Home | Archive 2007
Архив обществени поръчки 2007 г.

Доставка на гривни колоосни /бандажи/ и оси за трамваи

E-mail Print
There are no translations available.

 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
oбществена поръчка, чрез открита процедура за доставка

“Доставка на  гривни колоосни /бандажи/ и оси за трамваи ” 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (1,24 MB).

 

Доставка на автомобилни гуми

E-mail Print
There are no translations available.

 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
oбществена поръчка, чрез открита процедура за доставка

“Доставка на автомобилни гуми ” 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (76 KB).

 

Доставка на трамваи втора употреба

E-mail Print
There are no translations available.

 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
oбществена поръчка, чрез открита процедура за доставка

“Доставка на трамваи втора употреба” 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (291 KB).

 

Основен ремонт на тролейбуси тип “Икарус 280.92

E-mail Print
There are no translations available.

 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
oбществена поръчка, чрез открита процедура за доставка

“Основен ремонт на тролейбуси тип “Икарус 280.92”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (310 KB).

 

Обществена поръчка за доставка на масла и греси, чрез борсова сделка

E-mail Print
There are no translations available.

Процедурата е приключила и е сключен договор!

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
oбществена поръчка, чрез борсова сделка

“Столичен електротранспорт” ЕАД  открива нова поръчка за доставка на масла и греси.  Поръчката ще се възлага на основание чл.103, ал.2, т.9 (чл.38, ал.1 от ППЗОП: “ В случаите на чл.90, ал.1, т.11, и чл.103, ал.2, т.9 от ЗОП, когато обект на обществена поръчка е доставка на стоки, определени по списък в приложението, договорът за обществена поръчка се сключва на стоковата борса на отделен борсов кръг определени по реда на Закона за стоковите борси и тържища”) от Закона за обществените поръчки, тъй като списъка на стоките обект на поръчката е включен в списъка по Приложение 1 на чл. 38 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
Поради своето естество поръчката е разделена на следните обособени позиции:
1.    Oбособена позиция 1 – доставка на масла смазочни;
2.    Oбособена позиция 2 – Доставка на масло трансмисионно;
3.    Oбособена позиция 3 – доставка на греси;
4.    Oбособена позиция 4 – доставка на грес АЗМОЛ 1-13 или еквивалентна;
5.    Oбособена позиция 5 – доставка на масла смазочни, греси и спирачна течност в автобаза - подделение “Трансенерго и РП”.
 


Page 4 of 8


Useful links