Фирмени новини

Ватмански курс ( от 2015 г.) - същият ще започне на 08.08.2016г.

Е-мейл Печат

                                 СТОЛИЧЕН  ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ“ ЕАД

 Уведомява кандидатите за ватмански курс ( от 2015 г.),че същият  ще започне на 08.08.2016г.
       В  8.30 часа на същата дата   лицата:

 1.Димитър  Мислов
 2.Венцислав Мандев
 3.Виктор Антов
 4.Даниел Велинов
 5.Милен Гечев
 6.Камелия Гебрева
 7.Венцислав Велинов
 8.Илиян Петров
 9.Атанас Нешев
10.Иван делчев
11.Десислава Цветкова
12.Ивайло Тушев
13.Станислав Петров
14.Милен Тодоров
15.Александър Алексиев
16.Христо Кабов
17.Красимир Медаров
18.Найден Найденов


  и  РЕЗЕРВИ:
19.Цветан Диреков
20.Димитър Николов
21.Мартин Гоцов
22.Александър Стоянов
23.Александър Александров
       
 да се явят  за започване на курса, като носят:
   -   лична карта
   -   свидетелство за управление с контролен талон към него;
   -   удостоверение за психологическо изследване(в срок) с отбелязана квадратче Ттм;
   -   служебна бележка от КАТ за нарушения и наказания по ЗДП
   -   300лв за първата вноска за започване на курса ( другите 300лв. се внасят по време на курса).
   -  диплома за завършено средно образование.

 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори

Е-мейл Печат

        „С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  30.05.2016г.. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в срок до 25.05.2016г. следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ годинив Тб депо „Надежда“

        Документите се подават при инж. Мария Г. Накова – началник ПУЦ  в Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: „бул. Княгиня Мария Луиза „ № 193  - трамвайно депо „Банишора“.
 

Kурс за придобиване правоспосбност за управление на трамваи

Е-мейл Печат
         С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е  


    
        „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  ще набира желаещи да преминат   курс за придобиване  правоспосбност за управление на трамваи (ватман). Курсовете ще се проведат в периода м.ХІ.2016 г.  до м. ІХ. 2017 г.

        Кандидати, притежаващи свидетелство за управление категория „В“,средно образование и навършили 21 години,без нарушения  на ЗДП, могат да подадат заявление  за желание  за включване в курса на дати:
11, 12, 14, 15. 04. 2016 г.. от 09.00 до 11.00 часа и от 13.00 до 15.00 часа при инж. Иво Василев – зам директор по експлоатацията.


                        „Столичен Електротранспорт“ ЕАД
 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори

Е-мейл Печат
        „С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  11.04.2016г.. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в срок до 08.04.2016г. следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години.

        Документите се подават при инж. Мария Г. Накова – началник ПУЦ  в Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: „бул. Княгиня Мария Луиза „ № 193  - трамвайно депо „Банишора“.
 

Доставка на 5 нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 mm

Е-мейл Печат

    Доставка на 5 нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 mm

   
    На  27.01.2016г., беше подписан договор за изпълнение на обществена поръчка за: “Доставка на 5 нови трамваи с нисък под за  междурелсие 1009 mm” между „Столичен електротранспорт“ ЕАД и Железопътни превозни средства PESA Бидгошч АД (Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA). Фирмата беше избрана след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки и в изпълнение на решение №361/11.06.2015г., на Столичен общински съвет.         
    Средствата необходими за закупуването на 5 нови трамвайни мотриси ще бъдат осигурени чрез заем на Столична община от  Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ).
    Стойността на договора е в размер на 8 499 500,00 евро.  Срокът за изпълнение на договора е седем месеца.

 

 


Страница 8 от 18

Полезни връзки