Latest News

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е         

   С Т О Л И Ч Е Н     Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т ”  EАД  

            бул. “Мария  Луиза “  № 193 / Трамвайно  депо  “Банишора” /                          ОРГАНИЗИРА  от    м.  януари  2012 г.  курс  за  придобиване   правоспособност  за  управление  на  трамваи. Кандидатите  трябва  да  са  на възраст  от  21 до  50  години  , физически  и  психически  здрави  и  да  представят  в  срок  до  10.10.2011г.  в  отдел   ПУЦ  при  инж.  Янка  Димова  следните  документи : 1.       Образование  -  средно  техническо  ( минимум ) -  копие  диплома2.      Неосъждани -  свидетелство  за  съдимост  3.      На  притежаващите  свидетелства  за  управление  на  МПС  да  не са  отнети  повече  от  6  точки  и  да  нямат  регистрация  на  положителни  проби  за  алкохол  в  КАТ -  актуално  удостоверение  от  КАТ.  Интервю  с  одобрените  по  документи  кандидати  ще  се проведе  на  13.10.2011г.  от  08.30 часа  по  съответно  изготвен  списък, който  ще  бъде  изложен  на  12.10.2011 г.  в  Централно управление  на  предприятието.  Одобрените  14 броя  кандидати  ще  бъдат  насочени  за  психологическо  изследване  в  ДАИ.Курсът  е  платен  -  600  лв.                                                                             От  ръководството. Трамваят излезе на печалба с 1,2 млн. лв

E-mail Print
There are no translations available.

В-к "Монитор"
10.05.2011 г., стр. 9

За първи път от две години

Трамваят излезе на печалба с 1,2 млн. лв

Пазарите успели да увеличат положителните си резултати въпреки кризата


Столичният електротранспорт излиза на балансова печалба от 1,2 млн. лева за миналата година. Това сочат отчетите на дружеството за 2010 г., съобщи пред „Монитор” кметът на София Йорданка Фандъкова. От две години насам компанията работи на загуба, като през 2008 г. трамваите са на минус 1,8 млн. лв., а през 2009 г. - на минус 800 хил.
Столичният автотранспорт, който преди две години е имал 11 млн. лв. загуба, сега има 10 хил. лв. положителен финансов резултат, каза още Фандъкова. Според нея добрите данни се дължат на дисциплиниращия ефект, до който са довели проверките в дружеството.
В края на миналата година одит на общината установи нарушения на процедурите за обществени поръчки в столичния автотранспорт за периода 2007-2009 г. Данните от проверката са предадени в прокуратурата.
„След проверката и смяната на ръководството Първа градска болница отчита растящи финансови резултати. За миналата година печалбата е 162 хил. лв., докато през 2008 г. здравното заведение е на загуба от 608 хил. лева  допълни градоначалникът, като цитира данни от балансовите отчети за последните години.
Кметът Фандъкова обясни, че е изключително доволна от финансовите резултати на общинските пазари, чиито печалби растат всяка година. Първенец е дружеството „Пазари Възраждане”, което е спечелило 1,65 млн. лв. за 2010 г. То заема първото място и през предходната година с печалба от 1,3 млн.
Финансовите резултати на останалите общински търговски дружества ще бъдат обобщени и разгледани по комисии до края на месеца, обясниха от „Московска” 33.

 

Курс за придобиване правоспособност за управление на тролейбуси

E-mail Print
There are no translations available.

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД организира от 05.09.2011 г. курс за придобиване правоспособност за управление на тролейбуси. Желаещите трябва да представят в срок до 10.06.2011 г. в отдел ПУЦ при инж.Мария Накова следните документи:
копие от диплом за най-малко средно образование;
копие от свидетелство за съдимост; удостоверение от КАТ за нарушения по ЗДП. Кандидатите следва да са на възраст от 21 до 50 години.
Интервю с одобрените по документи ще се проведе на 16.06.2011 г. от 08.30 часа по съответно изготвен списък, който ще бъде изложен на 15.06.2011 г. в Централно управление, бул."Мария Луиза" № 193 (трамвайно депо "Банишора").
Одобрените 12 броя кандидати ще бъдат насочени за психотест в ДАИ, като те задължително трябва да притежават св-во за правоуправление на МПС кат."Д"
от Ръководството

 

Двойни глоби за гратисчиите в София

E-mail Print
There are no translations available.

