Начало | Новини
Последни новини

Фотоконкурс „Електротранспортът вчера, днес и утре“

Е-мейл Печат
Фотоконкурс „Електротранспортът вчера, днес и утре“

През 2021 година се навършват 120 години от пускането в движение на първия трамвай в София. Трамваите са един от символите на нашата столица, а  развитието на публичния градски транспорт неизменно съпътства развитието на града ни.
На първи януари (по стар стил) от депо „Клокотница“ пет трамвайни коли тръгват по булевард „Мария Луиза“, прекосяват Лъвов мост и стигат до площад „Славейков“.
Въпреки факта, че не всички софиянци са благоразположени към трамваите, през следващите месеци се пускат в движение все повече линии, а желанието на столичните управници да развиват този вид транспорт дава резултат. Постепенно мотрисите се превръщат в неразривна част от ежедневието на София и дълго време остават най-разпространения и ползван начин за придвижване. Така и до днес.
Историята на нашия електрически транспорт е много богата. България може да се гордее с разработването и производство за  редовна експлоатация на собствени модели на трамвайни мотриси и тролейбуси.
За да отбележи юбилея, „Столичен електротранспорт” ЕАД съвместно със Столична община организира фотоконкурс на тема „Електротранспортът вчера, днес и утре”. Всеки професионален или любител фотограф може да се включи в него с авторски снимки. Не е задължително снимките да са правени през периода на провеждане на конкурса. Фотографиите трябва да бъдат свързани с темата на конкурса. Крайният срок за участие е 12.00 ч. на 17 септември 2021г. Снимките си, заедно с формуляр за регистрация и декларация за авторство (разпечатани, попълнени и сканирани) изпращайте на e-mail adv.eltrans@gmail.com или чрез лично съобщение на нашата страница. Официалните правила са публикувани в раздел Бележки на страницата. Снимката победител на публиката ще се определи по броя събрани харесвания на страницата на „Столичен електротранспорт“ ЕАД във Фейсбук. За автора на снимката, събрала най-много гласове е предвидена награда, предоставена от наши партньори. Жури ще определи носителите на първа, втора и трета награда. Най-добрите снимки ще станат част от пътуваща фотоизложба.
 
 
 Официални правила на фотоконкурса „Електротранспортът вчера, днес и утре” София 2021

Продължителност на конкурса: 14 януари 2021 г. – 17 септември 2021 г.

1.ОРГАНИЗАТОР НА ФОТОКОНКУРСА.
Фотоконкурсът „Електротранспортът - вчера, днес и утре” се организира и провежда от “Столичен електротранспорт“ ЕАД, наричано по-нататък „Организатор”, съвместно със Столична община.

2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1.Участниците във фотоконкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на фотоконкурса, наречени „Официални правила”.
2.2.Официалните правила се публикуват на
https://www.facebook.com/pg/sofiaelectrotransport/notes/?ref=page_internal
и на http://www.elektrotransportsf.com/ и ще бъдат достъпни за целия период на фотоконкурса.
2.3.Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на
 https://www.facebook.com/pg/sofiaelectrotransport/notes/?ref=page_internal
и на http://www.elektrotransportsf.com/
2.4.С участието си във фотоконкурса участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на фотоконкурса.
2.5.Всички участници, които са нарушили правилата на фотоконкурса, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.

3. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Фотоконкурсът се организира и провежда на територията на Столична община.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
Във фотоконкурса имат право да участват всички физически лица над 16 години - професионални или любители фотографи.

5. ТЕМАТИКА НА ФОТОКОНКУРСА
Фотоконкурсът се провежда под името „Електротранспортът - вчера, днес и утре”.

6. НАГРАДИ
6.1.Наградите във фотоконкурса са общо 4 (четири) – три от тях ще бъдат определени от експертно жури, а една награда на публиката, ще бъде присъдена на снимката, събрала най-много харесвания на страницата ни във Фейсбук -
 https://www.facebook.com/pg/sofiaelectrotransport/photos/?tab=album&album_id=338221123268227
6.2.Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност или други алтернативи.

