Latest News

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е         

   С Т О Л И Ч Е Н     Е Л Е К Т Р О Т Р А Н С П О Р Т ”  EАД  

            бул. “Мария  Луиза “  № 193 / Трамвайно  депо  “Банишора” /                          ОРГАНИЗИРА  от    м.  януари  2012 г.  курс  за  придобиване   правоспособност  за  управление  на  трамваи. Кандидатите  трябва  да  са  на възраст  от  21 до  50  години  , физически  и  психически  здрави  и  да  представят  в  срок  до  10.10.2011г.  в  отдел   ПУЦ  при  инж.  Янка  Димова  следните  документи : 1.       Образование  -  средно  техническо  ( минимум ) -  копие  диплома2.      Неосъждани -  свидетелство  за  съдимост  3.      На  притежаващите  свидетелства  за  управление  на  МПС  да  не са  отнети  повече  от  6  точки  и  да  нямат  регистрация  на  положителни  проби  за  алкохол  в  КАТ -  актуално  удостоверение  от  КАТ.  Интервю  с  одобрените  по  документи  кандидати  ще  се проведе  на  13.10.2011г.  от  08.30 часа  по  съответно  изготвен  списък, който  ще  бъде  изложен  на  12.10.2011 г.  в  Централно управление  на  предприятието.  Одобрените  14 броя  кандидати  ще  бъдат  насочени  за  психологическо  изследване  в  ДАИ.Курсът  е  платен  -  600  лв.                                                                             От  ръководството. Ремонтират осем кръстовища, 2 пъти по-малко ще чакаме

E-mail Print
There are no translations available.

В-к "24 часа"
25.05.2011 г., стр. 4

Ремонтират осем кръстовища, 2 пъти по-малко ще чакаме


До няколко месеца колите ще минават два пъти по-бързо през 8 от най-натоварените кръстовища в София. Те ще бъдат ремонтирани, лентите за завои уде се разширят, а фазите на светофарите ще са по-дълги, за да се намали времето за преминаване. След реконструкцията шофьорите ще чакат там с от 30 до 50% по-малко, съобщи за "24 часа" зам.-кметът по транспорт Любомир Христов.В списъка за ремонти са кръстовищата на улиците „Луи Айер" и „Хенрик Ибсен"; „Ал. Пушкин" и „Даскал Стоян Попандреев", което ще стане кръгово; бул. „Витоша" и „Бяла черква"; бул. „България" и бул. „ Иван Е. Гешов"; пл. „Велчова завера"; бул. „Вардар" и бул. „Тодор Александров"; бул. „Вардар" и бул. „Възкресение" и на бул. „Г. М. Димитров" и бул. „Драган Цанков". "В момента тече процедура за избор на изпълнител, която е разделена на четири лота. Тя ще приключи през юни, а ремонтите ще започнат поетапно през юли и август. Все още нямаме яснота за организацията на движение, докато тече ремонтът, защото тя се предлага от изпълнителите. Ще настояваме да не се затварят целите кръстовища, а само отделни ленти", обясни Христов. Според прогнозата ремонтите ще струват 850 000 лв.

 

 

София кандидатства за 61,4 млн. евро, за да подобри транспорта

E-mail Print
There are no translations available.

В-к "Земя"
25.05.2011 г., стр. 5

София кандидатства за 61,4 млн. евро, за да подобри транспорта

Столичната община е . подготвила проект за 61,4 милиона евро по ОП „Регионално развитие" за подобряване на градския транспорт, съобщи зам.-кметьт Любомир Христов. Планът е с тези средства да бъдат закупени 50 нови тролейбуси и да се изгради трамвайната линия от Духовната семинария през „Дианабад" по бул. „Т. М. Димитров". Ще се поставят и 600 нови информационни табели за времето на движение на градския транспорт. Освен това ще се ремонтират и светофарните уредби по 20 най-натоварени кръстовища. Предвиждат се и подобрения за 750 превозни средства.