В-к "Новинар"
27.04.2011 г., стр. 4

Двойни глоби за гратисчиите в София

Гратисчиите в Столичния градски транспорт ще трябва да се бръкнат двойно, ако бъдат хванати от контрольори, че пътуват без билет. Столичната община има намерение да увеличи санкцията за нередовен пътник на 20 лв. В момента глобата е 10 лв. През миналата година контрольорите са събрали 70 636 лв. от нередовни пътници, съобщиха от Центъра за градска мобилност.
Сумата е достатъчна за покупката на два чисто нови автобуса.
Нередовният пътник може да бъде санкциониран и с издаването на наказателно постановление въз основа на акт. В голяма част от случаите обаче не се стига нито до билет за нередовен пътник, нито до фиш, защото пътници предпочитат да побегнат при спиране на превозното средство, за да не ги стигнат контрольорите.
През 2010 година са издадени близо 3800 наказателни постановления на пътници, които са отказали да заплатят глобата от 10 лв. Общата им стойност е близо 265 600 лв. За миналата година в Центъра за градска мобилност са постъпили 479 жалби срещу контрольори, като преобладаващата част са от нередовни пътници.

 

 

В-к "Стандарт"
27.04.2011 г., стр. 7

20 лева глоба в рейса

От 10 на 20 лева да скочи глобата за пътуващите без билет или карта в градския транспорт в София, планират от Столичната община. Дебати за двойно повишение на санкцията има, но не мога да се ангажирам със срок за влизането й в сила, каза за "Стандарт" съуправителят на центъра за градска мобилност Николай Костов. Целта е да се намали броят на гратисчиите. Само за миналата година са издадени 70 636 броя билети за нередовни пътници за 10 лв., допълни Костов. Рейсове и трамваи са най-ползваните, сочат данните на общината. Нови мотриси ще се доставят през периода 2013-2017 г., казаха от столичния електротранспорт.

 

В-к "Телеграф"
27.04.2011 г., стр.6

Два рейса глоби събрани от гратисчии

Сумите, събрани от глоби на гратисчии в столичния градски тран­спорт за миналата годи­на, са достатъчни за за­купуване на два чисто нови автобуса.
Общо 70 636 билета за нередовен пътник на стой­ност 10 лева са издадени през 2010 г., съобщи БТА.
Това означава, че спипа­ните да се возят гратис столичани и гости на Со­фия са платили глоби за над 700 000 лева. Отдел­но са написани и 3800 акта на отказали да платят глобите си нередовни път­ници. Тяхната стойност е над 265 000 лева. Дори и в крайградските
линии, в които е въведено качване на пътници само от първата врата, има не­малко гратисчии, конста­тират от Центъра за град-' ска мобилност. Затова се планира засилване на кон­трола по тези линии. От общината отдавна плани­рат и повишаване на гло­бата на 20 лева.

 

В-к "Земя"
27.04.2011 г. , стр. 4

Столичните гратисчии „купуват" 2 нови автобуса

Броят на глобите от по 10 лева на пътници без билет или карта в столичния градски транспорт за миналата година е 70 636, съобщиха от Центъра за градска мобилност. Сумата е достатъчна за покупката на два чисто нови автобуса, изчислиха общинари.
Статистиката сочи, че за 2009 г. са глобени близо 69 хиляди гратисчии, а за 2007 и 2008 г. - по над 90 хиля-. ди. През миналата година издадените наказателни постановления на пътуващите, - които са отказали да заплатят глобата от 10 лева, са близо 3800. Общата им стойност е приблизително 266 хил. лв. Припомняме, СО заяви намерение да увеличи ' глобата за нередовен пътник двойно - на 20 лв., за да накара пътуващите в момента гратис да си купуват билети.
За миналата година в Центъра за градска мобилност са постъпили 479 жалби срещу контрольори - с 47 по-малко, отколкото през 2009 г. Преобладаваща част от пътниците без билет са отказали да заплатят глобата, като посочват, че са неправомерно санкционирани поради избирателно поведение на контрольорите или избирателна проверка на билетите и картите. Гратис се пътува най-често вечерта, и то след 20.00 часа, както и в ранните сутрешни часове. Освен нежеланието на пътуващите без билет да платят един лев, честа причина за пътуването гратис е и липсата на билети у шофьорите.

