Фирмени новини

Нов курс за подготовка на тролейбусни шофьори

Е-мейл Печат
"С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т" ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  03.10.2016г.. За участие  в курса  е необходимо  да се представят следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ годинив Тб депо „Надежда“

        Документите се подават при инж. Мария Г. Накова – началник ПУЦ  в Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: „бул. Княгиня Мария Луиза „ № 193  - трамвайно депо „Банишора“.
 

Доставка на 5 броя нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 mm

Е-мейл Печат

     Доставка на 5 броя нови трамваи с нисък под за междурелсие 1009 mm

     На 24.06.2016г., в ТМ депо "Красна поляна" беше доставен първият трамвай марка PESA, модел 122NaSF2 с инвентарен номер №2321с нисък под за междурелсие 1009 mm., за превоз на пътници по маршрути на градския транспорт за нуждите на “Столичен eлектротранспорт” ЕАД.
    Доставката е в резултат на възложен  договор № 14/ 27.01.2016г. за изпълнение на проведена обществена поръчка за: “Доставка на 5 нови трамваи с нисък под за  междурелсие 1009 mm” между „Столичен електротранспорт“ ЕАД и Железопътни превозни средства PESA Бидгошч АД (Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA). Фирмата беше избрана след проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки и в изпълнение на решение  №361/11.06.2015г., на Столичен общински съвет.
    Средствата необходими за закупуването на 5 нови трамвайни мотриси са осигурени чрез заем на Столична община от  Европейска Инвестиционна Банка (ЕИБ).

 

ОТПАДНАЛИ КАНДИДАТИ / за придобиване на категория Ттм (ватман) от класирането за 2017г.

Е-мейл Печат
                ОТПАДНАЛИ  КАНДИДАТИ / за придобиване на категория Ттм (ватман)
                от класирането за 2017г. / СЪС  СЛАБИ  РЕЗУЛТАТИ
                ОТ   ПСИХОЛОГИЧЕСКОТО  ИЗСЛЕДВАНЕ, КОИТО НА  ТОЗИ ЕТАП
                НЕ СА ГОТОВИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ  ВОДАЧИ ЗА ПРЕВОЗ  НА    
                ПЪТНИЦИ  В УСЛОВИЯТА НА СЛОЖНА  ПЪТНО-ТРАНСПОРТНА  И
                КОМУНИКАЦИОННА  ОБСТАНОВКА.

1.Владимир  маринов
2.Тома Костов
3. Юлиян Кавлаков
4.Мирослав Христов
5. Игнат Янков
6.Ялександър Янков
7. Параскев Христов
8. Иван Спиров
9. Иван Йонков
10. Станимир Божинов
11. Мариян Павлов
12. Тодор Тодоров
13. Цветелина Сотирова
14. Борислав Миланов
15. Борис Александров
16. Симеон Ганчев
17. Николай Георгиев    ОТПАДНАЛИ  КАНДИДАТИ  ПОРАДИ  НЕЯВЯВАНЕ  НА  
    ПСИХОЛОГИЧЕСКО  ИЗСЛЕДВАНЕ. (Тм курсове 2017г.).


1. Радослав Петров
2. Любомир Тодоров
3. Гюлназин Мехмедов
4. Божидар Георгиев
5. Николай Попов
6. Теодора Димитрова
7. Данаил Кирков
    

                СТОЛИЧЕН  ЕЛЕКТРОТРАНСПОТ  ЕАД
 

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ІІ-и Ттм КУРС ПРЕЗ 2017г.

Е-мейл Печат

            ОДОБРЕНИ  КАНДИДАТИ ЗА  ІІ-и Ттм  КУРС ПРЕЗ 2017г.
            
            ОРИЕНТИРОВЪЧНО  НАЧАЛО – м.МАЙ  2017г.


1. Николай Начков
2. Христина Герова
3. Лъчезар Илиев
4. Елка Джикова
5. Михаил Гергинов
6. Лъчезар Митов
7. Детелина Кръстева
8. Емил Мраценков
9. Александър Красински
10. Гергана Василева
11. Александър Янчев
12. Лъчезар Джоргов
13. Людмила Янкова
14. Емил Светославов
15. Златко Златков


РЕЗЕРВИ:
16. Анатоли Ангелов
17. Анна Топалова
18. Боряна Георгиева
19. Албена Ценова


    Тези кандидати трябва да се явят през м.март 2017г. при инж. Иво Василев-зем.директор по ЕВ за допълнителни указания.


                
                    СТОЛИЧЕН  ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ  ЕАД

 

ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА І-и Ттм КУРС 2017г.

Е-мейл Печат

           ОДОБРЕНИ  КАНДИДАТИ  ЗА  І-и  Ттм  КУРС 2017г.

           ОРИЕНТИРОВЪЧНО  НАЧАЛО  М. ХІ.2016 г.

1. Иван Кир.Иванов
2. Симеон Симеонов
3. Александър Лазаров
4. Йордан Весков
5. Мариян Пасков
6. Мирослав Боцев
7. Стефан Костов
8. Христо Ламбев
9. Радослава Маринова
10. Димитър Иванов
11. Иван Рангелов
12. Никола Мутафчиев
13. Яна Тотева
14. Димитрина Близнакова
15. Стоян Зюмбулев


РЕЗЕРВИ:
16. Кирил Пл. Иванов
17. Цветелин Ганчев
 
                   Кандидатите следва да представят до 31.октомври.2016г.  При инж. Иво Василев -зам. Директор по ЕВ следните документи:
              1.Валидно картонче за психологическо изследване в официално лицензирана психологическа лаборатория с отбелязано квадратче Ттм.
              2.Актуална служебна бележка от КАТ за нарушения и наказания по ЗДП и лепса на отнети точки.


                СТОЛИЧЕН  ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ  ЕАД

 


Страница 7 от 18

Полезни връзки