 

В-к "Дума"
25.05.2011 г., стр. 5

Купуват 50 нови тролеи за столичани

Старите тролеи "Икарус" трябва да останат в историята до няколко месеца, обещаха от Столичната община. Очаква се от "Московска" 33 да закупят 50 нови тролейбусни машини, които да обновят изцяло парка на електротранспорта. Вече четвърт век "Икарус-"ите пъплят по столичните улици, но все по-често аварират и стават причина за задръствания и малки пожари. Общината е подала документи по ОП "Регионално развитие" за финансиране на проект за градски траспорт,  обясни зам.-кметът Любомир Христов. Общината се надява са усвои 61,4 млн. евро. С част от парите ще се купят новите тролейбуси, а с друга - ще се строи още една трамвайна линия. Маршрутът й ще е от Семинарията през "Дианабад" до бул. "Г.М. Димитров".  Предвиждат се ремонти по някои от ключовите трамвайни трасета, сред които е и това на бул. "България", където целият релсов път ще бъде подменен.
750-те превозни средства на градския транспорт ще бъдат оборудвани с датчици и специална бордова техника, която да им осигурява "зелена вълна" при значително изоставане от графика. С европейските пари ще бъдат ремонтирани и светофарните уредби на някои от най-натоварените столични кръстовища.

 


В-к "Дневник"
25.05.2011 г., стр. 2

61.4 млн. евро от оперативната програма "Регионално развитие" са парите, за които ще кандидатства Столичната община. Те ще са за подобряване на градския транспорт. С тях ще бъдат купени 50 нови тролейбуса. С част от средствата ще се построи трамвайната линия от семинарията през "Дианабад" по бул. "Г. М. Димитров".

 

Трамвай в „Дианабад" и „Младост"

E-mail Print
There are no translations available.

В-к "Телеграф"
26.05.2011 г., стр.5

Трамвай в „Дианабад" и „Младост"

Ускоряват надземната железница по бул. „България”


Трамвайни трасета ще бъдат изградени в сто­личните квартали „Диа­набад" и „Младост" в следващите години.
Преди дни от Столична­та община внесоха в Ми­нистерството на благоуст­ройството апликационна-та форма за финансира­не по програма „Регио­нално развитие" на про­ект за интегриран градс­ки транспорт. Един от компонентите в него предвижда изграждане на нова трамвайна линия от Семинарията до „Дървеница", която ще преми­нава през „Дианабад".
Това е един от кварта­лите, в които транспорт­ната услуга е недостатъч­на, аргументират се от об­щината.
Предвижда се изграж­дане на 2,8 километра рейсов път, тръгващ от кръстовището Семинарията, минаващ през бул. „Никола Габровски" и сти­гащ до пресечката на бу­левардите „Климент Ох­ридски" и „Г. М. Димитров" където ще има връзка и със станцията на метрото. Едновременно с това ще се възстановят и 1,8 км, от съществуващия релсов път по бул. „Климент Ох­ридски" до високите бло­кове в началото на „Сту­дентски град". По новата трамвайна линия ще има общо 17 спирки в двете посоки.
Връзка
Трамвай ще свързва и столичните квартали „Дружба" и „Младост". То­ва ще стане след като бъ­де изграден пътен про­бив, минаващ под „Цариг­радско шосе", който ще бъде продължение на бул. „Копенхаген" до „Младост". По новия път ще се поставят и релси,
които ще се свържат с трасето на съществува­щата сега трамвайна ли­ния 23. Вероятно проби­вът ще бъде изграден след завършването на продължението на първа­та линия на метрото към летището. Той не е вклю­чен в проекта за интегри­ран градски транспорт, по който столицата очаква финансиране от Брюк­сел.
Стрела
В проекта обаче се предвижда рехабилитация на трамвайното трасе по бул. „България". Освен ремонт на релсовия път ще бъде направено обно­вяване на спирките, ре­монт на навесите и монти­ране на информационни табла. Очаква се след ре­ализацията на проекта значително да се повиши и скоростта на трамваите в обновения участък.

 

Пускат 14 нови линии от кварталите до спирки на метрото

E-mail Print
There are no translations available.

