Latest News

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е         

   С Т О Л И Ч Е Н     Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т ”  EАД  

            бул. “Мария  Луиза “  № 193 / Трамвайно  депо  “Банишора” /                          ОРГАНИЗИРА  от    м.  януари  2012 г.  курс  за  придобиване   правоспособност  за  управление  на  трамваи. Кандидатите  трябва  да  са  на възраст  от  21 до  50  години  , физически  и  психически  здрави  и  да  представят  в  срок  до  10.10.2011г.  в  отдел   ПУЦ  при  инж.  Янка  Димова  следните  документи : 1.       Образование  -  средно  техническо  ( минимум ) -  копие  диплома2.      Неосъждани -  свидетелство  за  съдимост  3.      На  притежаващите  свидетелства  за  управление  на  МПС  да  не са  отнети  повече  от  6  точки  и  да  нямат  регистрация  на  положителни  проби  за  алкохол  в  КАТ -  актуално  удостоверение  от  КАТ.  Интервю  с  одобрените  по  документи  кандидати  ще  се проведе  на  13.10.2011г.  от  08.30 часа  по  съответно  изготвен  списък, който  ще  бъде  изложен  на  12.10.2011 г.  в  Централно управление  на  предприятието.  Одобрените  14 броя  кандидати  ще  бъдат  насочени  за  психологическо  изследване  в  ДАИ.Курсът  е  платен  -  600  лв.                                                                             От  ръководството. 1.3 милиарда чака СОС през 2011 г.

E-mail Print
There are no translations available.

В-к "Дума"
21.01.2011 г., стр. 2

1.3 милиарда чака СОС през 2011 г.

Столичната община очаква през настоящата година 1.3 млрд. лв. приходи, половината от тях собствени. Това обяви зам.-кметът Минко Герджиков при обсъждането на бюджета за 2011 г. на столицата. По думите му това ще са приходи от европейски програми. Очаква се увеличение размера на данъчните и неданъчните приходи и по-висока събираемост.
В рамките на програмата за ремонт на столичните булеварди и улици през изминалата година Столична община е отпуснала 16.3 млн. лв. за ремонта на бул. "Брюксел", а за изграждане на метрото са дадени 17 млн. лв. Герджиков посочи, че са поискани 21 млн. лв. за закупуване на нови метровлакове, как-tOv-и 28 милиона за подобряване на градския транспорт.
Предвижда се през 2011 г. намаляване на приходите от собственост. Имало намаление обаче на разходите в направление "Култура", което идвало от по-ниските заплати в библиотеки и културни институти.
Столичната община ще ползва кредити за съфинансиране по европейските програми. Част от тези проекти са за изграждане на канализация, изграждане на завода за отпадъци и на надлези на две нива, обясни Герджиков.

 

В-к "Класа"
21.01.2011 г., стр.4

София иска 62 млн. лева за транспорта

Столичната община ще Внесе през февруари проект за интелигентна система за градския транспорт по ОП "Регионално развитие" на обща стойност от 62 млн. лв. Това заяви Вчера зам.-кметът по транспорт В Со­фия Любомир Христов по Време на семинар за бюджета на града. В тези средства е предвидено доизграждането на трамвайна линия от пл. "Велчова забера" до ЖК "Студентски град", която ще има контакт с метрото на две места. В рамките на тези средства ще се включи и покупката на нови транс­портни средства за тролей­бусния транспорт. През тази година ще започне и изграждането на кръстовища на две нива. Столичната об­щина и ЕБВР са постигнали споразумение по искания заем от 50 млн. лв. за град­ския транспорт. Общината разработва устройствени проекти за ромските гета В столицата. Готов е планът за кв. "Филиповци". За него ще се търси еврофинансиране, съобщи главният архи­тект на столицата Петър Диков.

 

 

 

 

 


 

 

Сбогом на билетчето в София през 2012 г.

E-mail Print
There are no translations available.

В-к "Труд"
21.01.2011 г., стр.10

Сбогом на билетчето в София през 2012 г.

