Фирмени новини

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 17.09.2018г.

Е-мейл Печат
„С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  17.09.2018г./понеделник/. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в деня на започване на курса  следните документи :

1.    Копие от  лична карта.
2.    Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3.    Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4.    Копие от диплома за средно образование.
5.    Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“  и превоз на пътници.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или без договор срещу заплащане 500 лв.
        Кандидатите трябва да притежават карта на водача за превоз на пътници и да нямат ТЕЛК решения, физически и психически здрави, неосъждани.

     На 23.07..2018г. в 08.30 часа да се явят в трамвайно депо „Банишора“  пред  Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подп. Калитин“ №30 .
    Тел. 028132378. Ако изпуснете този, курсове се провеждат периодически.
 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 20.08.2018г.

Е-мейл Печат
        „С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  20.08.2018г./понеделник/. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в деня на започване на курса  следните документи :

1.    Копие от  лична карта.
2.    Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3.    Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4.    Копие от диплома за средно образование.
5.    Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“  и превоз на пътници.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или без договор срещу заплащане 500 лв.
        Кандидатите трябва да притежават карта на водача за превоз на пътници и да нямат ТЕЛК решения, физически и психически здрави, неосъждани.

     На 23.07..2018г. в 08.30 часа да се явят в трамвайно депо „Банишора“  пред  Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подп. Калитин“ №30 .
    Тел. 028132378. Ако изпуснете този, курсове се провеждат периодически.
 

Kурс за обучение за водачи на трамвайна мотриса – кат.Ттм

Е-мейл Печат
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 01.10.2018г. /понеделник/ ще започне курс за обучение за водачи на трамвайна мотриса – кат.Ттм. В курса са включени:
1. Симеон Онников Пилибосян
2. Катя Димитрова Абрашева
3. Боян Игнатов Игнатов
4. Михаил Антонов Антониев
5. Любомир Иванов Тодоров
6. Симеон Бонев Бонев
7. Дани Данчов Матроски
8. Мариян Вельов Жиланов
9. Камен Илиев Желев
10. Георги Михайлов Иванов
11. Данаил Йорданов Данаилов
12. Ромео Людмилов Георгиев
13. Николай Александров Крумов
14. Веселин Методиев Миланов
15. Цветелина Симеонова Миланова

Резерви
1. Айше Димитрова Николова
2. Петко Савов Савов
Кандидатите трябва да се явят на горепосочената дата в 8.30 часа, в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД (пред централните стълби), като носят:
    лична карта;
    свидетелство за управление на МПС кат.“В“ и контролен талон;
    удостоверение за психологическа годност /от лицензирана психолаборатория/ - с отбелязани квадратчета кат. Ттм и превоз на пътници;
    служебна бележка от КАТ за  нарушения и наказания  - отнети не-повече от 6 точки;
    диплома за завършено средно образование - оригинал;
    минимум 300лв. се внасят в деня на започване на курса (обща стойност на курса - 600лв.);
    
                „Столичен Електротранспорт“ЕАД
 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 23.07.2018г

Е-мейл Печат
„С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  23.07.2018г./понеделник/. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в деня на започване на курса  следните документи :

1.    Копие от  лична карта.
2.    Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3.    Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4.    Копие от диплома за средно образование.
5.    Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“  и превоз на пътници.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или без договор срещу заплащане 500 лв.
        Кандидатите трябва да притежават карта на водача за превоз на пътници и да нямат ТЕЛК решения, физически и психически здрави, неосъждани.

     На 23.07..2018г. в 08.30 часа да се явят в трамвайно депо „Банишора“  пред  Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подп. Калитин“ №30 .
    Тел. 028132378. Ако изпуснете този, курсове се провеждат периодически.
 

Списък на одобрените кандидати за курс, за придобиване категория за управление на МПС Ттм /трамвайни мотриси/

Е-мейл Печат
Списък на одобрените кандидати за курс, за придобиване категория за управление на МПС Ттм /трамвайни мотриси/
I-ви курс – ориентировъчно начало месец X или XI.2018г.


1. Симеон Онников Пилибосян
2. Катя Димитрова Абрашева
3. Боян Игнатов Игнатов
4. Михаил Антонов Антониев
5. Любомир Иванов Тодоров
6. Симеон Бонев Бонев
7. Дани Данчов Матроски
8. Мариян Вельов Жиланов
9. Камен Илиев Желев
10. Георги Михайлов Иванов
11. Данаил Йорданов Данаилов
12. Ромео Людмилов Георгиев
13. Николай Александров Крумов
14. Веселин Методиев Миланов
15. Цветелина Симеонова Миланова

Резерви

1. Айше Димитрова Николова
2. Петко Савов Савов

Тези кандидати следва да се свържат с инж. Ивайло Стоянов, на тел.:GSM: 0878672143, 0888560953, сл.тел. 02 8132378 – преподавател по теория към Учебния център, между 01.IX и 01.X.2018г. за допълнителни инструкции. За началото на курса е необходимо да има всеки:
    -Удостоверение за издържан психотест от лицензирана психолаборатория с отбелязани квадратчета – Превоз на пътници и Ттм;
    -служебна бележка от КАТ за липса на нарушения или най-много до 6 отнети точки от контролния талон.

 

II-ри курс – ориентировъчно начало края на месец IV или месец V.2019г.


1. Петя Лефтерова Тодорова
2. Лилия Валериева Иванова
3. Кирил Велинов Николов
4. Борислав Красимиров Медаров
5. Илия Костадинов Костадинов
6. Рангел Димитров Петров
7. Детелин Милчов Цанковски
8. Виолета Валентинова Мацева
9. Татяна Венелинова Вълкова
10. Александър Юлиянов Стоянов
11. Александър Иванов Пенчев
12. Йордан Кирилов Иванов
13. Пламен Василев Асенов
14. Иванелия Венева Милчева
15. Деян Иванов Коловски

Резерва
1.Велислав Янков Йорданов
2. Йордан Димитров Димитров

Тези кандидати следва да проверят през месец III.2019г. кога ще започне курса и да получат допълнителни инструкции, ако се налага.
Отпаднали кандидати

А/ Неявили се:

1.Татяна Анзова
2.Николай Павлов
3.Мартин Младенов
4.Димитър Гочев

Б/ Кандидати, които на този етап не са готови за професионален водач в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД.

1. Александър Бориславов Белемезов
2. Благой Димитров Митков
 

 


Страница 9 от 26

Полезни връзки