Фирмени новини

С П И С Ъ К На неодобрените кандидати за участие в курс за Водачи на трамвайна мотриса

Е-мейл Печат
С П И С Ъ К
На неодобрените кандидати за участие в курс
за Водачи на трамвайна мотриса /ватмани/

1.Георги Димитров Герасимов – неподходяща възраст;
2.Георги Руменов Андреев – множество нарушения на ЗДвП;
3.Ивайло Йорданов Тодоров - множество нарушения на ЗДвП;
4.Николай Борисов Истилиянов - множество нарушения на ЗДвП;
5.Красимир Григоров Величков – неподходяща възраст + множество нарушения на ЗДвП;
6. Марио Данаилов Еленков - неподходяща възраст + множество нарушения на ЗДвП;
7. Иван Георгиев Димов – неподходяща възраст + липса на образование или специални курсове с техническа насоченост;
8. Богомил Николаев Михайлов - множество нарушения на ЗДвП;
9. Мариян Богомилов Асенов – недопуснат след изследване;
10. Любомир Огнянов Чекуров - множество нарушения на ЗДвП;
11. Ася Маринова Асенова - неподходяща възраст;
12. Верислав Тодоров Савов – непредставил изискуемите документи;
13. Йордан Славчев Димитров - неподходяща възраст + множество нарушения на ЗДвП;
14. Христо Богомилов Любенов - непредставил изискуемите документи;
15. Веселин Николаев Андонов - неподходяща възраст;
16. Пламен Христов Илиев - неподходяща възраст;
17. Иван Михайлов Иванов - непредставил изискуемите документи;
18. Сашо Димчев Илиев - множество нарушения на ЗДвП;
 

Kурсове за придобиване правоспособност за управление на трамвайна мотриса /ватман

Е-мейл Печат
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Желаещите да участват в курсове за придобиване правоспособност за управление на трамвайна мотриса /ватман/ и отговарящи на следните условия:
        -навършили 21 години и не повече от 50 години;
        -завършили най-малко средно образование;
        -притежаващи категория за правоуправление на МПС най-малко „В“;
    Да се явят на 22, 23 и 24 Март 2021г. от 8,30 до 10,00ч. и от 14,00 до 16,00ч. за интервю при Заместник директора по Експлоатационните въпроси на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД инж. Иво Василев.
Същите да носят със себе си копие от дипломата за завършено образование и служебна бележка от КАТ за отнети точки от контролния талон и извършени нарушения на ЗДвП, да са здрави и с предпазни маски на носа и устата, да спазват дистанция най-малко 2 метра един от друг и от интервюиращия.
                        
                            „Столичен Електротранспорт“ ЕАД
 

Поздравителен адрес

Е-мейл Печат
 

120 години градски транспорт в София

Е-мейл Печат

 

 

Договор за реконструкция и модернизация на 3 броя токоизправителни станции по Оперативна програма “Околна среда 2014-2020 г.”

Е-мейл Печат
 


Страница 2 от 29

Полезни връзки