Фирмени новини


Инициатива „Жените в транспорта – платформа на ЕС за промяна“

Е-мейл Печат

„Столичен електротранспорт” ЕАД стана първата българска компания, която се присъедини към инициативата на Европейската комисия – „Жените в транспорта – платформа на ЕС за промяна“. В сътрудничество със социалните партньори дружеството ще играе активна роля за популяризиране на равнопоставеността и намаляване пречките за наемане на жени в сектора. Усилията на  компанията като работодател ще бъдат насочени към подобряване на условията на труд за привличане и задържане на жените в сектора.

 

 

Сертифициране по ISO 9001:2015

Е-мейл Печат

Сертификат, че системата за управление на организацията е сертифицирана в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015

 

 

 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 19.03.2018г

Е-мейл Печат
       „С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  19.03.2018г.. За участие  в курса  е необходимо  да се явите на определената дата в 8.30 часа сутринта , като носите следните документи:

1. Лична карта.
2. Свидетелство за управление на МПС категория „ Д „и контрлен талон
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или платен- 500лв. без обвързаности.

       „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подполковник Калитин“ №30  - трамвайно депо „Банишора“.
    Тел. 028132378
        При започване на работа кандидатите трябва да притежават карта за професионална компетентност за превоз на хора  издадена от ДАИ.
 

Kурсовете за придобиване на свидетелство за управление за ватмани (кат. Ттм)

Е-мейл Печат
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  На 19,20,21,22 и 23.03. /март/ 2018г. от 12.30 часа до 16.00 часа  ще се приемат заявления на желаещи да се включат в курсовете за придобиване на свидетелство за управление за ватмани (кат. Ттм), организирани от “Столичен Електротранспорт” ЕАД (есен 2018г. – пролет 2019г.).

  От желаещите  ще бъдат одобрени 34 човека  след интервю и психологически тестове , които ще се състоят от 26 март  до 30 март 2018г. включително  от 08.30 до 11.30 часа.

  Адрес за подаване на заявления и осъществяване на подбора – София,ул. “Подп. Калитин” №30 -  трамвайно депо “Банишора”.

  Заявленията се подават при зам. директора по ЕВ инж. Иво Василев (централната административна сграда ). “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ”  ЕАД
 

Kурс за обучение на водачи на трамвайна мотриса – кат.Ттм

Е-мейл Печат
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 16.04.2018г. /понеделник/ ще започне курс за обучение на водачи на трамвайна мотриса – кат.Ттм. В курса са включени:
1.Таня Петкова Тодорова
2. Кирил Руменов Найденов
3. Румен Любомиров Николов
4. Иван Славчев Спиров
5. Денис Георгиев Христов
6. Йордан Радославов Йорданов
7. Мустафа Мустафа Халил
8. Венцислав Антонов Бенов
9. Никол Маринова Манолова
10. Венета Цонева Христова
11. Радослав Георгиев Асенов
12. Първан Миронов Първанов

Резерва
1.Михаил Валериев Петков
Кандидатите трябва да се явят на горепосочената дата в 8.30 часа, в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД (пред централните стълби), като носят:
    лична карта;
    свидетелство за управление на МПС кат.“В“ и контролен талон;
    удостоверение за психологическа годност - кат. Ттм и превоз на пътници;
    служебна бележка от КАТ за  нарушения и наказания  - отнети не-повече от 4 точки;
    диплома за завършено средно образование;
    минимум 300лв. се внасят в деня на започване на курса (обща стойност - 600лв.);
    


                „Столичен Електротранспорт“ЕАД

 


Страница 10 от 26

Полезни връзки