7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФОТОКОНКУРСА
7.1. Всеки потребител, който отговаря на условието за участие, описано в т. 4 и желае да участва във фотоконкурса „Електротранспортът - вчера, днес и утре”, трябва да попълни формуляр за регистрация и да декларира, че приема реда и условията за участие във фотоконкурса.
7.2. Желаещите да участват във фотоконкурса могат да качат неограничен брой снимки и трябва да ги изпратят заедно с формуляр за регистрация и декларация за авторство (разпечатани, попълнени и сканирани) на  имейл адрес:  adv.eltrans@gmail.com   най-късно до 12:00 ч. на 17 септември 2021 г.
7.3. Всяка снимка трябва да бъде придружена с кратко описание на кирилица за снимката – къде и кога е заснета и т.н., като редактор, осигурен от Организатора има право да коригира текстове, които не са съобразени с граматическите и пунктуационните правила.
7.4. Организаторът ще администрира фен страницата на фотоконкурса и ще одобрява всички снимки преди те да бъдат публикувани в срок до 24 часа от тяхното получаване.
7.5. Ако снимката не отговаря на някои от изискванията, общите условия или нарушава нормативна уредба, тя няма да бъде одобрена от Организатора и съответно няма да бъде качена на
https://www.facebook.com/pg/sofiaelectrotransport/photos/?tab=album&album_id=338221123268227
7.6. Най-добрите снимки, избрани от журито и/или получили най-много харесвания във Фейсбук страницата на Организатора, ще бъдат включени във фото-изложба „Електротранспортът - вчера, днес и утре”, която ще бъде експонирана в превозните средства на „Столичен електротранспорт“ ЕАД и на локации, определени от Столична община. Снимките ще бъдат придружени от имената на авторите и текст, че са част от фотоконкурса.
7.7. 13(тринадесет) от най-добрите снимки, избрани от журито и/или получили най-много харесвания във Фейсбук страницата на Организатора, ще бъдат включени в годишния календар на „Столичен електротранспорт“ ЕАД. Снимките ще бъдат придружени от имената на авторите и текст, че са част от фотоконкурса.

8. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СНИМКИТЕ, С КОИТО МОЖЕ ДА СЕ УЧАСТВА ВЪВ ФОТОКОНКУРСА
8.1. Изпратените снимки трябва да бъдат във формат jpg/jpeg. Тъй като снимките трябва да бъдат с качество за отпечатване, те трябва да са със следното фотографско качество:  минимална резолюция 2400x3600 pix на 300 dpi  и минимален размер на файла 5MB.
8.2. Снимките трябва да отговарят на темата на конкурса. Фотографии с вулгарно, дискриминиращо или унизително съдържание ще бъдат премахвани от галерията на Фотоконкурса.
8.3. Снимките трябва да са авторски, тоест направени от участника и единствено той да притежава всички авторски права върху тях, вкл. право на публикуване и възпроизвеждане.
8.4. Регламентът допуска предоставените снимки да са участвали и в други фотоконкурси, но не трябва да са вече награждавани.
8.5. Всеки участник с участието си във фотоконкурса декларира, че изпратените от него снимки, тяхното създаване, публикуване, отпечатване и/или излагане не нарушават никакви права за интелектуална собственост, друг вид собственост или каквито и да е морални и законови права на трети страни. Участниците нямат право да изпращат клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно съдържание, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или да подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон. Материали с комерсиално съдържание също са недопустими.
8.6. Организаторът и неговите представители си запазват право да не вземат предвид и да изтрият снимките/фотографиите, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос. Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.

9. АВТОРСКИ ПРАВА
9.1. Като изпращат снимка, участниците във фотоконкурса декларират, че снимката е тяхно оригинално произведение. Организаторът не носи отговорност за спорове между лица, които предявяват собственост над дадена снимка.
9.2. Като изпраща снимка, всеки участник декларира, че снимката не нарушава правото на трета страна, че тя е подходяща за публикуване и не е ограничена с авторско право на трети лица.
9.3. Участниците във фотоконкурса декларират, че Организаторът може да използва техните снимки в своите промоционални дейности. По-конкретно Организаторът има правото да използва, излъчва, показва, редактира и променя снимките изцяло или частично. Организаторът решава дали желае или не да предяви и упражни тези права и по какъв начин.