В градския транспорт в София ще се пътува само с електронна карта от пролетта на 2012 г. Дотогава и в автобусите ще бъде въведена единна тикет система за таксуване на пътници, обяви зам.-кметът Любомир Христов при обсъждане на бюджета на града за 2011 г.
Сега електронни валидизатори и автомати за продажба на билети има монтирани само в тролеите и трамваите. След като и автобусите бъдат оборудвани с такива устройства, сигнали от всички машини ще се предават до център на градския транспорт. Така ще се отчитат по-добре приходите от продажбите, пътуванията и натовареността на линиите, обясни Христов. Тикет системата ще струва около 7 млн. евро, а средствата ще се осигурят чрез заем от Европейската банка за възстановяване и развитие. Сега по линиите се движат около 650 автобуса.
С въвеждане на електронната система за таксуване постепенно ще бъдат премахнати хартиените карти и пътниците ще се возят само с електронни. Плановете на общината са засега по спирките да не бъдат монтирани автомати за продажба на билети. “По-удобно ни се струва гражданите да могат да си купуват билети в превозните средства”, смята зам.-кметът.
Над 1,3 млрд. лв. ще е бюджетът на София за 2011 г. Инвестиционната програма на града ще е най-богатата - за 624 млн. лв. В нея са включени и парите, които ще усвои общината по европейски програми - 323 млн.лв., в това число и средствата по все още неодобрения от Брюксел проект за завод за боклука.
За първи път от години 13 млн. лв. се отделят за озеленяване. Очаква се да започне строителството на три естакади със заем от Европейската инвестиционна банка за 48 млн. евро.
Кръстовища на две нива ще се строят на бул. “Андрей Сахаров” и “Андрей Ляпчев”, на бул. “Алея Яворов” при телевизионната кула и на Лъвов мост. Ще продължи и изграждането на втория лъч на метрото.

 

 

В-к "Телеграф"
21.01.2011 г.,стр. 8

От новия бюджет на София
ПЪТУВАМЕ В РЕЙСА C ЕЛЕКТРОНЕН БИЛЕТ


Тикет системата за елект­ронно таксуване на пътници­те в градския транспорт предстои да бъде въведена във всички автобуси в столи­цата.
В момента такава съществу­ва в тролеите и трамваите. В резултат на нея приходите на Центъра за градска мобилност от билети през миналата годи­на са се увеличили с 3 млн ле­ва. Електротранспортът обс­лужва едва една четвърт от пътниците в София, обясни зам.-кметът Любомир Христов. По думите му след внедряване­то на тази система и в рейсове­те приходите от билети за град­ския транспорт ще нараснат с 5 млн. лева. Оптимистичната прогноза е, че електронното таксуване ще бъде въведено във всички автобуси до края на годината. По-вероятно е обаче това да се случи през пролетта на 2012. За целта Столична об­щина е осигурила заем в раз­мер на 7 млн. евро.
През тази година ще започне и строителството на кръстови­ща на две нива в „Младост,, и в района на Телевизионната ку­ла. Предстои и изграждането на кръгово кръстовище на Лъвов мост.
Еко
Другият водещ приоритет в бюджета на столицата за тази година е екологията, обясни зам.-кметът Мария Бояджийс­ка. 1,2 млн. лева са отделени за изграждането на нов парк в столичния квартал „Възраждане,,. В Западния парк пък ще бъ­де изграден голям лунапарк по подобие на Софияленд. Тръж­ните документи за него вече са готови. 300 000 лева пък ще бъ­дат вложени за въвеждане на система за видеонаблюдение в парковете. Предстои да бъдат ремонтирани и всички опасни детски площадки в зелените площи, както и в междублоковите пространства. През тази година ще бъдат изградени и шест нови детски градини.

 

За най-важните проекти София ще разчита на заеми

E-mail Print
There are no translations available.

