Фирмени новини

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ІІ-и Ттм КУРС ПРЕЗ 2017г.

Е-мейл Печат
ОДОБРЕНИ  КАНДИДАТИ ЗА  ІІ-и Ттм  КУРС ПРЕЗ 2017г.
            
            ОРИЕНТИРОВЪЧНО  НАЧАЛО – м.МАЙ  2017г.

1. Николай Начков
2.  Христина Герова
3. Лъчезар Илиев
4. Елка Джикова
5. Михаил Гергинов
6. Лъчезар Митов
7. Детелина Кръстева
8. Емил Мраценков
9. Александър Красински
10. Гергана Василева
11. Александър Янчев
12. Лъчезар Джоргов
13. Людмила Янкова
14. Емил Светославов
15. Златко Златков
РЕЗЕРВИ:
16. Анатоли Ангелов
17. Анна Топалова
18. Боряна Георгиева
19. Албена Ценова


    Тези кандидати трябва да се явят през м.март 2017г. при инж. Иво Василев-зем.директор по ЕВ за допълнителни указания.


                
                    СТОЛИЧЕН  ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ  ЕАД
 

КУРС ЗА ВАТМАНИ - НАЧАЛО 15.05.2017г..

Е-мейл Печат
        „СТОЛИЧЕН  ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ“ ЕАД  ЩЕ  ПРОВЕДЕ  КУРС ЗА ВАТМАНИ (КАНДИДАТИТЕ СА ПРЕДВАРИТЕЛНО НАБРАНИ), КОЙТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА  15.05.2017г../ПОНЕДЕЛНИК/   В   8.30 ЧАСА . В ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕН ТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ В „СОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТАНСПОРТ“ - БУЛ.“МАРИЯ ЛУИЗА“ № 130, КАТО  НОСЯТ  ЗА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. ЛИЧНА КАРТА.

2. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС (мин. Кат.В) И ПРИЛЕЖАЩИЯ КЪМ НЕГО КОНТРОЛЕН ТАЛОН НА ВОДАЧА С МИНИМУМ НАЛИЧНИ  35 ТОЧКИ.

3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ КАТ ЗА НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ ПО ЗДП.

4. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ.

5. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПСХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ  ЗА СЪОТВЕТНАТА КАТЕГОРИЯ -Ттм.

6. 300 ЛВ.(ПОЛОВИНАТА ОТ ТАКСАТА ЗА КУРСА,КОИТО СЕ ВНАСЯТ ТОЗИ ДЕН.ОСТАТЪКЪТ СЕ ДОВНАСЯ ПО ВРЕМЕ НА КУРСА).
                                                                                                                                   
 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори 06.02.2017

Е-мейл Печат

„С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  06.02.2017г.. За участие  в курса  е необходимо  да се представят следните документи :

1.   Лична карта.

2.  Свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.

3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.

4.  Диплома за средно образование.

5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години.

        Документите се подават при инж. Мария Г. Накова – началник ПУЦ  в Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: „бул. Княгиня Мария Луиза „ № 193  - трамвайно депо „Банишора“.

    Тел. 028132378

 

КУРС ЗА ВАТМАНИ - начало 12.12.2016г.

Е-мейл Печат
„СТОЛИЧЕН  ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ“ ЕАД  ЩЕ  ПРОВЕДЕ  КУРС ЗА ВАТМАНИ (КАНДИДАТИТЕ СА ПРЕДВАРИТЕЛНО НАБРАНИ, КОЙТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА  12.12.2016г./ПОНЕДЕЛНИК/   В   8.30 ЧАСА . В ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕН ТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ В „СОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТАНСПОРТ“ - БУЛ.“МАРИЯ ЛУИЗА“ № 193, КАТО  НОСЯТ  ЗА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

     1. ЛИЧНА КАРТА.

     2. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС (мин. Кат.В) И ПРИЛЕЖАЩИЯ КЪМ НЕГО КОНТРОЛЕН ТАЛОН НА ВОДАЧА С МИНИМУМ НАЛИЧНИ  35 ТОЧКИ.

     3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ КАТ ЗА НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ ПО ЗДП.

     4. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ.

     5. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПСХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ  ЗА СЪОТВЕТНАТА КАТЕГОРИЯ -Ттм.

     6. 300 ЛВ.(ПОЛОВИНАТА ОТ ТАКСАТА ЗА КУРСА,КОИТО СЕ ВНАСЯТ ТОЗИ ДЕН.ОСТАТЪКЪТ СЕ ДОВНАСЯ ПО ВРЕМЕ НА КУРСА).
 

Пет нови трамваи ще се движат по линия номер едно в София от днес

Е-мейл Печат
5 броя нови нископодови модерни трамвайни мотриси за междурелсие 1009 mm, марка PESA, модел 122NaSF2 произведени от заводите PESA- гр. Бидгошч, Полша, по Договор №14/27.01.2016г. със "Столичен електротранспорт" ЕАД, бяха доставени и вече са въведени в експлоатация и  се движат по линия 1 в София.

Проектът се финансира от Столична община с кредит от Европейската инвестиционна банка.5 броя нови нископодови модерни трамвайни мотриси са със следните параметри:

-Тягов двигател - асинхронен, променлив ток - 4 броя по 105kW, производител Sachsenwerk, Дрезден, Германия;

-Електронни регулатори и преобразуватели на напрежение - Medkom, - Полша; Електрическо оборудване: Sesheron - Швейцария, Schaltbau-Германия, Hella- Полша; Осветление в салона- LED - диодно - енергоспестяващо; Спирачки - Кпогг-Вгетве-Германия; Редуктори-Siemens;

-Талиги - PESA-Полша (2 моторни и 1 опорна), с бандажни гривни Lucchini:

-Климатици - Konvekta - Германия;

-Дължина - 30m;

-Максимална скорост 70 km/ h;

-Максимален преодоляван наклон - 6 %;

-Видеокамери за наблюдение от ватмана-Mitron. Полша;

-Вместимост-40+1 броя седящи места и 193 броя правостоящи при 5 ч/ m ;

-Пантограф - Frost;

-Цена: 1 660 000 Euro за 1 брой или общо 8 300 000.00 Euro за 5-те броя. Обща стойност на договора (с включени резервни части, диагностично оборудване и обучение на персонала) е 8 499 500,00 Euro.

-Средноевропейска цена за мотрис от подобен тип: над 2 000 000.00 Euro. Краен срок на доставка до 31.12.2016 г. (доставката бе извършена предсрочно).
 
 
 


Страница 10 от 22

Полезни връзки