Фирмени новини


Kурс за обучение на ватмани

Е-мейл Печат
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


НА 16.10.2017г. (ПОНЕДЕЛНИК) ще започне курс за обучение на ватмани -кат.Ттм. В курса са включени:

 1. Драгомир Стефанов Кирилов

 2. Бурян Венелинов Иванов

 3. Иван Петров Йонков

 4. Калоян Ангелов Н

 5. Светлин Верков Стоянов

 6. Кирил Любенов Велев

 7. Полина Николаева Пеева

 8. Виктор Красимиров Якимов

 9. Ваня Ивайлова Георгиева

 10. Емилия Мариус Маркова

 11. Мирослав Цветанов Димитров

 12. Михаил Зарков Камарски

 13. Светослав Сергеев Софрониев

 14. Лъчезар Николов Джангов

  РЕЗЕРВИ:

 1.  
  1. Марияна Неделкова Стоянова

  2. Гергана Тодорова Георгиева


Кандидатите трябва да се явят на горепосочената дата в 8.30 часа в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД (пред централните стълби), като носят:

 •  
  •  
   •  
    • лична карта;

    • свидетелство за управление на МПС кат.“В“ и контролен талон;

    • удостоверение за психологическа годност- кат. Ттм;

    • служебна бележка от КАТ за нарушения и наказания -отнети не повече от 4 точки;

    • диплома за завършено средно образование;

- минимум 300лв. се внасят в деня на започване на курса (обща стойност-600лв.);


                                           „Столичен Електротранспорт“ЕАД

 

Съобщение за курс - тролейбусни шофьори

Е-мейл Печат

 

 


„С Т О Л И Ч Е Н Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД

ще проведе курс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 18.09.2017 г.. За участие в курса е необходимо да се представят следните документи :

 

1.      Лична карта.

2.      Свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.

3.      Удостоверение от КАТ за нарушения и наказания по ЗДП с отнети не повече от 4 контролни точки.

4.      Диплома за средно образование.

5.      Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория     „Т тб“.

 

Курсът ще е Б Е З П Л А Т Е Н със сключване на договор за задължителна работа в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за срок най-малко от 3 /три/ години.

 

Документите се подават при инж. Мария Г. Накова – началник ПУЦ в Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД - адрес: „бул. Княгиня Мария Луиза „ № 193 - трамвайно депо „Банишора“.

Тел. 028132378

 

  

 

Промяна на адрес на управлението на „Столичен електротранспорт“ЕАД

Е-мейл Печат
„СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ“ ЕАД

СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
    Считано от 12.07.2017г., адресът на управлението на „Столичен електротранспорт“ЕАД с ЕИК 121683785, е променен както следва: гр.София, ул. „Подполковник Калитин“ №30. Този адрес следва да се счита и за адрес за кореспонденция на дружеството.
    Промяната е извършена във връзка с определен от Географска информационна система (ГИС)- София  адрес и Решение №347 от 22.06.2017г. на Столичен общински съвет.
 

Столичен общински съвет прие Инвестиционната програма на "Столичен електротранспорт"ЕАД за периода от 2017-2020 година.

Е-мейл Печат

Столичен общински съвет прие Инвестиционната програма на "Столичен електротранспорт"ЕАД за периода от 2017-2020 година.

 

 

Инвестиционна програма за периода 2017-2020г., на "Столичен електротранспорт" ЕАД:

Изтегли документацията в RAR формат


PDF формат (9,16 MB).

 

Столичен електротранспорт ЕАД с първо място от конкурса „Най-зелените компании в България“

Е-мейл Печат

  Столичен електротранспорт ЕАД с първо място от конкурса „Най-зелените компании в България“


  На 5 юни – световния ден за опазване на околната среда в зала Славейков на Френския културен институт се състоя официалната церемония по връчване на “Зелените оскари” 2017. Националният конкурс „Най-зелените компании в България” на b2b Media се проведе за седми пореден път под патронажа на Вицепрезидента на Република България и отличи най-зелените компании, опериращи в страната, показали и доказали, че наистина постигат промени в своите екологични показатели и развиват бизнеса си по отговорен за природата начин. На церемонията присъствуваха министърът на околната среда и водите Нено Димов, Йоана Христова - зам.-кмет на Столична община, направление „Зелена система, екология и земеползване“.

  Инициативата е уникална за България – тя отчита постигането на зелени цели и корпоративни стратегии от компании, които имат зелени инвестиции и самоинициират действия и каузи за по–здравословна среда.

  Тринадесет компании грабнаха призове в отделните категории. Столичен елктротранспорт ЕАД беше отличен в две категории:

  - трето място и диплом в категория “Обществени организации, общини и държавни структури” и

  - “Зелен оскар” в категория “Автоиндустрия, транспорт, логистика и телекомуникации”

  Наградите са признание за усилията на дружеството в ефективно и устойчиво подобряване на предлаганата транспортна услуга и увеличаване на привлекателността и удовлетвореността от използването на трамвайния и тролейбусен транспорт в София.

 


Страница 10 от 24

Полезни връзки