Архив 2008 г.

Архив Обществени поръчки за 20008 г.“Доставка на резервни части за модернизирани трамвайни мотриси тип Т8М - 700 IT за нуждите на “Столичен електротранспорт” ЕАД”

Е-мейл Печат

 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
oбществена поръчка, чрез открита процедура за:


“Доставка  на  резервни  части за  модернизирани трамвайни мотриси  тип  Т8М - 700 IT  за  нуждите  на “Столичен електротранспорт” ЕАД”

 

Към документацията има диск с чертежите на изделията обект на обществената поръчка!

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (292 KB).

 

“Доставка на гумени изделия за превозните средства на “Столичен електротранспорт” ЕАД”

Е-мейл Печат

 

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
oбществена поръчка, чрез открита процедура за:


 “Доставка на гумени изделия за превозните средства на “Столичен електротранспорт” ЕАД”

 

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (614 KB).

 

Доставка на нови резервни части, възли и детайли за спирачните механизми на трамваите, пантографи на трамваите и ремонт на резервни части за трамваи и тролейбусите

Е-мейл Печат

Процедурата е приключила и е сключен договор!

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД обявява
 oбществена поръчка за:

“Доставка на нови резервни части, възли и детайли за спирачните механизми на трамваите, пантографи на трамваите и ремонт на  резервни части за трамваи и тролейбусите"

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат - част 1 от 3 (8 МB).

 

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат - част 2 от 3 (8 МB).

 Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат - част 3 от 3 (8 МB).

 

 

Доставка на електромеханични крикове

Е-мейл Печат

Процедурата е прекратена!

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД, поделение "Трамкар" обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

 

 Ценовите предложения на участниците, ще бъдат отворени на 23.09.2010г., в 10,00ч., в сградата на поделение "Трамкар" намиращо се на адрес: гр.София, бул. “Цар Борис III” № 126А.

“Доставка на електромеханични крикове”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат -  (373 КB).

 

 

 

Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивни машини с междурелсие 1009 mm и 1435 mm

Е-мейл Печат

 

Процедурата е приключила и е сключен договор!

"СТОЛИЧЕН ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ" ЕАД – поделение „Трансенерго и РП” обявява
 oбществена поръчка, чрез открита процедура за:

 

“Механизирано извеждане (подбиване) на РП по ос и ниво с траверсоподбивни машини с междурелсие 1009 mm и 1435 mm”

Може да изтеглите пълния комплект документи от долния линк:

Изтегли документацията в RAR формат

Комплект документи и условия за участие
RAR формат (355 KB).

 


Страница 5 от 10

Полезни връзки