Фирмени новини

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори считано от 19.03.2018г

Е-мейл Печат
       „С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  19.03.2018г.. За участие  в курса  е необходимо  да се явите на определената дата в 8.30 часа сутринта , като носите следните документи:

1. Лична карта.
2. Свидетелство за управление на МПС категория „ Д „и контрлен талон
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или платен- 500лв. без обвързаности.

       „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подполковник Калитин“ №30  - трамвайно депо „Банишора“.
    Тел. 028132378
        При започване на работа кандидатите трябва да притежават карта за професионална компетентност за превоз на хора  издадена от ДАИ.
 

Kурсовете за придобиване на свидетелство за управление за ватмани (кат. Ттм)

Е-мейл Печат
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  На 19,20,21,22 и 23.03. /март/ 2018г. от 12.30 часа до 16.00 часа  ще се приемат заявления на желаещи да се включат в курсовете за придобиване на свидетелство за управление за ватмани (кат. Ттм), организирани от “Столичен Електротранспорт” ЕАД (есен 2018г. – пролет 2019г.).

  От желаещите  ще бъдат одобрени 34 човека  след интервю и психологически тестове , които ще се състоят от 26 март  до 30 март 2018г. включително  от 08.30 до 11.30 часа.

  Адрес за подаване на заявления и осъществяване на подбора – София,ул. “Подп. Калитин” №30 -  трамвайно депо “Банишора”.

  Заявленията се подават при зам. директора по ЕВ инж. Иво Василев (централната административна сграда ). “СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ”  ЕАД
 

Kурс за обучение на водачи на трамвайна мотриса – кат.Ттм

Е-мейл Печат
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На 16.04.2018г. /понеделник/ ще започне курс за обучение на водачи на трамвайна мотриса – кат.Ттм. В курса са включени:
1.Таня Петкова Тодорова
2. Кирил Руменов Найденов
3. Румен Любомиров Николов
4. Иван Славчев Спиров
5. Денис Георгиев Христов
6. Йордан Радославов Йорданов
7. Мустафа Мустафа Халил
8. Венцислав Антонов Бенов
9. Никол Маринова Манолова
10. Венета Цонева Христова
11. Радослав Георгиев Асенов
12. Първан Миронов Първанов

Резерва
1.Михаил Валериев Петков
Кандидатите трябва да се явят на горепосочената дата в 8.30 часа, в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД (пред централните стълби), като носят:
    лична карта;
    свидетелство за управление на МПС кат.“В“ и контролен талон;
    удостоверение за психологическа годност - кат. Ттм и превоз на пътници;
    служебна бележка от КАТ за  нарушения и наказания  - отнети не-повече от 4 точки;
    диплома за завършено средно образование;
    минимум 300лв. се внасят в деня на започване на курса (обща стойност - 600лв.);
    


                „Столичен Електротранспорт“ЕАД

 

Kурс за подготовка на тролейбусни шофьори

Е-мейл Печат
„С Т О Л И Ч Е Н   Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т „ЕАД  ще проведе  курс за подготовка на  тролейбусни шофьори  считано от  05.02.2018г./понеделник/. За участие  в курса  е необходимо  да се представят в деня на започване на курса  следните документи :

1. Копие от  лична карта.
2. Копие от свидетелство за управление на МПС категория „ Д „.
3. Удостоверение от КАТ за  нарушения и наказания по ЗДП  с отнети не повече от 4 контролни точки.
4. Копие от диплома за средно образование.
5. Удостоверение за психологическа годност с маркирана на картончето категория  „Т тб“  и превоз на пътници.

        Курсът ще е  Б Е З П Л А Т Е Н  със сключване на  договор за задължителна работа  в „Столичен Електротранспорт“ ЕАД за  срок  най-малко от  3 /три/ години или без договор срещу заплащане 500 лв.
        Кандидатите трябва да притежават карта на водача за превоз на пътници.

     На 05.02..2018г. в 08.30 часа да се явят в трамвайно депо „Банишора“  пред  Централното управление на „Столичен Електротранспорт“ ЕАД  - адрес: ул.“Подп. Калитин“ №30 .
    Тел. 028132378. Ако изпуснете този, курсове се провеждат периодически.
 

Информационен Бюлетин

Е-мейл Печат

Това е мястото,  откъдето може да изтеглите информационния бюлетин на "Столичен Електротранспорт" ЕАД

 

МЕСЕЦ февруари 2018г.

 Изтегляне на документа в PDF формат:  Информационен Бюлетин номер 1

 

МЕСЕЦ март 2018г.

 Изтегляне на документа в PDF формат:  Информационен Бюлетин номер 2

 

 

 


 

 


Страница 6 от 22

Полезни връзки