В-к "Дневник"
21.01.2011 г., стр. 6

За най-важните проекти София ще разчита на заеми   

Столичната община за поредна година ще разчита на кредити и средства от оперативни програми за най-важните проекти. Това става ясно от проектобюджета на общината за 2011 г., който беше представен подробно вчера от кмета Йорданка Фандъкова и ресорните зам.-кметове.
От средствата за капиталови разходи в размер на 624 млн. лв. близо 324 млн. лв. са европейско финансиране, а 131 млн. лв. са кредити. Капиталовите разходи са близо половината бюджет на общината за тази година.
В перото за капиталови разходи е включено изграждането на завода за боклук, въпреки че Европейската комисия поиска преразглеждане на цената на съоръженията и не е ясно дали и кога проектът ще бъде одобрен. Отново са заложени парите по заема от Европейската инвестиционна банка от 40.4 млн. лв. за изграждане на пет кръстовища на две нива, което се отлага вече две години.
Отделно се очаква одобрението на 50 млн. евро по оперативната програма "Регионално развитие", които заедно с 12 млн. евро съфинансиране от общината ще бъдат вложени в подобрения в градския транспорт - разширяване на системата за електронно таксуване, нови информационни табла и навеси по спирките, нови автобуси и ремонт на релсите.
"Ще се търсят евросредства и за завършване на околовръстното шосе", обяви главният архитект Петър Диков. Той добави, че тази година ще започне проектирането на подземни паркинги, въпреки че пари за това бяха заложени в бюджета за 2010 г. "Смятам за личен мой провал факта, че за четири години не започна изграждането на нито един подземен паркинг", каза Диков.
За собствените приходи общината ще разчита предимно на данък сгради, данъка върху колите и този върху сделките с имоти. И по трите пера е заложено завишение спрямо миналата година. От данък сгради общината очаква да събере 88 млн. лв., като увеличението ще дойде от по-високите данъчни оценки в някои квартали заради новото райониране.
Освен това фирмите ще плащат вече върху по-високото между данъчната оценка и отчетната стойност на имота, обясни зам.-кметът по финансите Минко Герджиков. Общината очаква и повече приходи от жилищата, които досега са били използвани без акт 16 и за които не са плащани данъци.
От данъка върху превозните средства кметството също очаква повече приходи тази година - заложени са 77 млн. лв. и то при положение че предвидените 74 млн. лв. за 2010 г. няма да бъдат събрани.
"Разчитаме на по-добра събираемост, защото заедно с КАТ вече установихме 10 хил. автомобила, които не са регистрирани в общината", обясни Герджиков. Тази година Пътна полиция щяла да подава всеки месец на общината информация за колите, получили нови номера, а при прехвърляне кметството ще иска разписка за платен данък.

Ще се прави парк за 1 млн. лв.
Новост в бюджета на София са заложените средства за ремонти на паркове. За първи път от години ще бъде направен нов парк - "Възраждане", за което са отделени 1 млн. лв. За реконструкция на парк "Гео Милов" са предвидени 600 хил. лв., толкова са отделени и за възстановяване на парк "Лебеда". Тази година ще бъдат основно ремонтирани повечето детски площадки в града, обяви зам.-кметът по екологията Мария Бояджийска. За това ще има 1.2 млн. лв.

 

Трамвай по европейски

E-mail Print
There are no translations available.

В-к "Монитор"
21.01.2011 г., стр.12

Трамвай по европейски

На развитие на трамвайната мрежа ще заложи Столичната община през следващите две години. С европари ще бъдат изградени две нови трасета – по бул. “България” и от Семинарията до Студентския град.
По първото от тях ще се движи т.нар. бърз трамвай, като се очаква мотрисите да развиват висока скорост. Целта на второто пък е да осигури алтернатива за предвижване на столичани.
С реализацията на проекта София ще постигне две цели – по-ефикасен и удобен транспорт за живеещите около един от най-натоварените булеварди в града, както и намаляване на замърсяването във въздуха, тъй като електротранспорът е един от най-екологичните.
Столичната община планира да построи третия метродиаметър като скоростен влак, което ще осигури бърза връзка между кваралите “Княжево” и “Левски”.
Това е и една от поредните стъпки за превръщане на столицата в европейски град. Сега остава и столичани да станат европейци, като слязат от колите и се качат на трамвая.
Трамваите са европейското решение на транспортните проблеми. Остава и столичани да станат европейци, като слязат от колите.

 

София пуска две скоростни трасета за трамваи

E-mail Print
There are no translations available.

В-к "Сега"
21.01.2011 г., стр.5

София пуска две скоростни трасета за трамваи


Две скоростни трасета за трамваи ще подготви Столичната община, стана ясно вчера при обсъждане на бюджета за т.г. Едното ще бъде по бул. "България", където линията в момента е в окаяно състояние. Тя ще се ремонтира с пари от европейските програми. Другото скоростно трасе ще свърже Семинарията със Студентски град. София подготвя проекти за 50 млн. евро за финансиране от ОП "Регионално развитие", 12 млн. евро е съфинансирането от общината. Освен скоростните трасета с парите ще се направят 600 информационни табла, 400 спирки и ще се купят 50 нови тролея.
При електронната система за таксуване пък ще има поредна отсрочка. Според зам.-кмета Любомир Христов реалистичният срок за пълното й въвеждане е пролетта на 2012 г. "В електротранспорта, където вече е въведена системата за таксуване, за 1 г. приходите от билети са се повишили с 3 млн. лв. Очакваме с 5 млн. лв. да се увеличат и в автобусите", каза Христов.

 


Page 129 of 133

Useful links