В-к "Стандарт"
20.05.2011 г.,стр. 7 

Рейсове джуджета сменят маршрутките
Пускат 14 нови линии от кварталите до спирки на метрото

Около 13-14 нови линии къси бусчета в София предвиждат да пуснат от общината. Рейсчетата ще обслужват големите по-крайни квартали на града и ще водят до метростанциите и ключови спирки на трамваите. Това съобщи зам.-кметът по транспорта Любомир Христов. Новите возила ще обикалят в "Обеля", "Надежда", "Овча купел", "Люлин", "Младост". Цената за използването на новия тип транспорт ще е както и в останалите автобуси. Билетът за еднократно пътуване ще е левче, ще важат и картите. Следващата седмица предстои да се уточнят точните маршрути на бусчетата. Рейсчетата ще са чисто нови, ще са достъпни и за хора с увреждания, подчерта Христов. По думите му те ще са съобразени с габаритите на уличната мрежа, ще могат да се придвижват и по по-малките улици. Целта е да бъдат максимално близо до хората, за да може с малко пешеходно движение да се стигне до основния транспорт, уточни зам.-кметът.
Новите возила обаче няма напълно да заменят досегашните маршрутки, каза още Христов. Те ще се запазят като транспортна връзка в райони, в които масовият градски транспорт не предоставя достатъчни по обем или интензивност услуги. Идеята е да останат линиите, които возят на дълги разстояния като "Надежда"-Студентски град. Голяма част от маршрутките обаче се очаква да отпаднат. Вероятно ще търсим относително временно решение - провеждане на конкурс и запазване на един малък брой от съществуващите линии с известни корекции, обясни Христов.

 

 

В-к "168 часа"
20-26.05.2011 г., стр. 13

Кога идва рейсът - вече и през GSM-a


ВЕЧЕ ще можем да проверяваме през мобилния си телефон след колко време ще дойде чаканото превозно средство.
За новата услуга информира Методи Аврамов от Центъра за градска мобилност в София.
„Все по-атрактивно особено за младите хора е, че може да се провери и през мобилен телефон нога ще дойде превозното средство. На всяка спирка има нод и при въвеждането му в сайта на Центъра за градена мобилност www.sofiatraffic.bg в графа: Градени транспорт/Виртуални табла може да се разбере кога ще дойде транспортът. Може да се проверяват разписания, маршрути", уточнява Аврамов.
Като цяло, по негово наблюдение, пътниците стават по-редовни, особено пенсионерите. Към настоящия момент проверките по редовността на пътниците в столичния масов градски транспорт се осъществява от 170 контрольори. Издадените билети за таксуване на нередовен пътник за 2010 г. са 70 636 бр., а издадените наказателни постановления по съставени актове за административни нарушения са 3798 бр.

 

 

В-к "Телеграф"
19.05.2011 г., стр. 7

Безплатен рейс до Витоша

Безплатен автобус ще превозва столичани и гостите на София от Националния стадион „Васил Левски" до местността Златните мостове в почивните и празничните дни.
Т. нар. „зелена линия" на градския транспорт ще минава по бул. „България" до кв. „Бояна" и оттам до "Златните мостове" и ще има две междинни спирки - на бул. "Гоце Делчев" и на "Дендрариума". Двата сутрешни и трите следобедни курса ще се осъществяват с рейсове на столичния автотранспорт, а разходите се поемат от верига супермаркети. Пътниците ще получават билетчета от шофьора, но няма да плащат нищо за тях. Те ще им се издават, защото според разпоредбите превозните документи представляват застраховка на пътуващите. От търговската верига, която спонсорира зелената линия, обмислят при наличие на интерес да пуснат автобуси и до „Щастливеца".

 

Променят маршрута на тролей 4

E-mail Print
There are no translations available.

В-к "Телеграф"
19.05.2011 г., стр. 8

Променят маршрута на тролей 4

Районната администрация на "Подуяне" предлага крайната спирка на тролейбусите по линия номер 4 да се премести от жк "Хаджи Димитър" в жк "Левски Г". Това се налага, тъй като натовареността по линия номер 1 в посока от жк "Левски Г" към центъра в пиковите часове е голяма. Друг основен мотив е и по-бързото разрастване на комплексите "Левски Г" и "Левски В", както и многото превозни средства, отиващи до жк „Хаджи Димитър".

 


Page 122 of 136

Useful links