Фирмени новини

СПИСЪК НА ЛИЦАТА КАНДИДАТСТВАЛИ И ВКЛЮЧЕНИ В КУРС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ТРОЛЕЙБУСНИ ВОДАЧИ

Е-мейл Печат

                     С  П  И  С  Ъ  К  


НА  ЛИЦАТА   КАНДИДАТСТВАЛИ  И  ВКЛЮЧЕНИ   В  КУРС  ЗА  ОБУЧЕНИЕ  НА  ТРОЛЕЙБУСНИ  ВОДАЧИ ,  КОЙТО  ЩЕ  ЗАПОЧНЕ  НА  13.05. 2013г./ПОНЕДЕЛНИК/

1. Милчо  Дочев
2. Николай  Тр. Николов
3. Емануил  Крумов
4. Васил Ив. Петров
5. Иван Д. Василев
6. Димитър Г. Димитров
7. Ангел  Петковски
8. Ивайло  Станчев

    Кандидатите  да се  явят  на  13.05.2013г.  в  08.30  часа  пред   административната  сграда  на  „Столичен  Електротранспорт“   ЕАД-  бул. „Мария Луиза „ 193 ,като  в  деня  на  започване на  курса  трябва  да  внесат  в  главната  каса на  предприятието  минимум  половината  от  стойността на  курса  -250 лв. Да  носят  ксерокопия  на  лична карта, шофьорска  книжка  с  контролен  талон, диплома  за  средно  образование и психологическо изследване
 

Неодобрени кандидати

Е-мейл Печат

Неодобрени кандидати


А/ Поради подадени молби след обявения срок
Кирил Вал.Кирилов

Б/ Поради неподходяща възраст за обучение за професионален водач-ватман
Елена Георгиева

В/ Поради голям брой нарушения на ЗДП или отнети точки
Красимир Тонковски
Методи Методиев
Стефан Янев

Г/ Поради непредставен диплом за завършено средно образование
Методи Методиев

Д/ Поради слаби резултати на тестовете за психологическа годност за професионален водач
Албена Ценова
Анатоли Ангелов
Биляна Йовица
Виктория Генова
Добринка Добренова
Кирил Манев
Петър Чуканов
Сергей Тодоров
Юлия Йорданова

Плюс всички неявили се на допълнителното събеседване 18,19,20,21 и 22 март 2013г.
 

Одобрени кандидати за резервен курс през месец септември 2014г.

Е-мейл Печат

Одобрени кандидати за резервен курс през месец септември 2014г.1.Антоанета Коритарова
2.Георги Стоянов
3.Добрин Асенов
4.Мергюл Расим
5.Мирослав Чолаков
6.Найден Найденов
7.Пепа Николова
8.Сузана Михайлова

Резерва:
Анита Антониева


Забележка:Ще се проведе, ако на курсовете през м.август 2013г. и м.февруари 2014г.не се явят общо повече от 10 души.
 

Одобрени кандидати за ватмански курс от 22.02.2014г.

Е-мейл Печат

Одобрени кандидати за ватмански курс от 22.02.2014г./ живот и здраве /


1.Анатоли Величков
2.Адриан Йорданов
3.Албена В.Кирилова
4.Венцислав Величков
5.Дянко Консулов
6.Кирил Венц.Кирилов
7.Красимир Ненков
8.Лидия Цветкова
9.Мариета Димитрова
10.Мартин Александров
11.Милена Коцева
12.Милка Борисова
13.Радослав Наков
14.Теодор Илиев
15.Томе Маринов
16.Цветан Петров

Резерви:
1.Елисавета Добрева
2.Димитринка Илиева
3.Анелия Арсова
4.Цветелин Цоловски
 

Одобрени кандидати за ватмански курс от 19.08.2013г.

Е-мейл Печат

Одобрени кандидати за ватмански курс от 19.08.2013г. / живот и здраве /


1.Даниел Разсолков- / от миналия курс /
2.Антоанета Велкова
3.Даниела Любенова
4.Живко Лазаров
5.Зоя Игнатова
6.Ивайло Стефчов ПС - ДАИ
7.Иван Колев
8.Йордан Георгиев
9.Калин Стаменов
10.Кирил Йовов
11.Марио Николов
12.Мартин Николов
13.Севдалин Василев
14.Светломир Каменов
15.Явор Мирчев
16.Яни Димитров / с най-добри резултати от психотестовете /

Резерви:
1.Борис Георгиев ПС –ДАИ
2.Ирена Славова
3.Камелия Костадинова

Всички гореизброени ( с изключение на номер 6, номер 8 и резерва 1 ) следва да представят до 12 август 2013 г. картонче - удостоверение за преминато успешно психологическо изследване от оторизирана лаборатория (на ДАИ или друга) за категория Ттм.

От ръководството.
 


Страница 23 от 28

Полезни връзки