Фирмени новини

Предстоящата реконструкция и модернизация на токоизправителна станция „Юнак” на „Столичен електротранспорт” ЕАД

E-mail Print
There are no translations available.

Информация за предстоящата реконструкция и модернизация на токоизправителна станция „Юнак” на „Столичен електротранспорт” ЕАД

Реконструкцията и модернизацията на ТИС „Юнак” ще се извърши по Договор за реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции, сключен между „Столичен електротранспорт” ЕАД  и “Старт инженеринг” АД, в тясно сътрудничество със „Сименс Мобилити” ЕООД и „Калистратов груп” ООД.
Договорът е на обща стойност 12 050 677,61 лева  (без ДДС) и включва изготвяне на работен проект, авторски надзор, доставка на електрическо оборудване за токоизправителните станции и строително-монтажни работи.
Токоизправителните станции (ТИС) са основно звено от системата за електрозахранване на столичния електрически транспорт. Те преобразуват трифазното напрежение 10kV или 20 kV ; 50 Hz, подавано от електроразпределителните дружества, в постоянно напрежение с номинална стойност 660V, необходимо за захранване на тяговите консуматори – трамвай, тролейбуси и електробуси.
Предвидените за реконструкция и модернизация 3 ТИС „Юнак”, ТИС „Веслец” и ТИС „Слатина” са с морално и физически остарели съоръжения на възраст над 50 години, които ще бъдат подменени с ново, най-съвременно оборудване. Тези станции захранват контактната мрежа в големи райони на столицата, в които е предвидено да бъдат изградени нови зарядни станции за електробуси, т.е. необходимо е да се осигури и допълнителна мощност.
ТИС „Юнак” е построена през 1932 г. за захранване с електроенергия на трамвайната контактна мрежа на град София, като първоначално е била оборудвана с мотор-генераторни групи 400 kW на швейцарската фирма Oerlikon. През 1954 г. станцията е претърпяла преустройство, като са монтирани по-мощни и по-модерни за времето си съоръжения – чехословашки живачни токоизправители тип ČKD - 600 kW. Последната реконструкция на ТИС „Юнак” е извършена през 1971 г., когато е обновено цялото оборудване, като всички електрически съоръжения са подменени с източногермански, произведени от VEB Kombinat Berlin и живачните токоизправители са заменени със силициеви.
Реконструкцията и модернизацията на 3 броя токоизправителни станции е част от проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси“ по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”, осъществяван с подкрепата на Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Проектът е 100% финансиран по процедура №BG16M1OP002-5.004 „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух” по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” на Оперативната програма.
Предвижда се с настоящата реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции да се осигури надеждно и безаварийно захранване на съществуващите тролейбусни и новите електробусни линии, по които ще се движат новозакупените превозни средства по проекта, както и да се намалят експлоатационните разходи на дружеството.гр. София,
11.05.2022 г.

 

 

Пълния текст може да изтеглите от долния линк:  (к.11.05.2022г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (137 KB).

 

Официална церемония „Първа копка“ на обект „Реконструкция и модернизация на токоизправителна станция „Юнак””

E-mail Print
There are no translations available.

П О К А Н А

за официална церемония „Първа копка“
проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси“ по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.””Уважаеми дами и господа,
„Столичен електротранспорт” ЕАД има удоволствието да Ви покани на официална церемония „Първа копка“ на обект „Реконструкция и модернизация на токоизправителна станция „Юнак”” по проект „Изпълнение на дейности за подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез закупуване и доставка на електрически превозни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси“ по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.””

Събитието ще се проведе на 11-ти май /сряда/ 2022 г., от 11:00 часа, на адрес: бул. „Драган Цанков №3“, парк „Борисова градина” (срещу сградите на БНР и Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”).
 
 
 

Пълния текст може да изтеглите от долния линк:  (к.10.05.2022г.):

 

Изтегли документацията в RAR формат


RAR формат (120 KB).

 

Събеседване с кандидати за курс - придобиване правоспособност за управление на трамвайна мотриса /ватман/

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН  ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 03 и 05 Май 2022г. от 8,30 до 10,00ч. и от 12,30 до 14,30ч.,  ще се проведе събеседване с кандидати за курс - придобиване правоспособност за управление на трамвайна мотриса /ватман/, отговарящи на следните условия, следва да носят със себе си:

              -навършили 21 години и не повече от 50 години;

             -копие от диплом за завършено най-малко средно образование;

           -служебна бележка от КАТ за извършени нарушения на ЗДвП и отнети точки от контролния талон;

-свидетелство за управление на МПС най-малко „В“;

-химикалка.

Събеседването ще се проведе в сградата на управлението на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД, ул. Подполковник Калитин №30, кв. Банишора от инж. Иво Василев – Заместник директор по Експлоатационните въпроси.

                                                                       

                                                  „Столичен Електротранспорт“ ЕАД

 

Нов договор за 25 нови нископодови трамваи по оперативна програма "Околна среда"

E-mail Print
There are no translations available.


 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 29.11.2021г. И 13.12.2021г.

E-mail Print
There are no translations available.

„С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  29.11.2021г.  И 13.12.2021г./понеделник/. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в деня на започване на курса  следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“  и превоз на пътници.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или без договор срещу заплащане 500 лв.
         Кандидатите да са на възраст до 55г., физически и психически здрави и без ТЕЛК.

     В 08.30 часа да се явят в трамвайно депо „Банишора“  пред  Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подп. Калитин“ №30 .
    Тел. 028132378. Ако изпуснете този, курсове се провеждат периодически.
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 30

Useful links