверят през месец III.2019г. кога ще започне курса и да получат допълнителни инструкции, ако се налага.
Отпаднали кандидати

А/ Неявили се:

1.Татяна Анзова
2.Николай Павлов
3.Мартин Младенов
4.Димитър Гочев

Б/ Кандидати, които на този етап не са готови за професионален водач в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД.

1. Александър Бориславов Белемезов
2. Благой Димитров Митков
 

 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 11.06.2018г./понеделник/

E-mail Print
There are no translations available.

„С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  11.06.2018г./понеделник/. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в деня на започване на курса  следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“  и превоз на пътници.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или без договор срещу заплащане 500 лв.
        Кандидатите трябва да притежават карта на водача за превоз на пътници и да нямат ТЕЛК решения.

        На 05.02..2018г. в 08.30 часа да се явят в трамвайно депо „Банишора“  пред  Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подп. Калитин“ №30 .
       Тел. 028132378. Ако изпуснете този, курсове се провеждат периодически.
 

Инициатива „Жените в транспорта – платформа на ЕС за промяна“

E-mail Print
There are no translations available.

„Столичен електротранспорт” ЕАД стана първата българска компания, която се присъедини към инициативата на Европейската комисия – „Жените в транспорта – платформа на ЕС за промяна“. В сътрудничество със социалните партньори дружеството ще играе активна роля за популяризиране на равнопоставеността и намаляване пречките за наемане на жени в сектора. Усилията на  компанията като работодател ще бъдат насочени към подобряване на условията на труд за привличане и задържане на жените в сектора.

 

 

Сертифициране по ISO 9001:2015

E-mail Print
There are no translations available.

Сертификат, че системата за управление на организацията е сертифицирана в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015

 

 

 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 19.03.2018г

E-mail Print
There are no translations available.

       „С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  19.03.2018г.. За участие  в курса  е необходимо  да се явите на определената дата в 8.30 часа сутринта , като носите следните документи:

1. Лична карта.
2. Свидетелство за управление на МПС категория „ Д „и контрлен талон
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или платен- 500лв. без обвързаности.

       „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подполковник Калитин“ №30  - трамвайно депо „Банишора“.
    Тел. 028132378
        При започване на работа кандидатите трябва да притежават карта за професионална компетентност за превоз на хора  издадена от ДАИ.
 


Page 6 of 23

Useful links