Фирмени новини

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА І-и Ттм КУРС 2017г.

Е-мейл Печат

           ОДОБРЕНИ  КАНДИДАТИ  ЗА  І-и  Ттм  КУРС 2017г.

           ОРИЕНТИРОВЪЧНО  НАЧАЛО  М. ХІ.2016 г.

1. Иван Кир.Иванов
2. Симеон Симеонов
3. Александър Лазаров
4. Йордан Весков
5. Мариян Пасков
6. Мирослав Боцев
7. Стефан Костов
8. Христо Ламбев
9. Радослава Маринова
10. Димитър Иванов
11. Иван Рангелов
12. Никола Мутафчиев
13. Яна Тотева
14. Димитрина Близнакова
15. Стоян Зюмбулев


РЕЗЕРВИ:
16. Кирил Пл. Иванов
17. Цветелин Ганчев
 
                   Кандидатите следва да представят до 31.октомври.2016г.  При инж. Иво Василев -зам. Директор по ЕВ следните документи:
              1.Валидно картонче за психологическо изследване в официално лицензирана психологическа лаборатория с отбелязано квадратче Ттм.
              2.Актуална служебна бележка от КАТ за нарушения и наказания по ЗДП и лепса на отнети точки.


                СТОЛИЧЕН  ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ  ЕАД

 

Ватмански курс ( от 2015 г.) - същият ще започне на 08.08.2016г.

Е-мейл Печат

                                 СТОЛИЧЕН  ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ“ ЕАД

 Уведомява кандидатите за ватмански курс ( от 2015 г.),че същият  ще започне на 08.08.2016г.
       В  8.30 часа на същата дата   лицата:

 1.Димитър  Мислов
 2.Венцислав Мандев
 3.Виктор Антов
 4.Даниел Велинов
 5.Милен Гечев
 6.Камелия Гебрева
 7.Венцислав Велинов
 8.Илиян Петров
 9.Атанас Нешев
10.Иван делчев
11.Десислава Цветкова
12.Ивайло Тушев
13.Станислав Петров
14.Милен Тодоров
15.Александър Алексиев
16.Христо Кабов
17.Красимир Медаров
18.Найден Найденов


  и  РЕЗЕРВИ:
19.Цветан Диреков
20.Димитър Николов
21.Мартин Гоцов
22.Александър Стоянов
23.Александър Александров
       
 да се явят  за започване на курса, като носят:
   -   лична карта
   -   свидетелство за управление с контролен талон към него;
   -   удостоверение за психологическо изследване(в срок) с отбелязана квадратче Ттм;
   -   служебна бележка от КАТ за нарушения и наказания по ЗДП
   -   300лв за първата вноска за започване на курса ( другите 300лв. се внасят по време на курса).
   -  диплома за завършено средно образование.

 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори

Е-мейл Печат

        „С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  30.05.2016г.. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в срок до 25.05.2016г. следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ годинив Тб депо „Надежда“

        Документите се подават при инж. Мария Г. Накова – началник ПУЦ  в Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: „бул. Княгиня Мария Луиза „ № 193  - трамвайно депо „Банишора“.
 

Kурс за придобиване правоспосбност за управление на трамваи

Е-мейл Печат
         С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е  


    
        „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  ще набира желаещи да преминат   курс за придобиване  правоспосбност за управление на трамваи (ватман). Курсовете ще се проведат в периода м.ХІ.2016 г.  до м. ІХ. 2017 г.

        Кандидати, притежаващи свидетелство за управление категория „В“,средно образование и навършили 21 години,без нарушения  на ЗДП, могат да подадат заявление  за желание  за включване в курса на дати:
11, 12, 14, 15. 04. 2016 г.. от 09.00 до 11.00 часа и от 13.00 до 15.00 часа при инж. Иво Василев – зам директор по експлоатацията.


                        „Столичен Електротранспорт“ ЕАД
 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори

Е-мейл Печат
        „С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  11.04.2016г.. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в срок до 08.04.2016г. следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години.

        Документите се подават при инж. Мария Г. Накова – началник ПУЦ  в Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: „бул. Княгиня Мария Луиза „ № 193  - трамвайно депо „Банишора“.
 


Страница 9 от 19

Полезни връзки