Фирмени новини

Информационен Бюлетин

Е-мейл Печат

Това е мястото,  откъдето може да изтеглите информационния бюлетин на "Столичен Електротранспорт" ЕАД

 

МЕСЕЦ февруари 2018г.

 Изтегляне на документа в PDF формат:  Информационен Бюлетин номер 1

 

МЕСЕЦ март 2018г.

 Изтегляне на документа в PDF формат:  Информационен Бюлетин номер 2

 

 

 


 

 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори

Е-мейл Печат
„С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  08.01.2018г./понеделник/. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в деня на започване на курса  следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“  и превоз на пътници.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или без договор срещу заплащане 500 лв.
        Кандидатите трябва да притежават карта на водача .

     На 08.01.2018г. в 08.00 часа да се явят в трамвайно депо „Банишора“  пред  Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подп. Калитин“ №30 .
    Тел. 028132378. Ако изпуснете този, курсове се провеждат периодически.
 

Чешката компания "БУСЕ-Бланско" - информационна система за превозни средства на градския транспорт

Е-мейл Печат

 "Столичен електротранспорт" ЕАД е избран от чешката компания "БУСЕ-Бланско" за демонстрация на най-новото поколение пътническа информационна система за превозни средства на градския транспорт. Системата, предоставена безвъзмездно от чешката компания е на стойност 13 000 Евро и разполага с интерактивен вътрешен LCD дисплей, даващ подробна информация за маршрута и възможните прекачвания на други видове транспорт, както и собствено GPS бордово устройство. Реализацията на проекта е извършена благодарение на всеотдайността на колектива на Трамвайно депо "Искър", а трамваят, избран за демонстрацията е преминал основен ремонт в поделение "Трамкар". От 10-ти ноември, обновеното превозно средство обслужва всеки ден линия номер 20 и гостите и жителите на София имат възможността да се повозят на него.

 

 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 27.11.2017г.

Е-мейл Печат
„С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  27.11.2017г. За участие  в курса  е необходимо  да се явите на определената дата в 8.30 часа сутринта , като носите следните документи:

1.   Лична карта.
2.  Свидетелство за управление на МПС категория „ Д „и контрлен талон
3.  Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4.  Диплома за средно образование.
5.  Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или платен- 500лв. без обвързаности.

          „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подполковник Калитин“ №30  - трамвайно депо „Банишора“.
    Тел. 028132378
 

Обновяване на трамвайния парк на „Столичен електротранспорт” ЕАД

Е-мейл Печат
Със свое решение № 523 от 20.07.2017 г.  Столичен общински съвет предостави капиталов трансфер от Специализирания общински приватизационен фонд, направление „Инвестиции и придобиване на ДМА” на „Столичен електротранспорт” ЕАД в размер до 400 000 лв. (четиристотин хиляди) лева с ДДС за закупуване и доставка на 10 броя употребявани трамваи тип Т6А5 за междурелсие 1435 mm за нуждите на „Столичен електротранспорт” ЕАД. В изпълнение на решението Дружеството сключи договор с Dopravni podnik hl.m. Prahy и доставката на мотрисите се извърши през втората половина на 2017 г.  Общата цена за 10 бр. трамваи и транспорта им до град София възлиза на 5 290 000 чешки крони (около 390 000 лева) без ДДС.
С доставката на тези превозни средства се постига частично обновяване на трамвайния парк чрез замяна на старите мотриси и ремаркета от тип “Дюваг”, които са произведени в периода 1957 г. - 1962г., а са въведени в експлоатация у нас през 1995 г. (някои с пробег над 1 млн. км) като значително се повиши комфорта на пътниците.

Трамваите са доставени и пуснати в експлотация през  м. ноември 2017 г.
 

 


Страница 9 от 24

Полезни връзки