 

 

В-к "Монитор"
27.04.2011 г. , стр. 6

По 200 нередовни пътници на ден спипвани в столицата през 2010 г.

Глобите от гратисчии стигат за два автобуса

Санкцията за возене на аванта в градския транспорт става 20 лв. от лятото
Контрольорите в градския транспорт в столицата са събрали 706 360 лева от глоби на нередовни пътници за миналата година. Сумата е достатъчна за купуването само на два нови автобуса.
Става въпрос за постъпленията от билети за нередовни пътници, чиято цена е 10 лева. Такива документи за превоз са били издадени общо на 70 636 гратисчии, показва справка на Центъра за градска мобилност към Столичната община. Според данните на 3800 пътници без билет, които са отказали да платят глобата от 10 лева, е съставен акт на стойност 100 лева.Така общият брой на заловените и глобените нередовни пътници през 2010 г. е бил 74 436, обобщиха от Центъра за градска мобилност. Сметките показват, че на ден са санкционирани по 203-ма души без билет. В същото време контрольорите, които следят за гратисчии, са 170. Няма статистика за случаите, в които пътуването без билет е регистрирано, но нарушителят не е глобен, тъй като е направил скандал.
От Центъра за градска мобилност обаче признават, че те не са рядкост.
Приходите, които получаваме от санкции на нередовни пътници, отиват основно за погасяване на задълженията към операторите по транспортната задача, каза пред „Монитор” съпредседателят на Центъра за градска мобилност Николай Костов. Според последните данни дружеството дължи около 50 млн. лева на частни фирми и на столичния автотранспорт. По наредба малък процент от събраните от санкции суми се дават като бонуси на контрольорите, за да се стимулира работата им в градския транспорт.
През тази година не е планирано купуване на нови автобуси, коментираха от столичния автотранспорт. Според шефа на Центъра за градска мобилност Николай Костов приходите от глоби могат да бъдат разпределени за такава сделка с решение на принципала на дружеството – Столичния общински съвет.
Санкцията за пътуване гратис ще бъде увеличена два пъти и ще стане 20 лева. Очаква се промяната на наредбата да бъде факт до лятото на тази година.
„В момента се изготвя докладът, който трябва да бъде качен на сайта на общинския съвет за 14-дневно обсъждане.
След това трябва да има решение на общинарите. Две седмици след него наредбата влиза в сила, ако няма обжалвания”, обясни още Костов.

 

 


В-к "Дума"
27.04.2011 г., стр. 2

Двойно скача глобата за гратисчии в София

Само със сумата от санкции за една година общината може да купи два чисто нови автобуса

Столичната община обмисля да вдигне глобата за гратисчиите в градския транспорт от 10 на 20 лева. В същото време се оказва, че и сега само от събраните санкции за година общината може да купи два чисто нови автобуса. Издадените билети от по 10 лева на нередовни пътници за миналата година са 70 636. Отказалите да платят глобата са близо 3800, като общата им стойност е близо 265 600 лв.
За миналата година в Центъра за градска мобилност са постъпили 479 жалби срещу контрольори. Хората са категорични, че са неправомерно санкционирани поради избирателно поведение на контрольорите или избирателна проверка на билетите и картите.
От общината не коментираха факта, че често шофьорите нямат билети. Неработещите апарати за електронно таксуване те оправдаха с това, че хората ги чупели.
От Центъра за градска мобилност коментираха, че дори и при въведеното в крайградските линии качване на пътниците от първата врата с цел да се засили контролът на превозните им документи, има нередки случаи на гратисчии. Качването от първата врата и показването на карта или купуването на билет се спазва единствено тогава, когато има проверяващи лица в автобуса, заявиха още от центъра. Общото наблюдение е, че хората, пътуващи без билет, не са равно   разпределени   през целия ден. Гратис се пътува най-често вечерта, и то след 20 ч., както и в ранните сутрешни  часове.
Според експерти едва след цялостното въвеждане на електронната система за таксуване на пътниците в градския транспорт може да се говори за сваляне на пътуването гратис като общ процент от пътуванията. Тогава хартиените билети ще отпаднат, а общината обмисля и варианти за пътуване с билет по време или с комбиниран превоз, за да се намали цената на пътуването за "една спирка", която е най-често оправдание на пътниците да не си перфорират билет.