10.ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
10.1. Всички участия след определения краен срок на фотоконкурса – 12:00 ч. на 17 септември 2021 г. ще се считат за невалидни.
10.2. Организаторът на фотоконкурса не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите. Организаторът не носи отговорност пред трети лица, ако с действията си участниците накърняват техни права и законни интереси.

11. ПУБЛИЧНОСТ
11.1. С участието в този фотоконкурс участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, снимката/ите, с които участват, както и предоставени от тях други лични данни биха могли да бъдат използвани от Организатора в информационни и рекламни аудио, видео и печатни материали, изложби, презентации и т.н., за което той не им дължи заплащане. В допълнение на предходното, участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да ги търсят на предоставения от тях телефон за контакт по време и във връзка с фотоконкурса, а също и в период от 3 месеца след края му.
11.2. Достъпът до личните данни ще служи за установяване на контакт с участника. Участникът носи персонална отговорност за верността на предоставените данни по време на фотоконкурса.
11.3. С участието си в настоящия фотоконкурс участниците декларират и се съгласяват, че предоставят личните си данни доброволно като необходимо условие за участие във фотоконкурса и за ползването на правата, които могат да придобият с участието си в него и предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за нуждите на фотоконкурса и доставянето на спечелената награда, както и се съгласяват, че в случай на получаване на награда, техните имена и населено място съгласно регистрирания от тях адрес за доставка биха могли да станат публични и да бъдат използвани в информационни и рекламни аудио, печатни или видео материали, изложби и презентации от Организатора.
11.4. Организаторът се задължава да не предоставя личните данни на участниците във фотоконкурса на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на участието и награждаването им.

12. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА
12.1.Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на имена от недоброжелатели или на имейл адрес; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината; други форсмажорни обстоятелства.
12.2.Организаторът определя Правилата на фотоконкурса едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка.
12.3. Оспорването на резултатите от фотоконкурса, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.
12.4. Не се допуска размяна на наградите от фотоконкурса за тяхната парична равностойност или други алтернативи.
12.5. Всеки потенциален съдебен спор между организатора на фотоконкурса и участниците в същия се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища на Република България. Приложимо към настоящите Официални правила е българското законодателство.
12.6. Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на сайта  http://www.elektrotransportsf.com/
и https://www.facebook.com/pg/sofiaelectrotransport/notes/?ref=page_internal  
и действат през целия период на провеждане на фотоконкурса.

13. СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ
Участвайки в този фотоконкурс, участниците приемат да спазват настоящите Официални правила и предвидените в тях условия и срокове, както и правилата на Фейсбук като платформа, в която се осъществява фотоконкурса.

 
 

120 години градски транспорт в София

Е-мейл Печат
 

Фандъкова: В ход е производството на 30-те нови тролея за София

Е-мейл Печат
https://stolica.bg/08.12.2020г.

Фандъкова: В ход е производството на 30-те нови тролея за София


Кметът на София Йорданка Фандъкова съобщи в социалната мрежа важна новина за трафика в града. В ход е вече производството на 30-те нови тролея, които ще бъдат доставени в София догодина. Първите каросерии са вече произведени в „Соларис“ и се изпращат към „Шкода Електрик“, които монтират електрониката. Новите тролеи са с батерии, на които ще се движат при спиране на тока в мрежата, а не с дизелови агрегати. С 30-те нови возила на „Шкода Соларис“ ще бъдат подменени всички стари тролейбуси „Икарус“, които останаха за смяна по линии №6 и 7 и частично по линии №1 и 9.
в-к "Монитор"
09.12.2020 г., стр. 5

