Archive 2008

Архив Обществени поръчки за 20008 г.“Ремонт на електрически двигатели”

E-mail Print
There are no translations available.

Процедурата е приключила и е сключен договор!

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
oбществена поръчка, чрез открита процедура за:


 “Ремонт на електрически двигатели”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (378 KB).

 

“Доставка на специални профилни проводници”

E-mail Print
There are no translations available.

Процедурата е приключила и е избран изпълнител!

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
малка oбществена поръчка, чрез открит конкурс за:

 

Доставка на специални профилни проводници”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (333 KB).

 

“Доставка на изделия от цветни метали”

E-mail Print
There are no translations available.

Процедурата е приключила и е сключен договор!

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
малка oбществена поръчка, чрез открит конкурс за:

 

 “Доставка на изделия от цветни метали”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (363 KB).

 

“Дoставка на крепежни елементи”

E-mail Print
There are no translations available.

Процедурата е приключила и е избран изпълнител!

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
oбществена поръчка, чрез открита процедура за:


“Дoставка на крепежни елементи”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (540 KB).

 

“Дoставка на метални изделия”

E-mail Print
There are no translations available.

Процедурата е приключила и е избран изпълнител!

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
oбществена поръчка, чрез открита процедура за:


 “Дoставка на метални изделия”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (563 KB).

 


Page 7 of 10

Useful links