Фирмени новини

Поздравление от Зам.кмета Любомир Христов по случай 110 години от пускането на първия трамвай

Е-мейл Печат
.
 

110 години от пускане на първия трамвай

Е-мейл Печат
 

На 13 януари се навършват 110 години от пускането в движение на първия трамвай в София.

По повод на годишнината, реставрирани трамвайни мотриси на Столичен електротранспорт ЕАД   ще превозват безплатно софиянци по два от най-старите маршрути на трамвайния транспорт:

1. От 10.30 до 15.00 - от трамвайно депо Банишора по бул. Хр. Ботев - ул. Алабин - бул. Гр. Игнатиев - пл. Журналист -  бул. Македония - бул. Бъкстон - пл. Журналист

2.От 11.00 до 16.00 часа - Трамвайно депо Банишора - ул. Алабин - по бул. Витоша в участъка от ул. Алабин до ул. Неофит Рилски - двупосочно - трамвайно депо Банишора.

 

Сертификати на поделение "Трансенерго и РП"

Е-мейл Печат

Поделение "Трансенерго и РП" към "Столичен Електротрансопрт" ЕАД  бе сертифицирано по ISO 14001:2005 през месец октомври 2010 г.  

Поделение "Трансенерго и РП" към "Столичен Електротрансопрт" ЕАД  бе сертифицирано по BS OHSAS 18001:2007 през м. септември 2010г.

 

 

Доставка на нови единични тролейбуси.

Е-мейл Печат

Съгласно Решение №230 от 16.04.2009 г. и №509/ 29.07.2009г. на Столичен общински съвет "Столичен електротраснпорт" ЕАД проведе съвместно с Европейската банка за възстановяване и развитие процедура по правилата на банката за "Доставка на тридесет (30) нови единични тролейбуси". В резултат на това се сключи договор между Skoda Electric a.s. и "Столичен електротранспорт" ЕАД (Договор № 154/ 11.04.2010г.). Съгласно договорираното първите доставки по договора се очакват след 10 (десет) месеца от датата на сключване на договора или първата половина на месец септември 2010 г. Цената за един брой тролейбус възлиза на 451 645.00 Евро. (четиристотин петдесет и една хиляди и шестстотин четиридесет и пет евро). Към момента договорът се изпълнява предсрочно.

 

Доставка на трамваи втора употреба.

Е-мейл Печат

 "Столичен електротранспорт" ЕАД проведе открита процедура по Закона за обществените поръчки за "Доставка на трамваи втора употреба" разделени на следните обособени позиции: Обособена позиция 1 - Доставка на трамваи втора употреба с междурелсие 1000 mm (1009 mm); Обособена позиция 2 - Доставка на трамваи втора употреба с междурелсие 1435 mm; Обособена позиция 3 - Доставка на прикачни вагони за междурелсие 1000 mm (1009 mm) и Обособена позиция 4 – Доставка на прикачни вагони за междурелсие 1435 т. В резултат на проведената процедура се сключи договор с IFTEC GmbH & Co.KG за Обособена позиция 2 -Доставка на 15 (петнадесет) броя трамвайни мотриси (втора употреба) марка "Татра" - T4DM с междурелсие 1435 mm и Обособена позиция 4 - Доставка на 15 (петнадесет) броя прикачни вагони (втора употреба) \марка "Татра" - B4DM с междурелсие 1435 mm. Цената за доставката е както следва за Обособена позиция 2 – трамвайни мотриси (втора употреба) марка "Татра" - T4DM с междурелсие 1435 mm: единичната цена е 109.202,42 лв. (сто и девет хиляди и двеста и два лева и четиридесет и две стотинки) и за Обособена позиция 4 - Доставка на прикачни вагони марка "Татра - T4DM с междурелсие 1435 mm: единичната цена е 65.426,82 лв. (шестдесет и пет хиляди четиристотин двадесет и шест лева и осемдесет и две стотинки). Доставката се извършва на етапи (партиди) пускането на превозните средства в движение ще бъде поетапно до края на месец септември 2010 г.

 


Страница 32 от 33

Полезни връзки