ФАНДЪКОВА: ЗАПОЧНА ПРОИЗВОДСТВОТО НА 30 НОВИ ТРОЛЕЯ

Столична община възстановява Княжевския лифт


Столичната община ще възстанови Княжевския лифт, а впоследствие и Драгалевския лифт. Това заяви столичният кмет Йорданка Фандъкова във Владая, където провери стоежа на нова детска градина. Тя подчерта, че това трябва трябва да се случи съобразно действащия план на Витоша, който макар и изтекъл, продължава да действа поради липсата на нов.
Фандъкова обясни, че е било поискано от Столичният общински съвет да разреши на кметството да възложи на външни експерти да дадат становище за възможността за възстановяване на Княжевския лифт. Собственикът обаче е обжалвал тази заповед. Впоследствие на първа инстанция решението на СОС е било потвърдено.
Според кмета към момента може да започне реализацията му. Тя бе категорична, че независимо дали собственикът ще съдейства или не, лифтовете ще бъдат възстановени.
По нейни думи през годините от общината са имали уверението на собствениците на двата лифта, че имат желание да инвестират, но все нещо се случвало и не се получавало.
Фандъкова обясни, че в момента основният спор е има ли техническа възможност за възстановяване на Княжевския лифт - първо собственикът уверявал, че това е така, но след това становището му се променило. Тя подчерта, че общината има разрешение от СОС да разходва необходимите средства, за да възложи техническа експертиза за това дали е възможно лифтът да бъде възстановен.
В момента в София се строят 14 детски градини, каза още Фандъкова. До края на годината ще стартира изграждането на още една във кв. „Възраждане". Новата сграда във Владая пък е за 3 групи, като за първи път ще там ще има и яслена група, с физкултурен салон, нови площадки и топла връзка със старата сграда. Районите „Витоша" и „Красна село" пък по думите й са с най-голям недостиг на места в забавачките. Фандъкова напомни, че се строи нова сграда в „Павлово" и предстои да започне още една нова сграда. Строи се и нова сграда на училището в „Бояна".
Започна производството на 30-те нови тролея, които ще бъдат доставени в
София догодина, съобщи по-късно Фандъкова във фейсбук. Първите каросерии са вече произведени в „Соларис" и се изпращат към „Шкода Електрик", които монтират електрониката. По думите й с 30-те нови тролея на „Шкода Соларис" ще се подменят всички стари тролейбуси „Икарус", които останаха за смяна по линии №6 и 7 и частично по линии №1 и 9. Тя изтъква, че новите тролеи са с батерии, на които ще се движат при спиране на тока в мрежата, а не с дизелови агрегати.
в-к "Труд"
09.12.2020 г., стр.9

Нови машини

Пращат тролеите „Икарус“в историята

По линии № 6, 7, 1 и 9


Започна производството на 30-те нови тролея, които ще бъдат доставени в София догодина. Първите каросерии са вече произведени в „Соларис“ и се изпращат към „Шкода Електрик“, които монтират електрониката. С 30-те нови тролея на „Шкода Соларис“ ще подменим всички стари тролейбуси „Икарус“, които останаха за смяна по линии №6 и 7 и частично по линии №1 и 9, съобщи кметът на София Йорданка Фандъкова.
Новите тролеи са с батерии, на които ще се движат при спиране на тока в мрежата, а не с дизелови агрегати. Те ще са 18-метрови нископодови, климатизирани, с платформа за детски колички и трудноподвижни хора. В тях ще има видеонаблюдение, стоп бутон и звукова сигнализация за незрящи хора.в-к "Телеграф"
09.12.2020 г., стр.2

