Фирмени новини


Курс за придобиване на правоспособност за ватмани – кат. “ Т тм “

Е-мейл Печат
               "СТОЛИЧЕН    ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД

               СЪОБЩАВА,  че  на  14.03.2011г.  ( понеделник ) от  08.15 часа  в  канцеларията  на  инж.  Иво  Василев -  зам.  директор  по  ЕВ  ще  се  проведе  събеседване  с  кандидатите  за  участие  в  курс  за  придобиване  на  правоспособност  за  ватмани – кат.  “ Т тм “

               Одобрените  (  12  бр.   )  кандидати  ще  бъдат  насочени  за  психологическо  изследване . Те  следва  да  отговарят  на  следните  условия :

               1. Възраст  от  21  до  49  години.
               2. Образование  -  средно  техническо  ( минимум ).
               3. Физически  и  психически  здрави.
               4. Неосъждани.
               5. На  притежаващите  свидетелства  за  управление  на  МПС  да  не са  отнети  повече  от  6  точки  и  да  нямат  регистрация  на  положителни  проби  за  алкохол  в  КАТ.

               На  14.03.2011г.   на  събеседването  кандидатите  да  носят  със  себе  си:

               -  лична  карта ;
               -  диплома  за  средно  техническо  образование;

               Курсът  ще  започне  на  16.05.2011г.  и  ще  струва  600  лв., които  могат  да  бъдат  платени  на  две  равни  вноски.  Първата   се  внася  на  20.05.2011г.  в  деня  на  откриване  на  курса,  а  втората  през  м. юли 2011г.
 

Kурс за придобиване на правоспособност за водач на тролейбус - категория Т тб

Е-мейл Печат

           "СТОЛИЧЕН    ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД

           Съобщава, че на 10.02. 2011г. от 08.30 часа в канцеларията на инж. Иво Василев - зам. директор по ЕВ ще се проведе събеседване с кандидатите за участие в курс за придобиване на правоспособност за водач на тролейбус - категория Т тб. Одобрените (16 броя) кандидати ще бъдат насочени за психологическо изследване. Те следва да отговарят на следните условия:
           1.    Възраст от 21 до 49 години ;
           2.    Образование - най - малко средно ;
           3.    Здрави , неосъждани ;
           4.    Да притежават свидетелство за управление на МПС -категория " Д" ;

           Кандидатите да носят на 10. 02. 2011г. със себе си :
           диплома за завършено най - малко средно образование,
           лична карта ,
           шофьорска книжка с контролен талон,
           удостоверение от КАТ за извършените нарушения като водач на МПС.

           Курсът ще започне на 07.03.2011г. и ще бъде безплатен, като при започване на курса се сключва предварителен договор за работа като тролейбусен водач в "Столичен Електротранспорт" ЕАД   най - малко 2 години.

 

Поздравление от Kмeта на гр. София по случай 110 годишнината на българския трамвай

Е-мейл Печат
.
 

Поздравление от Зам.кмета Любомир Христов по случай 110 години от пускането на първия трамвай

Е-мейл Печат
.
 

110 години от пускане на първия трамвай

Е-мейл Печат
 

На 13 януари се навършват 110 години от пускането в движение на първия трамвай в София.

По повод на годишнината, реставрирани трамвайни мотриси на Столичен електротранспорт ЕАД   ще превозват безплатно софиянци по два от най-старите маршрути на трамвайния транспорт:

1. От 10.30 до 15.00 - от трамвайно депо Банишора по бул. Хр. Ботев - ул. Алабин - бул. Гр. Игнатиев - пл. Журналист -  бул. Македония - бул. Бъкстон - пл. Журналист

2.От 11.00 до 16.00 часа - Трамвайно депо Банишора - ул. Алабин - по бул. Витоша в участъка от ул. Алабин до ул. Неофит Рилски - двупосочно - трамвайно депо Банишора.

 


Страница 25 от 26

Полезни връзки