Home | Archive 2007
Архив обществени поръчки 2007 г.

Доставка на лагери

E-mail Print
There are no translations available.

 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
oбществена поръчка за доставка на лагери

“Доставка на лагери”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (88 KB).

 

Доставка на алуминиеви плъзгачи

E-mail Print
There are no translations available.

Процедурата е приключила и е сключен договор!

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
oбществена поръчка за доставка на алуминиеви плъзгачи

“Доставка на алуминиеви плъзгачи от токоприемника на трамвайните мотриси”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (268 KB).

 

Доставка на пневматични елементи и консумативи

E-mail Print
There are no translations available.

 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
oбществена поръчка за доставка

“Доставка на пневматични елементи и консумативи”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (336 KB).

 

Доставка на дървен материали, облицовки и шперплат – влагоустойчив

E-mail Print
There are no translations available.

 

Прекратена!

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
oбществена поръчка за доставка

“Доставка на дървен материали, облицовки и шперплат – влагоустойчив”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (98,1 KB).

 

Доставка на накладки фрикционни за спирачки

E-mail Print
There are no translations available.

Процедурата е приключена и е сключен договор! 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
oбществена поръчка за доставка на накладки

“Доставка на накладки фрикционни за спирачки”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (279 KB).

 

Относно  обществена поръчка за доставка на накладки фрикционни за спирачки "Столичен електротранспорт" ЕАД, уведомява участниците в процедурата, че ценовите предложения, ще бъдат отворени на 30.06.2009г., /Вторник/ от 8,30ч. в сградата на Централно управление на "Столичен електротранспорт", намираща се на бул. "Кн.Мария Луиза" 193.
 


Page 6 of 8


Useful links