Икарусите отиват в историята

Купуваме 30 нови тролеи, няма да имат тиранти

Столичната община залага около 70 млн. лв. за строителство на детски градини


Започва производството на 30 нови тролея, които ще бъдат доставени в София догодина и на практика ще заменят напълно икарусите.
Това стана ясно от пост на столичния градоначалник Йорданка Фандъкова във фейсбук. Първите каросерии вече са произведени в „Соларис“ и се изпращат към „Шкода Електрик“, които монтират електрониката.
Подмяна
С 30-те нови тролея на „Шкода Соларис“ ще подменим всички стари тролейбуси „Икарус“, които останаха за смяна по линии №6 и 7 и частично по линии №1 и 9, посочи Фандъкова. Предимството е, че новите превозни средства са с батерии, на които ще се движат при спиране на тока в мрежата, а не с дизелови агрегати. Това на практика означава, че ще продължат да вървят и без т.нар. тиранти или жиците, с които се свързват към ел. мрежата.
Забавачки
Столичният градоначалник изтъкна още, че в момента се строят 14 нови сгради на детски градини. Една от тях е във Владая за 3 групи, с физкултурен салон, нови площадки и топла връзка със старата сграда. Фандъкова очаква през февруари строителството да е завършило. Столичната община планира около 70 млн. лв. в бюджета за следващата година за строителство, отчуждаване и проектиране на забавачки.
„Цели на 3-годишната програма за строителство на детски градини, която подготвихме, е за това време да осигурим места за всички деца от 6 до 3 годишна възраст“, изтъкна Йорданка Фандъкова. За изпълнението й е ключова и активността на кметовете на райони, които придвижват градоустройствените процедури и провеждат процедурите по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител, поясни кметът на София.
Разширяване
Тя провери на място как вървят дейностите по разширяване на детска градина „Слънчо“ във Владая, където за първи път ще има и яслена група. Кметът потвърди намерението на управляващите, че Столичната община е готова да отвори детските градини и ясли на 14 декември. „Личното ми мнение е, че детските градини е добре да работят при спазване на всички мерки, при спазване възможността на родителите, които не желаят да изпратят децата си. Ще изчакаме решението на правителството“, каза още Фандъкова. Тя поясни, че градините ще бъдат допълнително дезинфекцирани, както и че през почивните дни сградите ще бъдат отоплени, тъй като през времето, когато не са посещавани, отоплението е било намалено или изключено.


 

София спира нощния транспорт, пуска нов тролей

Е-мейл Печат
в-к "Монитор"
25.09.2020 г., стр.5

Автобусите до Витоша стават целогодишни

Окончателно: Спират нощния транспорт в СофияСпират нощния транспорт в София до края на годината. Това решиха столичните общинари на онлайн заседание, като приеха промяна на транспортната схема в града. Услугата се преустановява заради удължената извънредна епидемична обстановка, а до края на годината ще бъдат правени анализи за ефективността на нощните линии. Нощният транспорт бе спрян първоначално през май, малко след като бе обявено извънредното положение. Промяна има и за автобусите до Витоша, които вече ще работят целогодишно. Линия 63 ще извършва три курса дневно до Златните мостове
в периода 1 октомври - 31 март, а в останалото време движението ще се преценява според сезона.
Автобус 66 също ще вози пътници целогодишно, като прави по 3 курса до Морените. Двата автобуса ще могат да бъдат спирани от движение при неблагоприятни метеорологични условия. От 1 октомври се създава и нова тролейбусна линия 3, която свързва „Банишора“ с Окръжна болница, като върви по следния маршрут: от депо „Надежда“ - надлез „Надежда“ - бул. „Княгиня Мария Луиза“-ул. „Опълченска“-бул. „Ген. Н. Скобелев“ - НДК – бул. „Васил Левски“ - бул. „Цар Освободител“ - бул. „Цариградско шосе“ - УМБАЛ „Света Анна“ и обратно: УМБАЛ „Света Анна“ -бул. „Цариградско шосе“ - бул. „Цар Освободител“ - бул. „Васил Левски“ -бул. „Патриарх Евтимий“ - бул. „Ген. Н. Скобелев“ и по маршрута до депо „Надежда“.
Тролей № 8 също е с нов маршрут и ще свързва „Манастирски ливади“ със Сточна гара. Той ще върви от жк „Гоце Делчев“ по действащия маршрут до кръстовище бул. „Васил Левски“/бул. „Цар Освободител“, направо по бул. „Васил Левски“ до „Стотна гара“, обратен завой на кръговото кръстовище на площад „Сточна гара“ и бул. „Васил Левски“ по маршрута до жк „Гоце Делчев“. Временният маршрут на тролей №7, който заради строежа на метрото минаваше през Стотна гара до „Люлин“, се връща към постоянния си маршрут през Петте кьошета до .Люлин“. Автобусна линия 90, която обслужва северните райони, вече ще прави връзка с метростанция „Владимир Вазов“, с което жителите на „Бухово“ и „Кремиковци“ ще имат директна връзка с подземната железница. Освен това общинарите възложиха на ЦГМ до 1 декември да направи анализи от промените на тролейбусните линии 3,5,7 и 8, както и на автобусите 21,22 и 90.
в-к "Телеграф"
25.09.2020 г., стр. 14

