Фирмени новини

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 15.05.2017г

Е-мейл Печат
„С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  15.05.2017г.. За участие  в курса  е необходимо  да се представят следните документи :

1.   Лична карта.
2.  Свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4.  Диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години.

        Документите се подават при инж. Мария Г. Накова – началник ПУЦ  в Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: „бул. Княгиня Мария Луиза „ № 193  - трамвайно депо „Банишора“.
    Тел. 028132378
 

ПОДБОР НА КУРСИСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАМВАЙНА МОТРИС

Е-мейл Печат

                            С   Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

            
         „СТОЛИЧЕН  ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ“ ЕАД  ЩЕ ПРОВЕДЕ  ПОДБОР  НА КУРСИСТИ  ЗА  ОБУЧЕНИЕ ПРИДОБИВАНЕ  НА  ПРАВОСПОСОБНОСТ  ЗА  УПРАВЛЕНИЕ НА  ТРАМВАЙНА  МОТРИСА  /КАТЕГОРИЯ   Т тм /  НА  ДАТИ  10,11 и 12 АПРИЛ 2017г. и НА  24,25,26,27 и 28 АПРИЛ  2017г.

        ЖЕЛАЕЩИТЕ  КАНДИДАТИ ДА СЕ ЯВЯТ НА  ДАТА ОТ ГОРЕИЗБРОЕНИТЕ , ИЗБРАНА ОТ ТЯХ   СУТРИН  В  8.30 ЧАСА  В УПРАВЛЕНИЕТО НА „СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ“ ЕАД,  НАМИРАЩО  СЕ  В  ТРАМВАЙНО   ДЕПО „БАНИШОРА“ - БУЛ. „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА“ № 193 .
        ТРЯБВА ДА НОСЯТ  СЪС СЕБЕ СИ   ЛИЧНА КАРТА, ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ  И СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС КАТЕГОРИЯ „В“. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СА НАВЪРШИЛИ  ВЪЗРАСТ  21 ГОДИНИ.

 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 03.04.2017г.

Е-мейл Печат
„С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  03.04.2017г./понеделник/. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в срок до 31.02.2017г. следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“.

       Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години.

       Документите се подават при инж. Мария Г. Накова – началник ПУЦ  в Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: „бул. Княгиня Мария Луиза „ № 193  - трамвайно депо „Банишора“.
      Тел. 028132378. Ако изпуснете този, курсове се провеждат периодически.
 

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ІІ-и Ттм КУРС ПРЕЗ 2017г.

Е-мейл Печат
ОДОБРЕНИ  КАНДИДАТИ ЗА  ІІ-и Ттм  КУРС ПРЕЗ 2017г.
            
            ОРИЕНТИРОВЪЧНО  НАЧАЛО – м.МАЙ  2017г.

1. Николай Начков
2.  Христина Герова
3. Лъчезар Илиев
4. Елка Джикова
5. Михаил Гергинов
6. Лъчезар Митов
7. Детелина Кръстева
8. Емил Мраценков
9. Александър Красински
10. Гергана Василева
11. Александър Янчев
12. Лъчезар Джоргов
13. Людмила Янкова
14. Емил Светославов
15. Златко Златков
РЕЗЕРВИ:
16. Анатоли Ангелов
17. Анна Топалова
18. Боряна Георгиева
19. Албена Ценова


    Тези кандидати трябва да се явят през м.март 2017г. при инж. Иво Василев-зем.директор по ЕВ за допълнителни указания.


                
                    СТОЛИЧЕН  ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ  ЕАД
 

КУРС ЗА ВАТМАНИ - НАЧАЛО 15.05.2017г..

Е-мейл Печат
        „СТОЛИЧЕН  ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ“ ЕАД  ЩЕ  ПРОВЕДЕ  КУРС ЗА ВАТМАНИ (КАНДИДАТИТЕ СА ПРЕДВАРИТЕЛНО НАБРАНИ), КОЙТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НА  15.05.2017г../ПОНЕДЕЛНИК/   В   8.30 ЧАСА . В ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕН ТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЯВЯТ В „СОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТАНСПОРТ“ - БУЛ.“МАРИЯ ЛУИЗА“ № 130, КАТО  НОСЯТ  ЗА ДА ПРЕДСТАВЯТ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

1. ЛИЧНА КАРТА.

2. СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС (мин. Кат.В) И ПРИЛЕЖАЩИЯ КЪМ НЕГО КОНТРОЛЕН ТАЛОН НА ВОДАЧА С МИНИМУМ НАЛИЧНИ  35 ТОЧКИ.

3. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ КАТ ЗА НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ ПО ЗДП.

4. ДИПЛОМА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ.

5. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПСХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ  ЗА СЪОТВЕТНАТА КАТЕГОРИЯ -Ттм.

6. 300 ЛВ.(ПОЛОВИНАТА ОТ ТАКСАТА ЗА КУРСА,КОИТО СЕ ВНАСЯТ ТОЗИ ДЕН.ОСТАТЪКЪТ СЕ ДОВНАСЯ ПО ВРЕМЕ НА КУРСА).
                                                                                                                                   
 


Страница 10 от 22

Полезни връзки