 

 

ПУСКАТ КРЪГОВОТО НА 4-ТИ КИЛОМЕТЪР В ПОНЕДЕЛНИК

E-mail Print
There are no translations available.

В-к "Монитор"
23-24.04.2011 г., стр. 5

ПУСКАТ КРЪГОВОТО НА 4-ТИ КИЛОМЕТЪР В ПОНЕДЕЛНИК

 В понеделник ще бъде пуснато за движение кръговото кръстовище на 4-ти километър. Това съобщи вчера столичният кмет Йорданка Фандъкова пред Би Ти Ви. Вчера градоначалникът провери как вървят ремонтите по кръговото, чието затваряне предизвика големи задръствания по бул. „Цариградско шосе”. Според Фандъкова изпълнителят е поел ангажимент движението да бъде изцяло пуснато до понеделник на обяд.
„Амбицията на общината е ремонтът да завърши изцяло преди първия работен ден – вторник”, каза тя и призова дотогава софиянци да търсят обходни маршрути.
„Работи се денонощно и кръстовището е затворено за движение, но има достатъчно алтернативни трасета. Избрахме великденските празници, защото тогава в София има много по-малко автомобили”, коментира тя. В момента се работи на над десет ключови обекта на територията на Столична община, каза още кметът.
„Имаме пренареждане на жълтите павета в центъра на града. Има ремонт на пл. “Журналист”, работи се и по ул. “Богатица” в “Лозенец”. Има текущи ремонти във “Връбница”, Нови Искър и “Възраждане”, опитваме се да се възползваме максимално от празничните дни”, обясни тя.

 

РЕЙСОВЕТЕ И МЕТРОТО ДО 1,30 ДНЕС

E-mail Print
There are no translations available.

В-к "Телеграф"
23.04.2011 г., стр. 5

Автобусите до 1,30 ч. след полунощ

До 1,30 ч сутринта ще работи част от градския транспорт в София в нощта на Великден, съобщиха от Столичната община. До този час на 23-и срещу 24 април ще се движат трамваите с номера 3, 5, 6, 10, 18 и 22,тролеите -1,4 и 9, и автобусите с номера 11, 76, 85, 94, 102, 213, 214,280, 309, 310 и I 604. Метрото също ще работи до 1,30 ч., но влаковете ще минават през 20 минути. Паяк ще вдига неправилно паркиралите автомобили около пл. „Св. Ал. Невски" и кръстовищата на булевардите „Прага" и „Ген. М. Д. Скобелев".

 


В-к "Монитор"
23-24.04.2011 г., стр. 5

РЕЙСОВЕТЕ И МЕТРОТО ДО 1,30 ДНЕС

До 1,30 ч. ще работи част от градския транспорт тази нощ, съобщиха вчера от Столичната община. Интервалът на влаковете в метрото ще е 20 минути. В рамките на удълженото работно време довечера ще се движат трамваите по линии с номера 3, 5, 6, 10, 18 и 22. Извънредно ще вървят и тролеи 1, 4 и 9, както и автобусите 11, 76, 85, 94, 102, 213, 214, 280, 309, 310 и 604. Освен градския транспорт извънредно довечера ще работят и екипи паяци, които ще обикалят централните булеварди и площади. Репатриращите машини ще отстраняват неправилно паркирани и пречещи на движението автомобили в района на пл. „Александър Невски” и по булевардите „Скобелев” и „Прага”.

 


Page 124 of 136

Useful links