София спира нощния транспорт, пуска нов тролей


София остава без нощен градски транспорт поне до Нова година.
В столицата се открива нова трамвайна линия номер 3 от надлез „Надежда“ и до Окръжна болница, а се закрива автобус 306. Това реши Столичният общински съвет, който прие вчера промени в транспортната схема на града заради пускането на третата линия на метрото от „Красно село“ до „Хаджи Димитър“.
Четирите нощни автобусни линии, които бяха спрени заради пандемията, няма да тръгнат поне до Нова година. Не е ясно дали ще бъдат пуснати и след това, тъй като засега приходите от тях покриват по-малко от 20% от разходите им. Линия №306 пък се закрива, за-щото голяма част от маршрута й се припокрива с тролей №5. Предвиждаше се да се разредят интервалите на движение и на самата петица, но те засега се запазват. Освен това се пуска нов тролей №3, който частично ще дублира петицата, като маршрутът му ще е от надлез „Надежда“ до Окръжна болница „Св. Анна“ в „Младост 1“. Променят се маршрутите на тролейбуси №7 и №8, така че да се запази връзката на Сточна гара с южните квартали.
 

Старите тролеи „Икарус” в София излизат в пенсия

Е-мейл Печат
в-к "Политика"
25.09-01.10.2020 г., стр.8

Старите тролеи „Икарус” в София излизат в пенсия

Сменят ги нови и модерни „Шкоди”, спират нощния транспорт и автобусна линия 306


Старите тролеи „Икарус“ ще спрат да се движат по софийските улици догодина. От април до юли 2021г. 30 нови тролея ще пристигнат в столицата. Новите возила ще заменят старите тролеи по линиите 1,6, 7 и 9, съобщиха от Столичната община.
Договорът, сключен на 5 май между „Столичен електротранспорт“ и чешката компания „Шкода Електрик“ е на обща стойност 37, 3 млн. лв., а цената на един тролейбус възлиза на 1,24 млн. лв.
Новите тролеи ще са 18-метрови нископодови, климатизирани, с платформа за детски колички и трудноподвижни хора. В тях ще има видеонаблюдение, стоп бутон за слизане и звукова сигнализация за незрящи хора. Системата им за автономно придвижване е с акумулаторни батерии и осигурява минимум 5 км пробег без контактна мрежа. Така тролеите „Икарус“ ще бъдат пратени в историята шест години след пенсионирането на автобусите със същата марка.
От общината коментират, че обновяването и модернизацията на градския транспорт намират пряко отражение и върху подобряване чистотата на атмосферния въздух в града. От „Московска“ 33 дават заявка, че продължават с модернизацията на градския транспорт.
Тази година в движение бяха пуснати 13 нови трамвая и 15 електробуса, а в рамките на две години ще пристигна още 30 електробуса. „Модернизацията на градския транспорт в София е факт, като за всички столичани остава да го използват повече в ежедневието си, за сметка на личните автомобили“, коментира преди дни зам.-кметът по екология Десислава Билева.
Преди дни пристигна и последната доставка на автобуси по линии 63 и 66, които се движат до Витоша. Новите возила до планината разполагат с 55 седящи места и 21 правостоящи.
Междувременно стана ясно, че спират нощния градския транспорт в столицата. Причината е оптимизация на разходите заради коронакризата. Бюджетът на общината е намалял с близо 20 млн. лева, съобщиха от транспортната комисия на общината.
Линия 306, която обслужва „Младост“ 1, се закрива окончателно, но се открива тролейбусна линия номер 3 от „Надежда“ до болница „Св. Анна“.
Промените са свързани и с новата линия на метрото, която поема част от пътниците.
„Голям спор възбуди закриването на линия 306. За съжаление данните показват, че този автобус се използва много малко. Имаше много големи пререкания защо осигуряваме по-добър транспорт за район „Нови Искър“, като там един от колегите съветници очевидно си води война с оператора. Всяко едно предложение в тези райони дежурно се обявява за лобизъм. Това, за което аз лобирам, е по-добър градски транспорт. Мен не ме интересува кой е операторът“, заяви Карлос Контрера, председател на Транспортната комисия в СО.
 


Страница 6 от 140

Архив новини


Полезни връзки