Фирмени новини

КУРС ЗА ВАТМАНИ - начало 12.12.2016г.

Е-мейл Печат
„СТОЛИЧЕН  ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ“ ЕАД  ЩЕ  ПРОВЕДЕ  КУРС ЗА ВАТМАНИ (КАНДИДАТИТЕ СА ПРЕДВАРИТЕЛНО НАБРАНИ, КОЙТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА  12.12.2016г./ПОНЕДЕЛНИК/   В   8.30 ЧАСА . В ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕН ТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ В „СОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТАНСПОРТ“ - БУЛ.“МАРИЯ ЛУИЗА“ № 193, КАТО  НОСЯТ  ЗА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

     1. ЛИЧНА КАРТА.

     2. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС (мин. Кат.В) И ПРИЛЕЖАЩИЯ КЪМ НЕГО КОНТРОЛЕН ТАЛОН НА ВОДАЧА С МИНИМУМ НАЛИЧНИ  35 ТОЧКИ.

     3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ КАТ ЗА НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ ПО ЗДП.

     4. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ.

     5. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПСХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ  ЗА СЪОТВЕТНАТА КАТЕГОРИЯ -Ттм.

     6. 300 ЛВ.(ПОЛОВИНАТА ОТ ТАКСАТА ЗА КУРСА,КОИТО СЕ ВНАСЯТ ТОЗИ ДЕН.ОСТАТЪКЪТ СЕ ДОВНАСЯ ПО ВРЕМЕ НА КУРСА).
 

Пет нови трамваи ще се движат по линия номер едно в София от днес

Е-мейл Печат
5 броя нови нископодови модерни трамвайни мотриси за междурелсие 1009 mm, марка PESA, модел 122NaSF2 произведени от заводите PESA- гр. Бидгошч, Полша, по Договор №14/27.01.2016г. със "Столичен електротранспорт" ЕАД, бяха доставени и вече са въведени в експлоатация и  се движат по линия 1 в София.

Проектът се финансира от Столична община с кредит от Европейската инвестиционна банка.5 броя нови нископодови модерни трамвайни мотриси са със следните параметри:

-Тягов двигател - асинхронен, променлив ток - 4 броя по 105kW, производител Sachsenwerk, Дрезден, Германия;

-Електронни регулатори и преобразуватели на напрежение - Medkom, - Полша; Електрическо оборудване: Sesheron - Швейцария, Schaltbau-Германия, Hella- Полша; Осветление в салона- LED - диодно - енергоспестяващо; Спирачки - Кпогг-Вгетве-Германия; Редуктори-Siemens;

-Талиги - PESA-Полша (2 моторни и 1 опорна), с бандажни гривни Lucchini:

-Климатици - Konvekta - Германия;

-Дължина - 30m;

-Максимална скорост 70 km/ h;

-Максимален преодоляван наклон - 6 %;

-Видеокамери за наблюдение от ватмана-Mitron. Полша;

-Вместимост-40+1 броя седящи места и 193 броя правостоящи при 5 ч/ m ;

-Пантограф - Frost;

-Цена: 1 660 000 Euro за 1 брой или общо 8 300 000.00 Euro за 5-те броя. Обща стойност на договора (с включени резервни части, диагностично оборудване и обучение на персонала) е 8 499 500,00 Euro.

-Средноевропейска цена за мотрис от подобен тип: над 2 000 000.00 Euro. Краен срок на доставка до 31.12.2016 г. (доставката бе извършена предсрочно).
 
 
 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори

Е-мейл Печат
      „С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  14.11.2016г.. За участие  в курса  е необходимо  да се представят следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години.

        Документите се подават при инж. Мария Г. Накова – началник ПУЦ  в Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: „бул. Княгиня Мария Луиза „ № 193  - трамвайно депо „Банишора“.
        Тел. 028132378
 

Нов курс за подготовка на тролейбусни шофьори

Е-мейл Печат
"С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т" ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  03.10.2016г.. За участие  в курса  е необходимо  да се представят следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ годинив Тб депо „Надежда“

        Документите се подават при инж. Мария Г. Накова – началник ПУЦ  в Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: „бул. Княгиня Мария Луиза „ № 193  - трамвайно депо „Банишора“.
 

Доставка на 5 броя нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 mm

Е-мейл Печат

     Доставка на 5 броя нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 mm

     На 24.06.2016г., в ТМ депо "Красна поляна" беше доставен първият трамвай марка PESA, модел 122NaSF2 с инвентарен номер №2321с нисък под за междурелсие 1009 mm., за превоз на пътници по маршрути на градския транспорт за нуждите на “Столичен eлектротранспорт” ЕАД.
    Доставката е в резултат на възложен  договор № 14/ 27.01.2016г. за изпълнение на проведена обществена поръчка за: “Доставка на 5 нови трамваи с нисък под за  междурелсие 1009 mm” между „Столичен електротранспорт“ ЕАД и Железопътни превозни средства PESA Бидгошч АД (Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA). Фирмата беше избрана след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки и в изпълнение на решение  №361/11.06.2015г., на Столичен общински съвет.
    Средствата необходими за закупуването на 5 нови трамвайни мотриси са осигурени чрез заем на Столична община от  Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ).

 


Страница 10 от 21

Полезни връзки